27 de juliol de 2011

Moció de condemna als atemptats terroristes de Noruega

ANTONI SABATÉ IBARZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M. PRESENTA PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ DE:


CONDEMNA DELS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A NORUEGA I DENÚNCIA DEL FANATISME I LA INTOLERÀNCIA


El passat divendres 22 de juliol va ocòrrer una tragèdia de immenses proporcions a Noruega. Es va realitzar un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos ministeris adjacents i contra el campament d’Estiu de la AUF (Joventut Laborista Noruega) a l'illa d'Utoya.


Aquest darrer crim va comportar la mort de gairebé setanta adolescents i joves, convertint els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la democràcia perpetrats a Europa des de la II Guerra Mundial.


Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant resorgiment polític, social i electoral de l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per realitzar aquests horribles crims.


Atès els fets descrits, elevem al Ple de L’Ajuntament de Tortosa la següent,


PROPOSTA D’ACORD:


Primer: Manifestem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de Noruega.


Segon: Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la violència.


Tercer: Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social europeu.


Quart: Denunciarem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme, la islamofòbia i el rebuig al diferent, així com la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a actes violents con els succeïts a Noruega.


Tortosa - Terres de l’Ebre, 26 de juliol de 2011