2 de novembre de 2012

I CONCURS FOTOGRÀFIC “MIRADES DE TORTOSA 2012”La Rosa de Tortosa impulsa el primer Concurs Fotogràfic realitzat integrament mitjançant el Facebook. L’objectiu es fotografiar qualsevol aspecte, situació, racó, edifici, paisatge o indret... que evidenciï una realitat de la ciutat de Tortosa i tot el seu municipi durant l’any 2012.

Per participar només cal fer-se seguidor al Facebook de La Rosa de Tortosa (http://www.facebook.com/...) i enviar-nos la teva fotografia a escriualarosa@gmail.com . La idea és que tothom que ho vulgui pugi presentar treballs fotogràfics per tal d'explorar de manera artística i creativa Tortosa i la seva gent.
Totes les instantànies que els vostres ulls captin!

Si estàs interessat en participar segueix el següent enllaç:
Document pdf.
O be Codi QR.


BASES I CONCURS FOTOGRÀFIC “MIRADES DE TORTOSA 2012”

 1. TEMA: La idea és explorar de manera artística, creativa i experimental la nostra ciutat. Tot el que succeeix dia a dia o be ocasions especials. El que es vol reivindicar, comunicar o mostrar dels paisatges naturals, urbans, o culturals de cada racó del municipi. Totes les fotografies han d’estar realitzades al municipi de Tortosa durant l’any 2012.

 1. PARTICIPANTS: està obert a tota la ciutadania i a totes les edats. En cas de ser menor d’edat, caldrà l’autorització pertinent d’un adult.

 1. FORMAT FOTOGRÀFIC:
 • Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre.
 • Podran ser fotografies modificades digitalment o no.
 • Cal presentar-les en format JPG o similar, amb bona resolució i definició.
 • No poden portar signatura ni emmarcat.
 • No s’admetran fotografies manipulades o distorsionades, canvis de lloc o clonatges d’altres obres.
 • Les fotografies en les que apareguin persones hauran d'evitar que puguin ser reconegudes, en respecte al dret de la imatge de cada persona, i segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades.
 • Cada persona podrà presentar un màxim de 3 fotografies.
 1. METODOLOGIA: Per participar, tant per a que les fotografies enviades siguin publicades, com per votar-les, s’ha de ser seguidor del Facebook de La Rosa de Tortosa.
El període d’enviament de les fotografies a escriualarosa@gmail.com es del 1 al 30 de Novembre, ambdós inclosos, amb nom i cognoms, mail, telèfon i títol de l’obra.
Les fotografies seran publicades una per dia del 1 al 20 de Desembre de 2012. I es comptabilitzaran els vots emesos durant les 24 hores inicials de publicació. De totes les fotografies publicades, s’escolliran les 10 mes votades.

 1. JURAT: El jurat inicial estarà format per totes aquelles persones que siguin seguidores del facebook La Rosa de Tortosa i que vulguin expressar el seu vot clicant “Me gusta” a les imatges presentades dia a dia. Pasaran a l’avaluació del Jurat les 10 fotografies mes votades per ser valorades per un Jurat format per:
 • 1 professional de la fotografia
 • 1 artista
 • 2 integrants de l’Executiva del PSC a l’Agrupació de Tortosa
 • 1 periodista

 1. REMIS: hi haurà 3 premis a la millor fotografia representativa de la ciutat de Tortosa 2012. Els premis otorgats seran cursos de fotografia, que en cap cas es poden bescanviar pel seu import en efectiu. Amb totes les fotografies presentades es realitzarà una exposició impresa i digital al Local del Partit del Psc a Tortosa del 21 de desembre de 2012 a 6 de gener de 2013. El dia de la inauguració de l’exposició també es farà entrega dels premis.

 1. DRETS DE REPRODUCCIÓ: les fotografies participants passaran a ser propietat del l’Agrupació del PSC de Tortosa, que es reserva els drets de reproducció. També es reserva el dret, a l’hora de reproduir les fotografies, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense menyspreu al disseny original i amb la menció del seu autor. Així mateix es tenen les competències per fer les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc. Els concursants, en el moment de la inscripció, cedeixen gratuïtament els drets de reproducció de les fotografies per a ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet, etc...) i en qualsevol suport publicitari i mediàtic (fullets, pancartes, panells, pàgina web, memòria d’activitats, publicacions, reportatges, exposicions, etc...), tot això sense caràcter de limitació i incloent qualsevol altre mitjà o suport necessari.

 1. NORMA FINAL: El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement d’aquestes bases i l’acceptació per part el concursant de les mateixes, motiu pel qual no es podran impugnar una vegada formalitzat l’enviament de la fotografia com a inscripció. Quedaran desqualificades les fotografies que no compleixin les normes exposades en aquestes bases.


1 comentari:

emili nieto ha dit...

Us felicito per la iniciativa.

Tindria molt de morbo que em presentés, encara que segur que no em menjava un rosco :-)