27 de desembre del 2011

El PSC exigeix al govern diàleg i pacte social davant el degoteig d'acomiadaments a l'Ajuntament de Tortosa


Els socialistes critiquen les formes i adverteixen de la incertesa de futur que genera angoixa i preocupació als treballadors i treballadores

El PSC ha denunciat avui les formes amb què s'ha actuat en relació als acomiadaments i reducció de salaris dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Tortosa i ha exigit al govern de Bel diàleg i pacte social davant el degoteig d'acomiadaments que s'està produint. "Estem assistint a una situació que genera angoixa i preocupació", ha lamentat el portaveu Socialista, Antoni Sabaté, que ha assenyalat que les decisions s'estan prenent sense tenir en compte als representants dels treballadors i treballadores ni els grups municipals a l'oposició i sense cap informe econòmic que justifiqui les mesures preses quant a polítiques de personal.

Davant tot això, el grup Socialista ha exigit al govern de Bel diàleg i pacte social perquè s'estan duent a terme actuacions que afecten a la vida dels treballadors i treballadores i cal que aquests estiguin informats a través dels seus representants: sindicats, junta de personal i comitè d'empresa. "Aquesta manca de sensibilitat cap a les persones ja la coneixem des dels grups municipals a l'oposició, amb exemples recents com el PAM, presentat a la premsa i no als grups de l'oposició, i ara que tampoc no sabem quina és la intenció del govern pel que fa a la política de personal", ha denunciat Sabaté, que ha lamentat que aquesta sigui una de les característiques que defineixi el govern de Bel a Tortosa. Aquesta falta de sensibilitat amb els treballadors i treballadores és la que va motivar al grup Socialista a no assistir a la tradicional felicitació de Nadal de l'alcalde al personal de l'Ajuntament divendres passat. El grup Socialista va optar per felicitar-los en el seu lloc de treball.

Els socialistes han aprofitat la compareixença d'avui per dir que se sumen a la declaració institucional pel codi ètic, elaborat pel Col·legi de Periodistes, per garantir la pluralitat i veracitat de les informacions generades pels mitjans públics. Després que el Síndic de Greuges denunciés el mandat anterior que el govern de CiU no garantia aquesta pluralitat en el web i el butlletí electrònic, el PSC confia que amb la declaració institucional que arribarà al ple dilluns vinent es marqui un punt d'inflexió en aquest sentit.

19 de desembre del 2011

Per què el turisme?


Durant dècades, el turisme ha experimentat un continu creixement i una profunda diversificació, fins a convertir-se en un dels sectors econòmics que creixen amb major rapidesa al món. Avui dia, el volum de negoci del turisme iguala o fins i tot supera al de les exportacions de petroli, productes alimentaris o automòbils, convertint-lo en un dels principals actors del comerç internacional.

A casa nostra, els tortosins i les tortosines ja fa un temps que ens trobem davant la necessitat de potenciar i millorar el sector turístic. S'ha parlat durant dècades del potencial turístic de la ciutat de Tortosa en referència al seu patrimoni cultural i natural, la singular identitat cultural i l'extensa oferta que presenta en forma d'espectacles i esdeveniments culturals.

No obstant això, aquesta situació xoca de front amb l'escàs desenvolupament que existeix com a destinació turística durant els últims anys, a causa de la renúncia per part de les administracions a la importància del sector o bé per portar-ho a terme sense tenir abans uns objectius clars; les actuacions han estat més el fruit de reivindicacions antigues de la ciutadania, que resultat d'un pla de desenvolupament turístic.

Per millorar l’oferta turística de la ciutat de Tortosa, calien estudis que aportessin propostes concretes d’actuacions i recursos econòmics per executar-les. El 3 de setembre de 2010 es va signar un conveni entre l’alcalde de Tortosa i el conseller responsable de Turisme del Govern de la Generalitat, per la concessió d’una subvenció per un import global de 900.000 euros per tal que l’Ajuntament de Tortosa executés les actuacions acordades en el termini de tres anualitats, a comptar des de la data de signatura del conveni. L’objectiu d’aquest conveni consistia en millorar el posicionament turístic de la ciutat de Tortosa a partir d’un Pla de Foment Turístic anomenat “Tortosa, ciutat del Renaixement”.

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Tortosa del passat 7 de novembre (25/2011) els diferents grups municipals vàrem poder posicionar-nos sobre la importància i urgència de posar en funcionament el Pla de Foment Turístic. Però la proposta, a la qual vam donar suport tots els grups municipals a l’oposició, va ésser desestimada pel grup de Convergència i Unió al govern, amb l'autojustificació “de ser una actuació que l’actual govern de la ciutat ja està portant a terme”.

