22 de maig de 2012

Joan Sabaté denuncia els cabals ecològics per a l'Ebre que proposa el govern i detalla les seves alarmants conseqüències

El senador reprotxa a Arias Cañete que prometen aigua i regadius, però com no hi ha aigua suficient, amenacen l'Ebre i a les comunitats humanes que viuen al Delta 

El senador i portaveu adjunt de l'Entesa, Joan Sabaté, ha interpel·lat aquesta tarda al ministre de Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, sobre el projecte de Pla Hidrològic de la Demarcació de l'Ebre que proposa uns cabals ecològics mínims molt per sota dels aconsellats.

Sabaté ha dit que "no estem d'acord amb la proposta per al tram final de l'Ebre perquè anem a uns mínims que plantegen una situació alarmant". Segons Sabaté "tenim cabals decreixents en les dues darreres dècades i les mesures del segle XX no serveixen per al càlcul". 

El senador ha expressat que "entenem que es fixi un cabal mínim, però ens temem que siguin per demandes de fora de la conca i de la demarcació i que es propiciïn nous transvasaments" i ha recordat que es va crear la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre "entre el govern d'Espanya i la Generalitat, però s'ha ignorat el criteri i la proposta d'aquesta comissió". 

Finalment, Joan Sabaté ha repassat els impactes negatius "en un mitjà altament sensible, una de les zones humides més importants d'Espanya". Sabaté ha detallat que una baixada en l'aportació d'aigua i sediments del riu per un decreixement del cabal portarà a la regressió del Delta, l'erosió costera, la salinització de les aigües del riu -per la falca salina del mar- i l'augment de la contaminació difusa.