29 de novembre del 2012

El PSC presenta una moció per garantir el dret a l’habitatgeEl Grup Municipal del PSC a Tortosa ha entrat una moció amb vista al ple ordinari de dilluns per garantir el dret a l’habitatge. La moció insta a trobar solucions immediates i efectives als problemes que sacsegen a la ciutadania com és la situació que s’està produint al voltant dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.

La moció proposa, entre altres, una reforma en profunditat de la Llei Hipotecària; donar suport a iniciatives parlamentàries, com la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, i instar al govern de la Generalitat a posar en marxa de forma urgent un Programa d’Atenció a les persones desnonades, i a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals.

“Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, les famílies”, segons ha assenyalat el portaveu del grup, Antoni Sabaté, tot recordant que les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi. 


MOCIÓANTONI SABATÉ IBARZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA, D’ACORD A L’ARTICLE 13 DEL R.O.M., PRESENTA PER AL SEU DEBAT AL PLE, LA SEGÜENT MOCIÓ:

MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE

Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals en definitiva als problemes que sacseja la ciutadania com és la situació que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.

Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies. Són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família. Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures aplicades fins avui.

Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que estan donant resposta com poden sense competències ni recursos a les situacions viscudes per les famílies en aquests processos.

Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats. Els poders públics han de posar en marxa un  pla integral que doni respostes als problemes presents i futurs del sobreendeutament hipotecari. No ens podem centrar únicament en la dació en pagament –que allibera el deutor de la càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatge- sinó que també és necessari regular el sobreendeutament com a factor social de risc i exclusió, i garantir el dret a l’habitatge.

En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte, mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.

Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.

Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el 15 de novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que actualment una situació absolutament dramàtica.  Atesa la darrera proposta anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a persones  immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€.

Elevem al ple de l’Ajuntament de Tortosa la següent proposta d’acord:

Primer.      Reconèixer la tasca realitzada pels Ajuntaments i les plataformes ciutadanes en la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les accions pal·liatives que han fet i estan fent a dia d’avui.

Segon.       Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la hipoteca, així com la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou marc legal, així com els interessos de demora del deute.

Tercer.       Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobre endeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.

Quart.        Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb) destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social, administrat pels ajuntaments.
           
Cinquè.     Recolzar  les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar contra els desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar com la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, com la Proposició de Llei aprovada pel Parlament de Catalunya  contra el sobre endeutament de les famílies i de les persones i per a la protecció de les persones deutores en el procés d’execució hipotecària de l’habitatge habitual i la Proposició de llei presentada pel PSOE al Congrés dels Diputats el passat mes d’octubre.

Sisè.          Rebutjar el  Real Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció a los deutors hipotecaris aprovat pel Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç que manté el desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que no resol el problema real.

Setè.          Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a aquelles persones immigrants que comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros per discriminatòria i immoral. 

Vuitè.         Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent, d’un Programa d’atenció a les persones desnonades  que implementi un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com d’ampliació dels recursos  per donar suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).

Novè.       Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.

Desè.         Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades  i a les associacions de veïns de la ciutat.


Tortosa - Terres de l'Ebre, 27 de novembre de 2012
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

22 de novembre del 2012

Acte electoral demà de tancament de campanya a Bítem

El PSC celebra demà divendres, dia 23 de novembre, un acte electoral a Bítem en què hi intervindran la portaveu del grup municipal del PSC a Bítem, Teresa Castellà, el senador i primer secretari del PSC de Torosa, Joan Sabaté, i la regidora a l'Ajuntament de Tortosa i candidata, Dolors Bel. Us esperem a les 19.30 hores al Casal de la Unió Recreativa. Vine a escoltar l'Alternativa Sensata. I diumenge, dia 25 novembre, eleccions al Parlament, VOTA SOCIALISTA.

2 de novembre del 2012

PSC, L'ALTERNATIVA SENSATAI CONCURS FOTOGRÀFIC “MIRADES DE TORTOSA 2012”La Rosa de Tortosa impulsa el primer Concurs Fotogràfic realitzat integrament mitjançant el Facebook. L’objectiu es fotografiar qualsevol aspecte, situació, racó, edifici, paisatge o indret... que evidenciï una realitat de la ciutat de Tortosa i tot el seu municipi durant l’any 2012.