Ha passat més d’un any des del compromís de l’Ajuntament de Tortosa per tal de desenvolupar el Pla, però no s’ha efectuat cap pas. D’acord amb el text del conveni, cal que l’Ajuntament de Tortosa s’ocupi de la contractació de la gerència i de la convocatòria de la primera sessió de la comissió de seguiment per ratificar les actuacions de la primera anualitat del pla, que ja haguéssim hagut de finalitzar.

Anem a començar el 2012 i ens agradaria pensar que potser aquest sí serà l’any turístic a la ciutat de Tortosa. Per a que el desig es converteixi en realitat és necessari materialitzar un model que sigui capaç de reactivar la nostra economia, crear ocupació i al mateix temps enriquir la nostra ciutat.

Pensem en tot el que Tortosa pot oferir i en com això es transforma en oportunitats de negoci per l’empresariat no només tortosí, sinó també ebrenc; però també en oportunitats de difusió de la nostra cultura, dels nostres serveis, dels nostres productes…

Però per tal de poder caminar en aquesta direcció, hem de tenir clar el full de ruta, planificar el recorregut i sobretot no donar tombs sense sentit, ja que s’han d’optimitzar els esforços i recursos. Els diferents agents turístics de la ciutat i l’Ajuntament hauran de treballar conjuntament per concretar un sistema que s’ajusti a la realitat turística tortosina.

Hem de demostrar en fets (i no només en paraules) que el turisme ha de ser una de les nostres prioritats. Cal desenvolupar el Pla de Foment Turístic "Tortosa, ciutat del Renaixement" per donar valor als recursos, i cal prioritzar les polítiques d’atracció, de promoció i de gestió. Tortosa reuneix un tresor en forma de patrimoni històric que aquest Pla hauria de posar en relleu perquè esdevingui una de les principals activitats econòmiques de la ciutat i del seu entorn més immediat.

Creiem que el Turisme s’ha de convertir en el motor socioeconòmic fonamental de Tortosa. No tan sols entès com un motor per al desenvolupament econòmic, sinó estabilitzador de l’economia i que doni equilibri territorial en temps de crisi.

Tortosa ha de ser mirada com a una ciutat capdavantera del turisme de qualitat, una ciutat atractiva, que combina el turisme tradicional amb una oferta molt més àmplia, que apropi el turista a la naturalesa, a la història i a la cultura de la ciutat.

Núria Chertó Roig

Regidora del PSC a l'Ajuntament de Tortosa

14 de desembre del 2011

LA MESA DE REPRESENTANTS MUNICIPALS INICIA CONTACTES AMB ELS REPRESENTANTS DEL SECTOR DE LA SALUT


Representants de la Mesa s’han reunit aquest dimarts amb la Plataforma per la Salut i les Juntes de Personal de l’Hospital Verge de la Cinta i d’Atenció Primària.

El passat 27 d’octubre es constituïa una Mesa de Representats que agrupava els grups municipals a l'Ajuntament de Tortosa del PSC, ERC, ICV i PPC, amb l’objectiu d’oferir un interlocutor al sector de la salut i conèixer de primera mà la situació de l’atenció sanitària a la ciutat i al conjunt del territori. Aquesta unió, sense precedents, es justificava en un manifest denominat Compromís Municipal amb la Salut Pública per la necessitat de donar compliment a la moció aprovada per unanimitat el dia 3 d’octubre al Ple de l’Ajuntament de Tortosa; per la inactivitat del govern municipal al respecte, i per la voluntat d’adquirir un compromís clar per superar els partidismes en defensa d’un servei públic essencial per a la ciutat i el conjunt territori.

Ahir dimarts, 13 de desembre, la Mesa de Representants Municipals va iniciar la ronda de reunions amb la Plataforma per la Salut Pública de les Terres de l’Ebre i amb les Juntes de Personal de l’Hospital Verge de la Cinta i d’Atenció Primària i en va extreure les següents conclusions:

 • El sector de la sanitat segueix sense tenir interlocutors clars al territori per tal d’establir el diàleg necessari per orientar els ajustos.

 • Es constata que continua el degoteig de retallades que afecten a la quantitat i a la qualitat de la nostra atenció sanitària. En aquest sentit, destaca la reducció dràstica de personal als centres sanitaris, una disminució alarmant d’intervencions quirúrgiques (de 80 a 90 setmanals el 2010 hem passat a 30 a 32 setmanals el 2011), o l’eliminació total o parcial del servei d’urgències a nombrosos Centres d’Atenció Primària.

