4 de maig de 2012

El PSC de Tortosa reclama un nou Pla d'Industrialització


Moció que es debatrà en el pròxim ple de dilluns, dia 6 de maig, que comença a les 19.30 hores al Saló de Sessions de l'Ajuntament. 

ANTONI SABATÉ IBARZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M., PRESENTA PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ:

MOCIÓ

PROPOSTA PER RECLAMAR UN NOU PLA D'INDUSTRIALITZACIÓ PER A TORTOSA I LES TERRES DE L'EBRE

Durant els darrers quatre anys la ciutat de Tortosa i el conjunt de les Terres de l'Ebre han sofert un procés de des industrialització important que ha suposat la pèrdua de bona part del nostre teixit industrial i que també ha afectat a altres sectors econòmics com el sector Serveis, un sector de dinamització econòmica molt important des de sempre a la nostra ciutat.

Un procés de destrucció industrial que ha dut a milers de treballadors i treballadores de les nostres terres a l'atur i el que és més greu, en aquest context actual de crisi econòmica profunda, a una greu incertesa respecte al seu futur laboral.

L'any 2010 Tortosa i les TTEE van rebre del Govern Central 11'1 milions d'euros d'un Pla d'Industrialització que havia de servir per fer inversions i que, en el cas de Tortosa, havia de servir per millorar els abastaments d'aigua i gas al polígon Catalunya Sud.

L'actual context avui dia, amb una situació de crisi encara més profunda que fa quatre anys, amb un teixit industrial encara més depauperat i amb uns índex d'atur a Tortosa i les TTEE cada cop més elevat ens planteja la necessitat de demanar un Nou Pla d'Industrialització per Tortosa i el conjunt de les Terres de l'Ebre per valor de 10 milions d'euros més.

Un nou pla per poder continuar amb les necessàries inversions a la nostra ciutat i el conjunt de les TTEE, per tal de continuar invertint en la millora del nostre polígon Catalunya Sud, el més important de les TTEE, sobretot en comunicacions i en una decidida aposta per la Recerca i la Innovació, per tal de que quan aquesta situació de recessió econòmica acabi ens trobi en les millors condicions per ser atractius per les empreses que vulguin desenvolupar el seu projecte empresarial a la nostra ciutat i a les TT.EE.

És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord:

PROPOSTA D’ACORD

Primer: Reclamar al Govern d’Espanya un nou Pla d'Industrialització per a Tortosa i les Terres de l'Ebre per valor de 10 milions d'euros i que a tal efecte sigui inclosa la partida econòmica necessària als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012.

Segon: Demanar a tots els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Senat que donin suport a aquesta moció davant del Govern d’Espanya.

Tercer: Traslladar aquest acord del Ple de l'Ajuntament de Tortosa al Govern d’Espanya.