29 de desembre del 2009

Preocupació per la "privatització" de l'Empresa Municipal de Serveis Públics

El Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Tortosa va mostrar ahir la seva preocupació pel fet que el govern municipal hagi decidit fer la concessió d'un 49% de les accions de l'Empresa Municipal de Serveis Públics (EMSP) a una empresa, via concurs, per un període de 25 anys, el que es pot considerar una "privatització" temporal de la gestió de l'EMSP i la pèrdua dels beneficis que aquesta genera. El govern va informar d'aquest fet durant la darrera comissió d'Hisenda. Des del PSC no es considera bona per a Tortosa aquesta decisió de recaptar diners ràpids per tal de sufragar probablement el sobrecost de les obres que el govern de Bel pensa tirar endavant i renunciar a perdre els beneficis que aquesta empresa podria generar durant aquests 25 anys. "Des que el senyor Bel ha arribat al govern, l'Ajuntament s'ha endeutat en un 22% més, passant dels 36 milions de deute de l'any 2007 als 45 milions actuals", ha explicat el portaveu del grup, Joan Sabaté, que també ha explicat: "A aquest endeutament, sense comptar les societats mercantils, cal afegir que han requalificat part de l'estadi municipal, passant-lo de bé de domini públic a bé patrimonial, i ara com no saben com pagar les obres que van a fer, fan una concessió a 25 anys d'un 49% de les accions del que podem anomenar la joia de la corona."

Cal recordar que l'any 1999, quan els socialistes van arribar al govern, l'empresa tenia pèrdues, però gràcies a la bona gestió feta durant l'anterior mandat aquesta situació es va capgirar fent que ara aquesta empresa generi una quantitat propera als 500.000 euros de beneficis anuals nets. Així, per al grup, a banda de renunciar a beneficis importants per a la ciutat, aquesta concessió pot afectar al preu del consum de l'aigua, que podria encarir-se.

L'Ajuntament paga factures a una empresa donada de baixa al Registre Mercantil

El Grup Municipal del PSC va entrar ahir al matí al registre de l'Ajuntament una carta adreçada a l'alcalde en què li demana que avali la legalitat de la relació amb l'empresa Trans-Iberus S.L, que consta com a donada de baixa de forma definitiva en el Registre Mercantil des de l'any 2008. Per tant, es tractaria d'una empresa inexistent i s'estaria incomplint la llei 30/2007 de contractes en el sector públic que, entre altres, assenyala en el seu article 49, la prohibició de contractar amb empreses que "no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin per reglament".

L'empresa Trans-Iberus S.L, segons té constància el grup del PSC, va generar factures durant l'any 2008 que ascendien a 22.000 euros i a 18.000 durant l'any 2009, per a difusió de l'activitat municipal. Tot i l'apagada analògica que deixa inoperatives les televisions sense concessió digital, des del grup municipal volem deixar constància pública de la nostra denúncia. Per aquest motiu, s'ha demanat a l'alcalde que informi al nostre grup sobre les condicions que avalen la legalitat de la situació i que, en cas contrari, actuï en conseqüència.

21 de desembre del 2009

Volem aparcaments

Incapaços de complir amb els seus compromisos amb la ciutadania, el govern del senyor Bel s'afanya a tirar endavant sense garanties un seguit d'actuacions a la nostra ciutat que ens poden abocar a una situació molt complicada. Que pot agreujar encara més la situació preocupant de l'elevat deute al que ha dut l'Ajuntament, a cada tortosí i tortosina ens tocaria pagar 1.224 euros per poder sufragar-lo, una situació que fa que els proveïdors tornin a cobrar tard i malament.

Suposem que aquesta política sense rumb del govern de dretes es deu al nerviosisme del senyor Bel perquè no ha tirat endavant res que sigui de collita pròpia, ja que tota l'acció que veiem al carrer, totes les millores a la ciutat responen a la voluntat d'actuació del govern de l'Estat a Tortosa, a través del fons Zapatero (llarg de Sant Vicent, Major i Portal de Remolins, Escola de Música, parc municipal Teodor González...) i a través de la Generalitat amb les obres del nucli antic.

El darrer episodi el vam viure en el darrer ple municipal quan es va adjudicar la construcció d'un aparcament soterrat a la plaça del Carrilet. Es tracta d'una obra de 2 milions d'euros que es va adjudicar sense necessitat d'exigir la classificació al contractista i sense haver-se justificat la capacitat tècnica d'una empresa que es va constituir aquest mes de setembre passat. Vostès creuen que nosaltres, que hem de fiscalitzar i vigilar l'acció del govern, podíem votar a favor de l'adjudicació d'una obra de l'envergadura d'aquesta tenint en compte que l'empresa adjudicatària s'havia creat aquest setembre i argumentava la preceptiva experiència i solvència econòmica amb les obres fetes per una altra empresa als anys vuitanta? Sense mencionar que es van desetimar les nostres al·legacions sense un mínim informe jurídic.

Nosaltres hem treballat i treballarem perquè la ciutat tingui més zones d'aparcament, però les coses s'han de fer bé. En la gestió del govern Sabaté es va treballar fort per construir aparcaments a la ciutat. Es va dotar el barri del Temple de 110 places, 80 aparcaments al carrer Enric d'Ossò, 80 al carrer Berenguer IV, 30 places a la pujada del Seminari, 100 al pavelló firal, 20 al barri del Rastre, a banda dels guanyats a l'avinguda Remolins.Tots aquests aparcaments, públics i gratuïts. Quant a aparcaments soterrats, es va treballar conjuntament amb els comerciants per habilitar-ne un al centre, es va tancar l'acord amb Adif per alliberar els terrenys de Renfe on hi anirà un aparcament soterrat i vam idear l'aparcament de la plaça Joaquim Bau vinculat a la remodelació de l'estadi, un projecte que no va rebre el suport de CiU, a banda de posar fil a l'agulla a l'aparcament vinculat al nou edifici de les delegacions.