 • Es nota un empitjorament substancial de l’estat d’ànim del personal sanitari que queda. La pressió a la que se’ls sotmet i la sensació d’estar donant un mal servei a la ciutadania generen una frustració evident.

 • S’aprecia una preocupació creixent per les repercussions que aquestes retallades tenen en els temps d’espera per a proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. En aquest sentit, es percep que s’estan variant els criteris perquè les llistes d’espera, que no es fan públiques, apareguin maquillades davant l’opinió pública, quan és evident que des de l’inici de les retallades s’han multiplicat.

 • El sector manifesta el seu temor que encara no s’ha tocat fons. Els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012, que s’han d’aprovar en els propers mesos, poden debilitar encara més el nostre sistema d’atenció sanitària.

 • Existeix la convicció que hi ha una recentralització de la gestió sanitària, ja que la gerència de la Regió Sanitària, la gestió dels recursos humans, i, fins i tot, la cuina estan avui controlats des de Tarragona. L’Hospital Verge de la Cinta ha passat de ser un dels millors hospitals de Catalunya a ser una simple sucursal del Joan XXIII de Tarragona.

 • S’aprecia també que aquesta situació afecta greument als metges en formació (MIR), que no poden fer les pràctiques necessàries per formar-se adequadament.

 • Per últim, es constata també la preocupació pels efectes socioeconòmics de les retallades. La pèrdua de capital humà qualificat que es veu obligat a marxar, l’increment de les llistes de l’atur com a conseqüència de l’acomiadament de personal sanitari i les repercussions sobre el consum que tenen es fan notar i contribueixen a deprimir, encara més, la precària situació econòmica de Tortosa i el conjunt del territori.

Després d’aquestes primeres reunions, els membres de la Mesa de Representants Municipals volem manifestar:

 • Que les característiques específiques del territori (baixa densitat de població, gran extensió territorial, població envellida, nivell de renda per càpita per sota de la mitjana catalana) aconsellen donar un tractament diferent al d'altres territoris del país a l’hora de fer retallades.

 • Que les retallades ja executades deixen l’Hospital i el conjunt del sistema d’atenció primària de les Terres de l’Ebre en una situació preocupant en relació a la quantitat i la qualitat del servei, amb una gran pèrdua d’autonomia de gestió en benefici de Tarragona, i amb unes repercussions socioeconòmiques que poden ser fatals per a sectors com el comerç.

 • Que el sector demana que els representants polítics ens unim per defensar la qualitat del nostre sistema sanitari per damunt d’interessos partidistes.

 • Que el full de ruta ha de ser el compliment de la moció popular aprovada per unanimitat pel Ple Municipal el dia 2 d’octubre de 2011.

 • Finalment, que també cal implicar els agents socioeconòmics per aconseguir preservar la nostra salut pública com a element fonamental per construir un futur millor per a la nostra societat.

Mesa de Representants Municipals


13 de desembre del 2011

Joan Sabaté pren possessió aquest matí del càrrec de senador


Joan Sabaté prendrà possessió aquest matí del càrrec de senador de l'Entesa pel Progrés de Catalunya en la constitució de les Corts espanyoles en la que serà la X Legislatura. Sabaté ha assenyalat que, des d'un context amb una majoria absoluta del PP, "la nostra principal funció serà controlar l'acció de govern, amb una oposició constructiva en les mesures contra la crisi, però a favor de la majoria i vetllant perquè no s'afecti als més febles". En aquest sentit, Sabaté ha anunciat que des de l'Entesa un dels principals objectius serà que es mantinguin els fonaments de l'estat del benestar i que s'impulsaran iniciatives en aquest sentit. També ha estat molt contundent en assenyalar que s'estarà atent i es serà bel·ligerant amb qualsevol intent d'atemptar contra els interessos de les Terres de l'Ebre, en referència directa a les amenaces d'un nou projecte de transvasament de l'Ebre ara que el PP tornarà a governar.

Joan Sabaté té 54 anys. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. És professor d'Ensenyament secundari de Geografia i Història, amb plaça a l'Institut de Tortosa. Ha estat alcalde de Tortosa des de 1999 a 2007 i regidor des de l'any 1991. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya (2003-2006) i senador durant les legislatures 2000-2003 i 2006-2011. És president de la federació XVI del PSC i primer secretari de l'Agrupació del PSC de Tortosa. Ha estat membre de l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa.