20 de setembre de 2013

Les retallades del Govern de la Generalitat i la Llar d’Infants i Escola de Música de Jesús

Article d'Antoni Sabaté Ibarz, membre de la Junta veïnal de l’EMD de Jesús en representació del PSC i portaveu del grup municipal a l’Ajuntament de Tortosa
1 / 2
Certament, la Llar d’infants “l’Espurna” i l’Escola de Música “Manel Martinez i Solà”, són dues institucions pedagògiques municipals de l’EMD de Jesús, d’una gran importància.
La primera, perquè a més d’introduir el petit infant en la superació de l’egocentrisme i la descoberta del grup, suposa un servei bàsic en el context de la igualtat de gènere i les oportunitats professionals de les mares i dels pares.
La segona, perquè la musica és un element bàsic en l’educació de la sensibilitat, la creativitat i el sentit harmònic i viu de la vida.
A Jesús, tenim aquests dos serveis amb un arrelament consolidat i un funcionament òptim. I ens n’hem de felicitar i procurar el seu manteniment i projecció cara el futur.
En aquests moments, totes dues institucions pedagògiques, es veuen greument afectades per les retallades del Govern de la Generalitat, que ni el curs passat ni aquest que comença, hi aporta cap consignació econòmica. És a dir, que el que hi aporta són zero euros.
De moment, qui absorbeix el dèficit en les liquidacions dels pressupostos, és l’EMD de Jesús. Dic dèficit, a banda de la imposició de reducció, tant en honoraris com en organització dels recursos humans del professorat. L’EMD, ja veurem com hi podrà fer front, perquè una economia sanejada amb un quantiós romanent de tresoreria que disposava en el començament de mandat, es va haver d’aplicar en gran mesura als costos sobrevinguts en la inversió de les piscines i en despeses energètiques. Ja no tenim marge per aquesta via. Per tant, com podrà suportar l’EMD aquest dèficit, ara i en el futur?
Efectivament, el problema existeix i crec que és greu.
La liquidació de la Llar d’infants “l’Espurna” pel que fa al curs passat 2012-2013 ens ofereix un dèficit que haurà d’assumir l’EMD, de 61.131,02 €. L’aportació del Govern de la Generalitat ha estat de zero euros.
I encara més, el cost real total del servei a càrrec de l’EMD, incorporant l’immobilitzat i els costos indirectes, és de 91.707,44€.
La liquidació de l’Escola de Música “Manel Martínez i Solà”, pel que fa al curs passat 2012-2013, ens ofereix un dèficit que haurà d’assumir l’EMD, de 45.446,49€. L’aportació del Govern de la Generalitat ha estat, també en aquest cas, de zero euros.
I també encara més, el cost real total del servei a càrrec de l’EMD, incorporant l’immobilitzat i els costos indirectes, és de 68.417€.
Em preocupa com podrem afrontar aquests dèficits del curs liquidat i encara em preocupa més com afrontarem els comptes del curs iniciat 2013-2014, perquè ja parteix amb un dèficit previst pressupostari de 108.000€ -60.000 la Llar d’Infants i 48.000 l’Escola de Música-.
D’on traurem els diners?
I és clar, així les coses, no són gratuïtes les afirmacions que des de diferents sectors s’expressen en el sentit que aquest actual govern de la Generalitat, que no ha aprovat ni el pressupost per a Catalunya pel present any 2013, està per la privatització del sector públic en tots els àmbits.
I des de l’EMD, per què no s’hi planta cara? Segur que vostès ja ho endevinen. Per cert, s’imaginen que el Govern de la Generalitat fos d’un color polític diferent al govern de l’EMD? Segur que en aquest cas, tant a la Plaça Espanya de Tortosa com a la Plaça San Jaume de Barcelona, s’escoltarien les crítiques aferrissades i les reivindicacions contundents que sortirien de la Plaça de la Immaculada de Jesús.