11 d’abril de 2013

Moció en contra dels acomiadaments dels professionals i per al manteniment dels serveis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a les Terres de l'Ebre

Davant de l'anunci de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que suposa de facto el desmantellament dels serveis d'informació pública i l'acomiadament de professionals, tant de TV3 fa unes setmanes, com ara de Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies. Atès que considerem lamentable que es qualifiqui d'esporàdica la feina feta pels corresponsals a l'Ebre, alguns amb més de 25 anys de servei públic, per tal d'informar rigorosament sobre la realitat territorial a les Terres de l’Ebre Davant de l’intent de silenciar un territori amb l'objectiu ocult que l'Ebre torni a ser invisible. 

Davant que es considera un atac al Territori i a la descentralització administrativa en la que s’ha basat el nostre estatut d’Autonomia i que va en detriment del servei públic que ha de complir un mitjà de comunicació pagat entre tots. És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya de l’Ajuntament de Tortosa eleva al Ple la següent proposta d’acord: 

PROPOSTA D’ACORD 

PRIMER. Exigir a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el manteniment de les actuals corresponsalies a les Terres de l’Ebre de Catalunya Ràdio i l’Agència Catalana de Notícies, igualment com es va demanar que es fes amb TV3. SEGON. Que es garanteixin els llocs de treball als professionals de les Terres de l’Ebre que actualment donen el servei. TERCER. Exigir el manteniment de la cobertura de Catalunya Ràdio a tot el territori de les Terres de l’Ebre. QUART. Comunicar aquests acords al Consell de Govern de la CCMA, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya