26 de febrer de 2009

Els insults de Bel

El PSC abandona el Ple després que Bel els insultés quan
denunciaven l'elevat grau d'endeutament de l'Ajuntament


El govern de Bel ha endeutat l'Ajuntament en només dos anys el mateix que es va
endeutar en els vuit anys anteriors i ha elevat la càrrega financera al 155%


El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa ha abandonat aquest matí el Ple extraordinari en què es debatia un nou crèdit de l'Ajuntament, de 5,8 milions d'euros. Davant de l'argumentació dels socialistes amb dades contrastades, ofertes pels mateixos assessors externs contractats pel govern i la intervenció municipal, Bel ha emprat novament la prepotència per tal “d'evitar el debat en el ple, amb insults de molta gravetat, imitant les pràctiques conegudes de determinats grups d'ultradreta per rebentar un ple que no li estava anant bé. El senyor Bel, tot i proclamar-se nacionalista, s'allunya de l'escola catalana del pactisme”. Precisament un altre cop avui, com han denunciat els socialistes, no ha tornat a assistir en un ple econòmic la interventora municipal, un fet que ja sol ser habitual i que no s'havia produït durant els anteriors ajuntaments democràtics.
Desgavell econòmic
Els socialistes havien explicat durant el ple que l'excès d'endeutament de l'Ajuntament incrementat ara amb un nou crèdit de 5,8 milions d'euros (gairebé 1.000 milions de pessetes). Els socialistes han denunciat, que tot i que moltes institucions s'estan endeutant dins d'uns paràmetres des del rigor de la gestió, el que no pot ser és que aquest crèdit estigui vinculat a un pressupost clarament inflat amb una previsió d'ingressos impossible d'assolir en l'actual context de crisi econòmica. En aquest sentit, els socialistes també han recordat els dos crèdits de la GUMTSA, un primer de 3,7 milions d'euros, i un segon d'1,3 milions, contemplat al pressupost del 2009, quantitat gairebé idèntica a la que està prevista transferir a l'Ajuntament per a despesa corrent. “Si la societat urbanística s'endeuta ha de ser per inversió no per a despesa corrent.”
El portaveu del grup, Joan Sabaté, ha recordat que l'any 1999, quan els socialistes van arribar a l'alcaldia, el deute de l'Ajuntament era de 25 milions d'euros. L'any 2007 el deute s'havia incrementat en 11 milions d'euros, però s'havia doblat el pressupost i la càrrega financera havia disminuït sensiblement. L'any 2009, en només dos anys de govern, Bel ha endeutat l'Ajuntament en 10,7 milions d'euros més, el mateix que en vuit anys. A més, s'ha elevat la càrrega financera dels 138% al 155%, amb dades que aporten tant l'informe encarregat per ells mateixos de Faura- Casas com les dades de la intervenció municipal.
“L'Ajuntament s'ha endeutat, a banda del perillós deute que ja acumula la GUMTSA, en 10,7 milions d'euros més. Només en dos anys s'ha provocat un volum de deute tan gran com en els vuit anys anteriors, amb un increment pressupostari molt menor, inflat, impossible, fet per a sortir del pas”, ha resumit Sabaté, i ha conclòs: “És per això que el PSC anàvem a votar contràriament a aquest nou crèdit. Però no se'ns ha deixat votar, perquè el senyor Bel ha passat a la desqualificació, a l'insult per evitar precisament el debat. Davant les dades contrastades ha passat a l'insult. És un fet incomprensible. Un alcalde democràtic de Tortosa no pot actuar d'aquestes maneres”.
Sabaté ha tancat la seva compareixença amb un advertiment clar: “El senyor Bel vol exterminar políticament els seus contrincants, però no ens farà callar. Aquest no és l'alcalde que mereix la ciutat de Tortosa, un alcalde que no està per la tasca d'assegurar un debat seriós com és el que mereixen els tortosins i les tortosines.”

"CiU bloqueja la creació d'un institut públic a Tortosa"

El Grup Municipal Socialista critica el baix compliment del PAM denunciant el
bloqueig al tercer institut del Temple per no perjudicar un centre concertat i privat

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat aquest matí que el govern de CiU bloqueja la creació del tercer institut a Tortosa per no perjudicar els interessos d'un centre concertat i privat. Els socialistes han fet aquesta denúncia després que en una de les darreres comissions informatives la regidora d'Educació assenyalés que no s'havien cedit encara els terrenys perquè des del departament d'Educació havien dit que aquesta obra no era urgent, fet que ha estat negat pel propi departament, que el considera prioritari. Els socialistes han denunciat que l'alcalde, Ferran Bel, no va dir la veritat al ple quan va argumentar altres motius
per no haver fet encara aquesta cessió.
El portaveu del grup, Joan Sabaté, ha lamentat la manca de sensibilitat del govern de CiU per potenciar l'ensenyament públic i ho ha relacionat amb la deriva més conservador que ha patit aquest partit. “El senyor Bel deu estar en la mateixa línia que el senyor Ramon Tremosa, precandidat de CiU a les eleccions europees, que fa pocs dies va assegurar que l'escola pública no té glamour”, ha assenyalat Sabaté. Els socialistes han recordat que el tercer institut és una prioritat per a Tortosa, un institutque ja es va demanar durant l'anterior període de govern de CiU a Tortosa i que finalment, per desinterès municipal, va acabar anant a Roquetes. En els darrers anys,l'increment demogràfic ha saturat els dos instituts de Tortosa i el de Roquetes per laqual cosa l'anterior govern municipal va preveure en el POUM la construcció del nou institut.
Els socialistes tortosins han recordat que la cessió d'aquests terrenys és un dels principals incompliments per a l'any 2008 del Pla d'Actuació Municipal (PAM). “Es tracta d'un dels molts incompliments d'un PAM que s'ha demostrat clarament que és paper mullat, ja que de la previsió per a l'any passat només s'ha executat un 38,40%, i el més greu és que la majoria de les actuacions executades són obres ja programades per nosaltres en l'anterior mandat, purs tràmits administratius o activitats ordinàries”, ha lamentat. “La vaguetat i manca de seguiment del PAM demostra que no són capaços de fer ni els deures que ells mateixos s'han posat”, ha assenyalat. Entre algunes de les mancances que ha denunciat el PSC hi ha la incapacitat de dotar a l'ampliació del polígon Catalunya Sud de l'aigua necessària per tal de garantir futures inversions i afavorir el creixement industrial, tot i que els socialistes van proposar una solució a aquesta situació mitjançant una mancomunitat amb l'Aldea per demanar una concessió directa a la CHE. “Assistim lamentablement a la manca d'impuls d'aquest govern per a afavorir el creixement econòmic en un moment tan delicat. Ens trobem davant d'un govern mancat d'idees i d'iniciativa, que no compleix i que avui no té un projecte clar de ciutat.”