21 d’abril del 2009

No volem que hipotequin l'estadi

Fa gairebé dos anys que Tortosa va elegir un nou escenari polític, i tot i que l’equip de govern ha gaudit d’una majoria àmplia i còmoda, la seva ha estat una gestió bastant mediocre. El senyor Bel i Accensi, que està molt pendent del nostre grup i d'atacar-nos constantment, ha decidit que la seva prioritat no és Tortosa, sinó fer d'oposició de l'oposició.

Després de dos anys podem fer ja un primer anàlisi. El senyor Bel i Accensi va generar molta fumerada prometent, entre altres, la construcción d’un aparacament al Mercat Municipal. Aquest va ser el primer compromís que ja no ha complert. També va dir que en setanta dues hores els ciutadans serien atesos a l'Ajuntament. D'això tampoc res.

El govern municipal sí que ha fet alguna cosa bé. Inaugurar les obres que nosaltres vam deixar pràcticament enllestides (Mercat del Peix, Caserna de la Policia Local, Centre d'Interpretació de la Festa del Renaixement...) i continuar amb el nostre projecte amb les obres al nucli antic com a principal exemple. Però, té el senyor Bel alguna idea pròpia? No. Sort en té del que li vam deixar pojectat que s'atribueix mitjançant pamflets carregats de mentides, i a través dels “seus” mitjans, la televisió de Tortosa, i la web i el butlletí municipals, on també aprofita constantment per criticar-nos sense deixar-nos defensar. Això a Tortosa i a tot arreu es diu censura. Això sí que ho fa bé el senyor Bel.
La darrera perla d’aquest govern és l'espiral d'endeutament. I és que porten més de 12 milions d'euros en crèdits, als quals cal sumar els 6 milions de la Gumtsa, l'empresa municipal de gestió urbanística. I ara, ja només faltava per acabar-ho de relligar tot que en el darrer ple es presentés la desafectació com a bé públic de l'estadi municipal, que passarà a ser patrimonial, amb la previsible intenció d'hipotecar-lo i el risc que això representa. És com si volguessin hipotecar el parc municipal. Ho podem permetre? Algun tortosí o tortosina s'imagina què pot passar si no ens podem fer càrrec del deute? Que l’estadi municipal de Tortosa fos propietat de la caixa o banc que fos i pugués ser subhastat o embargat? Aquesta és una més de les diferències entre CiU i el PSC. Mai els governs progressistes de Tortosa haurien posat en perill un bé de domini públic com l'estadi, que a Tortosa sentim tan nostre. Nosaltres anàvem a fer una concessió de l'explotació però sense arriscar-ne la titularitat. No ens ho van deixar fer. Van alimentar la polèmica ciutadana a l'entorn de l'enderrocament del velòdrom que ara, com que governen ells, hi deixen créixer les teranyines i als de la tele ja no els cal passar curses de l'any de la picor per fer creure una activitat inexistent. CiU va impedir que avui Tortosa tingués piscines. Ara, els exigim que les facin, però que ho facin bé i sense posar en risc l'estadi.
Aquest govern no sap on va i la realitat és la que és. Més deute, més inseguretat, cap mesura per afrontar la crisi, cap iniciativa de lideratge per afrontar la recuperació econòmica amb garanties... Tornem a la foscor i mediocritat dels governs de dreta.

Cristina Bel Salvadó. Secretària d'Organització del PSC de Tortosa i regidora a l'Ajuntament de Tortosa

14 d’abril del 2009

Què fa el govern de Tortosa per fer front a la crisi?

“Tothom parla d'estratègies per superar la crisi i el govern de Tortosa mira en una altra direcció”


Els socialistes han posat sobre la taula una de les seves principals preocupacions, que és la situació de crisi actual i l'augment de l'atur a la nostra ciutat que ha passat de tenir 1.236 aturats a 2.552, el que representa una taxa del 16%. En aquest sentit, els socialistes han lamentat que mentre els governs de l'Estat i la Generalitat estan impulsant un seguit d'actuacions per pal·liar aquesta situació, des del govern municipal no s'impulsin mesures per fer front a una problemàtica que preocupa i molt als tortosins i tortosines. “I tampoc no es fa res per estar preparats per a la remuntada de la crisi”, han recalcat.

