16 d’octubre de 2008

Per què ens neguen la informació? Amaguen alguna cosa?

Els socialistes denuncien que l’alcalde menysté els grups municipals i no atén a les demandes d’informació econòmica sol·licitades

Consideren que aquest fet alimenta la sospita que hi ha un desgavell important des del punt de vista econòmic i de la gestió de la hisenda municipal

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Tortosa ha denunciat aquest matí la manca de respecte institucional de l’alcalde cap als grups municipals després que en quatre mesos encara no hagi contestat a la petició d’informació realitzada en relació a diferents temes de caire econòmic. Des del grup es veu amb preocupació aquesta situació perquè a banda de no permetre el lliure accés democràtic a la informació municipal per exercir el control necessari de la mateixa, denota una actitud despòtica i prepotent de l’actual alcalde, a més d’alimentar la sospita que hi ha un desgavell important des del punt de vista econòmic i de la gestió de la hisenda municipal.

La petició d’informació del Grup Municipal Socialista es va entrar i enregistrar per escrit a l’Ajuntament en dates 9 i 13 de juny. En concret, es demanava rebre informació de les modificacions pressupostàries realitzades durant el primer semestre de 2008; sobre diferents decrets d’alcaldia i factures; sobre les contractacions efectuades fins al juny; l’estat del deute amb Fecsa i Telefònica, i informació sobre les despeses de representació i desplaçaments de la corporació. “A data d’avui, no hem rebut resposta, ni hem tingut accés a aquesta informació”, ha lamentat el portaveu del grup, Joan Sabaté, que ha afegit: “És preocupant perquè els grups que estem a l’oposició tenim la tasca de controlar l’acció del govern, i ens cal tenir accés a aquesta informació que no se’ns ha donat”. Segons ell, el més greu és que la resposta hauria de ser immediata, tot afegint que provoca una certa estranyesa que quatre mesos després no hagin dit res al respecte.

Sabaté ha mostrat també la seva preocupació per la situació de la hisenda de l’Ajuntament, tot assenyalant que es té coneixement de les dificultats d’alguns proveïdors a l’hora de cobrar. “Ens han informat que es paga molt més tard i malament. Però no podem opinar ni deixar d’opinar sobre tota aquesta informació perquè no hem tingut accés a la mateixa”, ha denunciat, i ha conclòs: “Ens sembla un abús de poder, una actitud de menyspreu, una més de tantes. L’alcalde actua amb una prepotència sense tenir en compte que l’Ajuntament no és casa seva, sinó la de tots els tortosins i tortosines, on tots els grups representem el mateix, a la ciutadania”. En aquest sentit, Sabaté ha recordat que els socialistes tenen una important representació a l’Ajuntament, un terç de la corporació, tot i que ha deixat clar que tots els grups tenen el mateix dret indistintament del nombre de regidors. “Ens mereixem un altre tracte. És una obligació legal i de respecte democràtic. La nostra funció és controlar i vetllar perquè l’acció de govern s’ajusti als paràmetres i sense informació ens és difícil. Estem molt preocupats per aquest comportament i falta de respecte als representants electes.”

Els socialistes demanaran avui durant el ple que es donin explicacions per aquesta situació.