14 d’abril de 2009

El PSC tortosí adverteix del risc d'hipotecar l'estadi


El Grup Municipal Socialista va denunciar en el ple ordinari d'abril les intencions del govern municipal d'hipotecar l'estadi municipal de Tortosa, una intenció que en cap moment ha estat negada per l'alcalde, Ferran Bel. "Si volen desafectar l'estadi de l'ús públic i passar-ho a bé privatiu, patrimonial, és que tenen la intenció d'hipotecar-lo", ha assenyalat el portaveu del PSC, Joan Sabaté. “És una desafectació que té entitat perquè estem parlant de la peça esportiva més gran de sòl esportiu que és molt assimilable al parc municipal Teodor González, un altre bé de domini públic, en tots dos casos l'ús públic és més clar”. Els socialistes han argumentat la seva oposició a aquesta operació amb el que diu la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, que en el seu article 203 exposa: "Tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de l'ens local i no són destinats directament a l'ús públic o a l'exercici de cap servei públic de competència local". Així, Sabaté ha assenyalat que “si s'arribés a produir l'hipoteca, hi hauria un risc, ja que podria passar a mans privades, cas que no es fes efectiu el pagament”.

Sabaté ha desmuntat també l'argumentació que va oferir el govern sobre el fet que la desafectació com a bé públic de l'estadi es feia per poder cedir-ho a Tortosa Sport. “En cap cas per a cedir-ho a aquesta societat és necessària la desafectació d'ús públic, ja que en els béns de domini públic, carrers places, zones esportives, la cessió es pot fer mitjançant una concessió per a la seva explotació privativa sense necessitat de desafectar, com el cas per exemple d'un quiosc o un bar en una plaça pública.” Per tant, segons ell, el fet de convertir l'estadi en un bé privatiu té com objectiu “poder diposar aquest bé des del punt de vista mercantil, presumiblement a través d'una hipoteca”. I en aquest cas, Sabaté ha estat força contundent: “A algú se li acut que es pogués hipotecar el parc municipal? Els tortosins i tortosines ens revoltaríem. Doncs, el cas de l'estadi municipal és molt semblant. No és un bé que s'hagi de convertir en privatiu.”

Volem piscines
El portaveu del grup ha reivindicat una vegada més que els socialistes volen que Tortosa tingui unes noves piscines. “Ja vam treballar-hi durant l'anterior mandat, perquè aquesta és una necessitat de primer ordre per a Tortosa. Però no ho vam poder tirar endavant aleshores perquè va esclatar una polèmica a l'entorn del velòdrom, alimentada per CiU de forma intencionada i amb finalitat electoralista”, ha recordat i ha afegit: “Com alcalde vaig plantejar en junta de portaveus deixar aquesta obra per al proper mandat a fi i efecte de superar la polèmica ciutadana i arribar a un consens. Va ser un acord que va subscriure el senyor Bel. Ara no pot dir que no es va fer res. Per aquest motiu, Sabaté ha reierat que per al PSC és prioritari tenir piscines. “Els demanem que facin les piscines, però que ho facin bé i no posin en risc la titularitat de l'estadi municipal.” Cal recordar que durant l'anterior mandat es va posar en marxa el projecte de la remodelació de les instal·lacions esportives i que per fer-ho possible s'optava per la concessió de l'explotació de les piscines i l'aparcament, però en cap cas es posava en risc un bé de domini públic com l'estadi.