25 de juny de 2010

Sobre el pagament als proveïdors

Hi ha vegades que les coses deixen de ser puntuals per passar a ser habituals. I aquest és el cas que avui m’ocupa. No és gens agradable que cada cop més, proveïdors de l'Ajuntament de Tortosa es dirigeixen a mi, o als meus companys de grup molt preocupats perquè el nostre ajuntament no els paga.

Fa molt temps que nosaltres com a grup municipal venim denunciant reiteradament que el govern del senyor Bel no paga als seus proveïdors. L’alcalde sempre contesta amb evasives i sortides de to habituals en ell, però el cert és que cada dia són mes normals les queixes per impagament.
Segons les dades de què disposa el nostre grup, podem parlar que el nostre ajuntament està pagant a dia d’avui factures entre 16 i 18 mesos de retard. Quan va acabar el nostre mandat, l’any 2007, el govern de Sabaté pagava a 3 mesos.
Què ha passat en aquestos 3 anys per què la situació econòmica del nostre ajuntament sigui tant greu?
El cert és que s’escapa al nostre coneixement, però demostra un nivell de gestió nefast del govern de Tortosa. Tota la inversió que s'ha fet a ciutat ha arribat a través de la Generalitat que ha aportat en els darrers anys 83.000.000 euros (gairebé quinze mil milions de pessetes), i del govern central 10.000.000 euros a fons perdut (mes de mil cinc-cents milions de pessetes), i, tot i això, el forat de l’ajuntament no ha parat de créixer i l’endeutament del govern de Bel va camí de batre rècords.

Segons les dades de què disposem, en tres anys el senyor Bel ha endeutat el nostre ajuntament amb 11.000.000 euros, xifra a la qual cal afegir l’endeutament de les empreses municipals.
Avui, per tal d’eixugar el deute, els tortosins hauríem de pagar 1.500 euros per cap (250.000 pessetes cada tortosí) per tal de tapar aquest forat. En un moment en què calia contenció i austeritat, el que han fet és gastar més del que aconsellava la situació econòmica que estem vivint. Aquesta és una mostra més de la política del fer-ho bé que no afavoreix per a res els interessos de Tortosa.
Ricard Lleixà Vero, regidor del PSC a l'Ajuntament de Tortosa