14 de setembre de 2011

Declaració institucional de l'Ajuntament de Tortosa sobre la petició d'aigua de l'Ebre

Foto: Grup municipal del PSC de Tortosa

Davant la petició d'aigua de l'Ebre que arriba des de la província de Castelló, i davant del pronunciament immediat de la Diputació de Castelló, el Ple de l'Ajuntament de Tortosa acorda:

1.- Manifestar discrepància amb el transvasament de 90 hm3 d'aigua del riu Ebre que es reclama des de la província de Castelló.

2.- Reiterar els arguments expressats en anteriors ocasions i avalats científicament que el riu Ebre no té sobrants d'aigua.

3.- Manifestar que en cas de dèficit d'aigua al Llevant, aquest s'haurà de resoldre per altres vies que no sigui el transvasament de l'Ebre.

4.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i a la Diputació de Castelló.


*Aquesta proposta ha estat subscrita per tots els grups municipals de l'Ajuntament de Tortosa