4 de maig de 2012

La proposta del PSC per habilitar un aparcament públic es debat dilluns al ple

Moció que el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa presenta al ple ordinari de dilluns vinent, dia 9 de maig.

ANTONI SABATÉ IBARZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M., PRESENTA PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ:

MOCIÓ

PROPOSTA D’HABILITAR UN APARCAMENT PÚBLIC GRATUÏT EN SUPERFÍCIE AL CENTRE COMERCIAL DE TORTOSA.
Davant de la recent ampliació d’aparcaments en zona blava a la nostra ciutat, que anava lligada a la construcció de l'aparcament de la plaça Mossèn Sol, obres que encara no s’han iniciat i que haurien ja d'estar acabades, i el malestar que aquest fet ha provocat entre els nostres conciutadans.
Davant la manca d’utilització dels aparcaments ampliats en zona blava per part dels usuaris, com es pot comprovar els dies laborables, amb les repercussions econòmiques que això suposa per al comerç tortosí i els sectors econòmics de Tortosa.

Davant la necessitat de la millora de la mobilitat al centre de la ciutat, que creiem que cal fer amb criteris sostenibles i en absolut recaptatoris.

Atès que al centre de la ciutat hi ha espais que es poden habilitar gratuïtament per a l’aparcament de vehicles.

Atès que recentment, just ara fa un any, es va obrir el pas de vianants als terrenys de RENFE per connectar l’Eixample Antic i l’Eixample del Temple.

Atès que justament al costat d’aquest pas hi ha uns terrenys pertanyents a RENFE, que en el passat han estat ocupats per empreses privades per a l’ús comercial, i actualment es troben tancat i en desús.

Atès que aquests terrenys ocupen un franja independent en ella mateixa i deslligada i autònoma dels serveis ferroviaris, superior als 2.000 metres quadrats, tal com es pot veure a les imatges que s’adjunten en la present proposta. Dit espai està situat al costat del pas de vianants que uneix la ronda Docks amb el carrer Cervantes, que té uns 20 metres d'amplada i 120 metres de llargada, i que gairebé només amb tasques de neteja una part d'aquest espai ja pot ser útil per crear una cinquantena de places a la zona que actualment està pavimentada amb llambordes, i amb la resta d’espai, amb una petita actuació, faria que s'hi poguessin encabir al voltant de 120 vehicles.

Des del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya estem convençuts que, davant de la greu situació econòmica que estem patint, s’ha de treballar en la línia de cercar aquelles actuacions imaginatives i viables, que creïn sinèrgies i complicitats per tal de donar les màximes facilitats als nostres comerços i emprenedors, amb propostes com aquesta, que respon a les necessitats de Tortosa, d'un gran servei per a la ciutadania, en uns moments en què l'ampliació de zones blaves ha suscitat una viva polèmica i malestar entre la ciutadania.

És per aquest motiu que elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord:

PROPOSTA D’ACORD

Primer: Que s'aposti pels aparcaments gratuïts per millorar la mobilitat al centre i afavorir el comerç a la nostra ciutat.
 
Segon: Que s’estudiï la viabilitat tècnica de la proposta exposada en l’explicació de motius de la present moció, amb la finalitat de poder crear una zona d’aparcaments gratuïts en superfície a la zona descrita anteriorment, al terrenys en desús de RENFE, i que suposa la dotació d’entre 50 i 120 noves places d’aparcament.

Tercer: Que es gestioni amb ADIF la corresponent cessió dels terrenys per a la esmentada finalitat d’interés públic, i sense cap mena d’ànim recaptatori ni lucratiu, si s’escau, amb la mateixa figura legal de concessió administrativa a favor de l’Ajuntament de Tortosa, que es va fer el pas de vianants entre els dos eixamples.

Quart: Que s’adeqüin els terrenys esmentats amb la mínima inversió possible, amb tasques de neteja que permetrien habilitar al voltant de 50 places d’aparcament de forma quasi bé immediata, i si s’escau, habilitar les partides pressupostàries corresponents per tal d’adequar la resta dels terrenys i arribar fins a les 120 places d’aparcament gratuït en superfície al mateix centre comercial de Tortosa.