27 de gener de 2010

Patrimoni a la venda

Quan el PSC va arribar a l’alcaldia l'any 1999 la situació econòmica del consistori no era bona, per dir-ho d’una marera correcta. En aquell moment, el nostre ajuntament va ser objecte d'un informe del tribunal de comptes de la Generalitat de Catalunya que reflexava una situació econòmica caòtica. Els proveïdors cobraven tard i malament i, entre altres coses, la situació de l’Empresa Municipal de Serveis Públics (EMSP, o l’empresa d’aigües) no era ni això, era un ens dins de l’ajuntament però sense cap sentit i amb pèrdues importants.

Els governs del PSC van tenir entre els principals objectius del seu mandat posar ordre als comptes municipals, pel futur de la ciutat. I ho van fer malgrat saber que aquesta prioritat era la menys visible de cara a la galeria. Això va permetre passar ràpidament d’un pressupost de 25 milions d’euros a un de més de 50 milions d’euros. Es van sanejar les arques municipals, els proveïdors van arribar a cobrar a tres mesos al final del mandant del 2007, i segons deia l'aleshores Tresorera de l’ajuntament “si no es paga més aviat es perquè la burocràcia pròpia de l’administració ho impedeix, ja que econòmicament l’ajuntament podria pagar a menys de dos mesos”. I, per descomptat, una de les premisses va ser crear una S.L. a l’EMSP, fer eficient la seva gestió i que donés beneficis. I es va aconseguir, fins al punt que el 2007 aquesta empresa donava uns beneficis nets de més de 83 milions de pessetes (500.000 euros).

Amb l’arribada de Ferran Bel a l’alcaldia de Tortosa tot això ha passat a ser història. En només dos anys, i reconegut per la interventora actual, el deute ha augmentat en gairebé 10 milions d’euros (més de 1.500.000.000 pessetes). Cada veí de Tortosa hauria de posar més de 1.200 euros de la seva butxaca per eixugar l'actual deute, un dels més elevats a l'Estat per habitant. A tot això, a més, caldria afegir-hi el fet d’haver endeutat les empreses municipals com la d’urbanisme i la resta amb un deute que desconeixem. Un cop el deute s'ha desbordat han desafectat com a bé de domini públic una part de l'estadi municipal i ara ha arribat la cirereta del pastís, es venen l’EMSP, es venen la joia de la corona. Es venen el patrimoni dels tortosins i tortosines.

Al senyor Bel li preocupa més a hores d'ara la imatge, treure rèdit a curt termini, que pensar en establir les bases per un creixement fort i segur, que situï la nostra ciutat on es mereix. A diferència de l'anterior, aquest és un govern de paper cartró, repintat, com diuen els joves, “tunejat”, amb un líder que si se n'oblida d'actuar pot mostrar la seva pitjor imatge.

Ricard Lleixà Vero
Regidor del PSC a l'Ajuntament de Tortosa