26 de febrer de 2009

Els insults de Bel

El PSC abandona el Ple després que Bel els insultés quan
denunciaven l'elevat grau d'endeutament de l'Ajuntament


El govern de Bel ha endeutat l'Ajuntament en només dos anys el mateix que es va
endeutar en els vuit anys anteriors i ha elevat la càrrega financera al 155%


El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa ha abandonat aquest matí el Ple extraordinari en què es debatia un nou crèdit de l'Ajuntament, de 5,8 milions d'euros. Davant de l'argumentació dels socialistes amb dades contrastades, ofertes pels mateixos assessors externs contractats pel govern i la intervenció municipal, Bel ha emprat novament la prepotència per tal “d'evitar el debat en el ple, amb insults de molta gravetat, imitant les pràctiques conegudes de determinats grups d'ultradreta per rebentar un ple que no li estava anant bé. El senyor Bel, tot i proclamar-se nacionalista, s'allunya de l'escola catalana del pactisme”. Precisament un altre cop avui, com han denunciat els socialistes, no ha tornat a assistir en un ple econòmic la interventora municipal, un fet que ja sol ser habitual i que no s'havia produït durant els anteriors ajuntaments democràtics.
Desgavell econòmic
Els socialistes havien explicat durant el ple que l'excès d'endeutament de l'Ajuntament incrementat ara amb un nou crèdit de 5,8 milions d'euros (gairebé 1.000 milions de pessetes). Els socialistes han denunciat, que tot i que moltes institucions s'estan endeutant dins d'uns paràmetres des del rigor de la gestió, el que no pot ser és que aquest crèdit estigui vinculat a un pressupost clarament inflat amb una previsió d'ingressos impossible d'assolir en l'actual context de crisi econòmica. En aquest sentit, els socialistes també han recordat els dos crèdits de la GUMTSA, un primer de 3,7 milions d'euros, i un segon d'1,3 milions, contemplat al pressupost del 2009, quantitat gairebé idèntica a la que està prevista transferir a l'Ajuntament per a despesa corrent. “Si la societat urbanística s'endeuta ha de ser per inversió no per a despesa corrent.”
El portaveu del grup, Joan Sabaté, ha recordat que l'any 1999, quan els socialistes van arribar a l'alcaldia, el deute de l'Ajuntament era de 25 milions d'euros. L'any 2007 el deute s'havia incrementat en 11 milions d'euros, però s'havia doblat el pressupost i la càrrega financera havia disminuït sensiblement. L'any 2009, en només dos anys de govern, Bel ha endeutat l'Ajuntament en 10,7 milions d'euros més, el mateix que en vuit anys. A més, s'ha elevat la càrrega financera dels 138% al 155%, amb dades que aporten tant l'informe encarregat per ells mateixos de Faura- Casas com les dades de la intervenció municipal.
“L'Ajuntament s'ha endeutat, a banda del perillós deute que ja acumula la GUMTSA, en 10,7 milions d'euros més. Només en dos anys s'ha provocat un volum de deute tan gran com en els vuit anys anteriors, amb un increment pressupostari molt menor, inflat, impossible, fet per a sortir del pas”, ha resumit Sabaté, i ha conclòs: “És per això que el PSC anàvem a votar contràriament a aquest nou crèdit. Però no se'ns ha deixat votar, perquè el senyor Bel ha passat a la desqualificació, a l'insult per evitar precisament el debat. Davant les dades contrastades ha passat a l'insult. És un fet incomprensible. Un alcalde democràtic de Tortosa no pot actuar d'aquestes maneres”.
Sabaté ha tancat la seva compareixença amb un advertiment clar: “El senyor Bel vol exterminar políticament els seus contrincants, però no ens farà callar. Aquest no és l'alcalde que mereix la ciutat de Tortosa, un alcalde que no està per la tasca d'assegurar un debat seriós com és el que mereixen els tortosins i les tortosines.”