1 de febrer de 2013

En defensa de l’Hospital Verge de la Cinta i de la Clínica Terres de l’EbreÉs cert que l’antiga Clínica de l’Aliança, avui Clínica Terres de l’Ebre, és un Centre assistencial de salut que presta un servei a la ciutat i també al territori més enllà dels seus límits. Reforça el paper de capitalitat de Tortosa i genera una economia directa i induïda de gran importància. Tanmateix, la seva ubicació al barri de Ferreries dota a aquest nucli de la ciutat, d’un paper estratègic en l’àmbit dels serveis assistencials com també el desenvolupa en l’àmbit dels serveis administratius i equipaments cívics i esportius com l’Estadi. Per cert, tornem a lamentar una vegada més la deixadesa a la qual l’actual govern municipal ha sotmès l’estadi, una imatge que Ferreries, els seus veïns i comerciants no es mereixen. 

No és menys cert, però, que la implicació de l’Administració pública en la viabilitat d’aquesta clínica,  privada fins el dilluns 21 de gener, no pot anar en detriment de la pèrdua de nivell i prestacions de l’Hospital Verge de la Cinta,  de titularitat cent per cent pública, propietat de l’ICS –Institut Català de la Salut- que és el proveïdor principal del Servei Català de la Salut

El govern presidit pel President Montilla així ho tenia enfocat. Concertava amb l’Aliança però invertia a l’Hospital Verge de la Cinta, millorava les seves instal·lacions, mantenia l’activitat i preservava els llocs de treball. 

Dilluns 21 de gener es va culminar l’adquisició publica de la Clínica Terres de l’Ebre per part de Tortosa Salut, societat mercantil publica municipal de recent creació, per vehicular aquesta operació.

El seu soci majoritari és GESAT, també una societat mercantil pública municipal lligada a l’àmbit  sociosanitari i de la salut mitjançant l’Hospital de la Santa Creu de Jesús

En les Juntes Generals d’ambdues, convocades per a decidir aquesta operació, es va produir l’abstenció dels regidors dels grups municipals del PSC, ERC I ICV. Posició criticada per l’alcalde Ferran Bel, com si  el posicionament d’abstenció no fos legítim i no tingués sentit.

I en aquest cas el té i molt. Perquè si es tenen dubtes sobre les previsions econòmiques que sustenten la viabilitat de l’operació –no es disposa de conveni o document sobre el concert de l’activitat amb el Servei Català de la Salut- no es pot votar favorablement. Perquè si a sobre no es garanteix el manteniment i millora de les prestacions i equipament de l’Hospital públic de referencia com ho és el Hospital Verge de la Cinta, tampoc no es pot votar favorablement. 

I més quan el degoteig de tancament de quiròfans i plantes, pèrdua de llocs de treball i precarietat pressupostària en el manteniment i millora de l’Hospital Verge de la Cinta, ha estat una constant en aquests darrers dos anys de govern  de CiU–aquell que es deia seria el govern dels millors-.

El govern catalanista i d’esquerres va treballar en aquest doble objectiu, ajudar a l’Aliança i, alhora, invertir i no rebaixar les prestacions a l’Hospital Verge de la Cinta. 

Que faci el mateix el govern de CiU. Però no ho farà, perquè les retallades que afecten, entre d’altres, al Sistema Públic de Salut, són un dels seus instruments  per la reducció perversa del dèficit públic. I aquesta és una estratègia que poc a poc va minant l’Estat del Benestar que tants anys ens ha costat conquerir.


Antoni Sabaté Ibarz

-Portaveu del Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa 

Article publicat a La Veu de l'Ebre (1-2-2013)