1 de juny del 2012

El ple de Tortosa debatrà una moció del PSC contra les retallades en matèria d'integració laboral de les persones amb discapacitat


També es debatrà una altra moció que demana la derogació del reial decret del govern del PP que fa que la sanitat deixi de ser púbica, universal i gratuïta
El grup municipal del PSC de Tortosa ha entrat una moció amb vista al proper ple de dilluns vinent contra les retallades en matèria d'integració laboral de les persones amb discapacitat. La moció és conseqüència, tal com ha explicat el portaveu del grup, Antoni Sabaté, de la disminució en els pressupostos de l'Estat de la partida per a Polítiques Actives d'Ocupació. 
Això afecta als Centres Especials de Treball (CET).  "Els CET són una peça clau de l'economia social, sostenible, competitiva i solidària del nostre país, són empreses molt arrelades al nostre territori i la seva activitat té un gran impacte en la població. Els seus beneficis no són només econòmics, sinó també socials ja que es tracta de col·lectius molt vulnerables", ha assenyalat Sabaté. A les Terres de l'Ebre hi ha prop de 200 treballadors discapacitats treballant en en aquests centres, 180 dels quals corresponen al municipi de Tortosa, en empreses ubicades a l'EMD de Campredó: FLISA, LABOREM, DERTUSA i ÍTACA.
Per tot això, els socialistes insten al govern de la Generalitat a aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels serveis d'inserció laboral a l'empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels Centres Especials de Treball. També demanen que s'aprovi de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector un Pla estratègic per als CET i que es mantinguin els ajuts a aquests centres assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb especials dificultats. Així mateix instent a la Generalitat a garantir que a la subvenció del cost salarial del lloc de treball de fins el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb especials dificultats, que es garanteixi els serveis d'inserció a l'empresa ordinària i a incidir al govern de l'Estat per tal d'aconseguir que les aportacions d'ambdós governs no siguin inferiors a les de l'any 2011. 
En la moció també es recull que l'Ajuntament de Tortosa es comprometi a requerir per escrit a la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, que el govern estatal aporti els recursos econòmics suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions. També a potenciar clàusules socials en la contractació pública d'aquest mateix Ajuntament que permeti una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els CET, fent pública en el termini de tres mesos una quota de reserva en aquest concepte. Finalment, assolir el compromís per establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especial els contractes reservats als Centres Especials de Treball.
A banda d'aquesta, en el ple ordinari de dilluns a Tortosa es debatrà una altra moció socialista per a sol·licitar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions. Sabaté ha recordat que el Sistema Nacional de Salut, creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada pel ministre socialista Ernest Llulch, és una conquesta del conjunt de la societat espanyola. "Aquest reial decret representa un autèntic desgavell, ha estat aprovat unilateralment sense diàleg ni consens, fent que la sanitat deixi de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans, convertint-la en una sanitat només per als assegurats i la beneficiència".
En la mateixa moció s'insta al govern de la Generalitat a retirar l'euro per recepta, "per injust, discriminatori i perquè genera més desigualtats ".
El PSC presentarà aquestes dues mocions també a la resta de municipis de les Terres de l'Ebre.