Per participar només cal fer-se seguidor al Facebook de La Rosa de Tortosa (http://www.facebook.com/...) i enviar-nos la teva fotografia a escriualarosa@gmail.com . La idea és que tothom que ho vulgui pugi presentar treballs fotogràfics per tal d'explorar de manera artística i creativa Tortosa i la seva gent.
Totes les instantànies que els vostres ulls captin!

Si estàs interessat en participar segueix el següent enllaç:
Document pdf.
O be Codi QR.


BASES I CONCURS FOTOGRÀFIC “MIRADES DE TORTOSA 2012”

 1. TEMA: La idea és explorar de manera artística, creativa i experimental la nostra ciutat. Tot el que succeeix dia a dia o be ocasions especials. El que es vol reivindicar, comunicar o mostrar dels paisatges naturals, urbans, o culturals de cada racó del municipi. Totes les fotografies han d’estar realitzades al municipi de Tortosa durant l’any 2012.

 1. PARTICIPANTS: està obert a tota la ciutadania i a totes les edats. En cas de ser menor d’edat, caldrà l’autorització pertinent d’un adult.

 1. FORMAT FOTOGRÀFIC:
 • Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre.
 • Podran ser fotografies modificades digitalment o no.
 • Cal presentar-les en format JPG o similar, amb bona resolució i definició.
 • No poden portar signatura ni emmarcat.
 • No s’admetran fotografies manipulades o distorsionades, canvis de lloc o clonatges d’altres obres.
 • Les fotografies en les que apareguin persones hauran d'evitar que puguin ser reconegudes, en respecte al dret de la imatge de cada persona, i segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades.
 • Cada persona podrà presentar un màxim de 3 fotografies.
 1. METODOLOGIA: Per participar, tant per a que les fotografies enviades siguin publicades, com per votar-les, s’ha de ser seguidor del Facebook de La Rosa de Tortosa.
El període d’enviament de les fotografies a escriualarosa@gmail.com es del 1 al 30 de Novembre, ambdós inclosos, amb nom i cognoms, mail, telèfon i títol de l’obra.
Les fotografies seran publicades una per dia del 1 al 20 de Desembre de 2012. I es comptabilitzaran els vots emesos durant les 24 hores inicials de publicació. De totes les fotografies publicades, s’escolliran les 10 mes votades.

 1. JURAT: El jurat inicial estarà format per totes aquelles persones que siguin seguidores del facebook La Rosa de Tortosa i que vulguin expressar el seu vot clicant “Me gusta” a les imatges presentades dia a dia. Pasaran a l’avaluació del Jurat les 10 fotografies mes votades per ser valorades per un Jurat format per:
 • 1 professional de la fotografia
 • 1 artista
 • 2 integrants de l’Executiva del PSC a l’Agrupació de Tortosa
 • 1 periodista

 1. REMIS: hi haurà 3 premis a la millor fotografia representativa de la ciutat de Tortosa 2012. Els premis otorgats seran cursos de fotografia, que en cap cas es poden bescanviar pel seu import en efectiu. Amb totes les fotografies presentades es realitzarà una exposició impresa i digital al Local del Partit del Psc a Tortosa del 21 de desembre de 2012 a 6 de gener de 2013. El dia de la inauguració de l’exposició també es farà entrega dels premis.

 1. DRETS DE REPRODUCCIÓ: les fotografies participants passaran a ser propietat del l’Agrupació del PSC de Tortosa, que es reserva els drets de reproducció. També es reserva el dret, a l’hora de reproduir les fotografies, d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense menyspreu al disseny original i amb la menció del seu autor. Així mateix es tenen les competències per fer les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc. Els concursants, en el moment de la inscripció, cedeixen gratuïtament els drets de reproducció de les fotografies per a ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet, etc...) i en qualsevol suport publicitari i mediàtic (fullets, pancartes, panells, pàgina web, memòria d’activitats, publicacions, reportatges, exposicions, etc...), tot això sense caràcter de limitació i incloent qualsevol altre mitjà o suport necessari.

 1. NORMA FINAL: El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement d’aquestes bases i l’acceptació per part el concursant de les mateixes, motiu pel qual no es podran impugnar una vegada formalitzat l’enviament de la fotografia com a inscripció. Quedaran desqualificades les fotografies que no compleixin les normes exposades en aquestes bases.