Sabaté ha recordat que durant el mandat anterior s'havien desenvolupat les estratègies i assentat les bases de creixement del municipi. “Vam crear el polígon Catalunya Sud i vam preveure la seva ampliació, vam dimensionar les infraestructures i, entre altres, vam iniciar la tramitació per instal·lar indústria aparador als portals d'entrada a la ciutat”. Però ara, han lamentat, “no veiem cap iniciativa per part del govern de Bel, a banda de continuar la tramitació dels portals”. I el més preocupant, segons els socialistes, afecta a l'ampliació del polígon Catalunya Sud, on es preveu ubicar una empresa del sector de base metal·lúrgic que per poder-se instal·lar havia demanat garanties de subministrament d'aigua. “Descartats els pous de Vinallop, els socialistes vam presentar una moció per garantir aquesta concessió d'aigua necessària perquè s'instal·li aquesta indústria. Però amb la suficiència i prepotència habituals, van rebutjar la proposta.”
Per a alguns crear 500 llocs de treball és irrellevant
Per al PSC la instal·lació d'aquesta empresa, que permetria l'arribada d'altres empreses auxiliars, és prioritària per la promoció industrial i la creació de llocs de treball. “Si es plantegessin inversions com aquesta en altres municipis, aquests els posarien el que necessitessin en safata de plata”. Els socialistes veuen amb preocupació la manca d'actuació del govern en aquest sentit i més després que la tinent d'alcalde, Meritxell Roigé, en relació a la instal·lació d'una planta de gas al polígon hagués arribat a dir que els llocs de treball que creava aquesta indústria “són irrellevants”. També consideren molt greu que el govern no treballi en l'impuls dels centres de recerca i innnovació per donar valor afegit a la indústria, una aposta en què es va treballar en l'anterior mandat i “per la que passa el futur creixement segons els experts” i que ara s'ha oblidat. “Estem davant d'una manera de fer política molt de cara a la galeria, però no es treballa per tal de posicionar Tortosa amb vista a la recuperació econòmica. Tothom parla d'estratègies per superar la crisi i el govern de Tortosa mira en una altra direcció”.

El PSC tortosí adverteix del risc d'hipotecar l'estadi


El Grup Municipal Socialista va denunciar en el ple ordinari d'abril les intencions del govern municipal d'hipotecar l'estadi municipal de Tortosa, una intenció que en cap moment ha estat negada per l'alcalde, Ferran Bel. "Si volen desafectar l'estadi de l'ús públic i passar-ho a bé privatiu, patrimonial, és que tenen la intenció d'hipotecar-lo", ha assenyalat el portaveu del PSC, Joan Sabaté. “És una desafectació que té entitat perquè estem parlant de la peça esportiva més gran de sòl esportiu que és molt assimilable al parc municipal Teodor González, un altre bé de domini públic, en tots dos casos l'ús públic és més clar”. Els socialistes han argumentat la seva oposició a aquesta operació amb el que diu la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, que en el seu article 203 exposa: "Tenen la consideració de béns patrimonials els que són propietat de l'ens local i no són destinats directament a l'ús públic o a l'exercici de cap servei públic de competència local". Així, Sabaté ha assenyalat que “si s'arribés a produir l'hipoteca, hi hauria un risc, ja que podria passar a mans privades, cas que no es fes efectiu el pagament”.

Sabaté ha desmuntat també l'argumentació que va oferir el govern sobre el fet que la desafectació com a bé públic de l'estadi es feia per poder cedir-ho a Tortosa Sport. “En cap cas per a cedir-ho a aquesta societat és necessària la desafectació d'ús públic, ja que en els béns de domini públic, carrers places, zones esportives, la cessió es pot fer mitjançant una concessió per a la seva explotació privativa sense necessitat de desafectar, com el cas per exemple d'un quiosc o un bar en una plaça pública.” Per tant, segons ell, el fet de convertir l'estadi en un bé privatiu té com objectiu “poder diposar aquest bé des del punt de vista mercantil, presumiblement a través d'una hipoteca”. I en aquest cas, Sabaté ha estat força contundent: “A algú se li acut que es pogués hipotecar el parc municipal? Els tortosins i tortosines ens revoltaríem. Doncs, el cas de l'estadi municipal és molt semblant. No és un bé que s'hagi de convertir en privatiu.”

Volem piscines
El portaveu del grup ha reivindicat una vegada més que els socialistes volen que Tortosa tingui unes noves piscines. “Ja vam treballar-hi durant l'anterior mandat, perquè aquesta és una necessitat de primer ordre per a Tortosa. Però no ho vam poder tirar endavant aleshores perquè va esclatar una polèmica a l'entorn del velòdrom, alimentada per CiU de forma intencionada i amb finalitat electoralista”, ha recordat i ha afegit: “Com alcalde vaig plantejar en junta de portaveus deixar aquesta obra per al proper mandat a fi i efecte de superar la polèmica ciutadana i arribar a un consens. Va ser un acord que va subscriure el senyor Bel. Ara no pot dir que no es va fer res. Per aquest motiu, Sabaté ha reierat que per al PSC és prioritari tenir piscines. “Els demanem que facin les piscines, però que ho facin bé i no posin en risc la titularitat de l'estadi municipal.” Cal recordar que durant l'anterior mandat es va posar en marxa el projecte de la remodelació de les instal·lacions esportives i que per fer-ho possible s'optava per la concessió de l'explotació de les piscines i l'aparcament, però en cap cas es posava en risc un bé de domini públic com l'estadi.