14 de desembre de 2011

LA MESA DE REPRESENTANTS MUNICIPALS INICIA CONTACTES AMB ELS REPRESENTANTS DEL SECTOR DE LA SALUT


Representants de la Mesa s’han reunit aquest dimarts amb la Plataforma per la Salut i les Juntes de Personal de l’Hospital Verge de la Cinta i d’Atenció Primària.

El passat 27 d’octubre es constituïa una Mesa de Representats que agrupava els grups municipals a l'Ajuntament de Tortosa del PSC, ERC, ICV i PPC, amb l’objectiu d’oferir un interlocutor al sector de la salut i conèixer de primera mà la situació de l’atenció sanitària a la ciutat i al conjunt del territori. Aquesta unió, sense precedents, es justificava en un manifest denominat Compromís Municipal amb la Salut Pública per la necessitat de donar compliment a la moció aprovada per unanimitat el dia 3 d’octubre al Ple de l’Ajuntament de Tortosa; per la inactivitat del govern municipal al respecte, i per la voluntat d’adquirir un compromís clar per superar els partidismes en defensa d’un servei públic essencial per a la ciutat i el conjunt territori.

Ahir dimarts, 13 de desembre, la Mesa de Representants Municipals va iniciar la ronda de reunions amb la Plataforma per la Salut Pública de les Terres de l’Ebre i amb les Juntes de Personal de l’Hospital Verge de la Cinta i d’Atenció Primària i en va extreure les següents conclusions:

 • El sector de la sanitat segueix sense tenir interlocutors clars al territori per tal d’establir el diàleg necessari per orientar els ajustos.

 • Es constata que continua el degoteig de retallades que afecten a la quantitat i a la qualitat de la nostra atenció sanitària. En aquest sentit, destaca la reducció dràstica de personal als centres sanitaris, una disminució alarmant d’intervencions quirúrgiques (de 80 a 90 setmanals el 2010 hem passat a 30 a 32 setmanals el 2011), o l’eliminació total o parcial del servei d’urgències a nombrosos Centres d’Atenció Primària.

 • Es nota un empitjorament substancial de l’estat d’ànim del personal sanitari que queda. La pressió a la que se’ls sotmet i la sensació d’estar donant un mal servei a la ciutadania generen una frustració evident.

 • S’aprecia una preocupació creixent per les repercussions que aquestes retallades tenen en els temps d’espera per a proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. En aquest sentit, es percep que s’estan variant els criteris perquè les llistes d’espera, que no es fan públiques, apareguin maquillades davant l’opinió pública, quan és evident que des de l’inici de les retallades s’han multiplicat.

 • El sector manifesta el seu temor que encara no s’ha tocat fons. Els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012, que s’han d’aprovar en els propers mesos, poden debilitar encara més el nostre sistema d’atenció sanitària.

 • Existeix la convicció que hi ha una recentralització de la gestió sanitària, ja que la gerència de la Regió Sanitària, la gestió dels recursos humans, i, fins i tot, la cuina estan avui controlats des de Tarragona. L’Hospital Verge de la Cinta ha passat de ser un dels millors hospitals de Catalunya a ser una simple sucursal del Joan XXIII de Tarragona.

 • S’aprecia també que aquesta situació afecta greument als metges en formació (MIR), que no poden fer les pràctiques necessàries per formar-se adequadament.

 • Per últim, es constata també la preocupació pels efectes socioeconòmics de les retallades. La pèrdua de capital humà qualificat que es veu obligat a marxar, l’increment de les llistes de l’atur com a conseqüència de l’acomiadament de personal sanitari i les repercussions sobre el consum que tenen es fan notar i contribueixen a deprimir, encara més, la precària situació econòmica de Tortosa i el conjunt del territori.

Després d’aquestes primeres reunions, els membres de la Mesa de Representants Municipals volem manifestar:

 • Que les característiques específiques del territori (baixa densitat de població, gran extensió territorial, població envellida, nivell de renda per càpita per sota de la mitjana catalana) aconsellen donar un tractament diferent al d'altres territoris del país a l’hora de fer retallades.

 • Que les retallades ja executades deixen l’Hospital i el conjunt del sistema d’atenció primària de les Terres de l’Ebre en una situació preocupant en relació a la quantitat i la qualitat del servei, amb una gran pèrdua d’autonomia de gestió en benefici de Tarragona, i amb unes repercussions socioeconòmiques que poden ser fatals per a sectors com el comerç.

 • Que el sector demana que els representants polítics ens unim per defensar la qualitat del nostre sistema sanitari per damunt d’interessos partidistes.

 • Que el full de ruta ha de ser el compliment de la moció popular aprovada per unanimitat pel Ple Municipal el dia 2 d’octubre de 2011.

 • Finalment, que també cal implicar els agents socioeconòmics per aconseguir preservar la nostra salut pública com a element fonamental per construir un futur millor per a la nostra societat.

Mesa de Representants Municipals