Dos anys i mig després de govern del nou govern de dretes, quins aparcaments ha fet CiU? Al contrari, amb les urbanitzacions dels nous carrers, la supressió de places n'ha estat la norma com ha passat a la Llarga Sant Vicent o al Bisbe Aznar.

El senyor Bel no és Tortosa i encara que vulgui fer callar a tots els que no pensen com ell, a nosaltres no ens censurarà. El que ha de fer és treballar. Ja pot estendre les falàcies i les mentides que vulgui, és qüestió de temps que la raó posi cadascú en el seu lloc. Nosaltres continarem lluitant perquè aquesta manera de governar Tortosa sigui transitòria i caduqui a les pròximes eleccions municipals perquè hi torni a haver a la nostra ciutat un govern de progrés.

Eduard Ena Forné
Regidor del PSC a l'Ajuntament de Tortosa

Sense tenir en compte el comerç tortosí

El PSC lamenta la manca de diàleg del govern de Bel amb els comerciants i que s'afavoreixi un model amb grans superfícies perifèriques en detriment del comerç tradicional

La modificació del POEC trasllada els 9.000 metres quadrats per a grans superfícies de Ferreries als portals d'entrada de la ciutat

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa ha lamentat que el govern de CiU no hagi tingut en compte el parer dels comerciants a l'hora de tirar endavant la modificació del Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials (POEC). Aquest programa, que es va tirar endavant durant l'anterior mandat socialista, i que va comptar amb la participació de comerciants i de la Cambra de Comerç, va comportar la creació de 15.000 metres quadrats per a grans superfícies, 9.000 a l'Horta de Sant Vicent, i 6.000, als nous terrenys de RENFE. Si bé és cert que les administracions locals han d'adaptar-se a la transposició de la directiva sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, de la Unió Europea, que recull l'anomenada Llei Òmnibus aprovada per les Corts Generals i que la Generalitat aprovarà en breu a través d'un Decret Llei, el que calia fer era obrir un procés de diàleg amb els comerciants per veure quina era solució que més afavoreix l'entramat comercial de la ciutat.
En aquest sentit, el PSC ha lamentat la manca de voluntat de diàleg de l'alcalde, Ferran Bel, i la manca de consens amb els comerciants i la Cambra de Comerç a l'hora de tirar endavant un canvi tan important com el trasllat dels 9.000 metres quadrats de Ferreries als portals d'entrada a la ciutat. El portaveu del grup, Joan Sabaté, considera, per tant, que calia escoltar els comerciants tortosins i la Cambra, com es va fer durant l'anterior mandat amb la tramitació del POEC. “Assistim a un gir en la política comercial de la ciutat, ja que no s'afavoreix el teixit del comerç tradicional de Tortosa i es destina més sòl per a grans superfícies a la perifèria, decisió que pot provocar l'efecte fuga respecte al comerç de la trama urbana”, ha exposat Sabaté, que ha recordat que el disseny realitzat durant l'anterior mandat apostava per les grans superfícies inserides a la trama urbana com a complement que potenciava el comerç tortosí en general i reforçava el caràcter de centre comercial i de serveis de la nostra ciutat.

9 de desembre del 2009

Tots i totes som Tortosa

Dilluns passat el nostre grup vam convocar als mitjans de comunicació per tal de fer pública la nostra posició sobre el projecte de pressupostos de l'Ajuntament per a l'exercici 2010 que s'aprovava en el ple de la tarda. Abans hi havia roda de premsa del govern per parlar del ple ordinari, que també es realitzava el mateix dia. Quan arribàvem al saló verd (on es fan les compareixences davant els mitjans) ens vam trobar amb el càmera de TTV que plegava pataquets després d'haver enregistrat a Ferran Bel, que, al cap i a la fi, és qui mana en aquesta televisió pagant amb diners públics. La nostra posició sobre els comptes, per tant, no van ser gravats , i així, els tortosins i tortosines que connectin amb aquesta tele (a excepció del ple que ho difumina tot) rebran una informació sesgada i també tergiversada.

No ho podem tolerar, com tampoc acceptarem que la realitat a la nostra ciutat la construeixi Ferran Bel. Una realitat que Bel dissenya ara partint de dos missatges que cal que els seus acòlits repeteixin una i mil vegades (ja ho saben, allò que deia Goebels, ministre de propaganda de Hitler, de digues una mentida mil vegades i acabarà quatllant). Aquests missatges són, per una banda, que el PSC fa oposició de Tortosa ("jo sóc Tortosa", ens diu Bel, per això potser s'ha posat una corona a la plaça de l'Ajuntament tal com un césar). L'altre missatge que vol que es repeteixi és que cal dir que el PSC, els malvats socialistes, critiquen als treballadors i treballadores municipals, no al govern ("jo sóc també l'Ajuntament"- de fet, si ho recordeu a la foto de la candidatura ja apareixia sostenent l'Ajuntament com si li pertanyés).
Així ens trobem que si ell com diu és Tortosa (de fet en el ple va arribar a dir que durant les darreres eleccions també l'havien votat electors tradicionals d'ICV -déu meu quina supèrbia-) i segons ell, també és l'Ajuntament, la resta, qui som i a qui representem? Vol dir això que els molts milers d'electors que no van votar a Bel les passades eleccions ja no pertanyem a la nostra ciutat perquè no pensem com ell? Uff!! Això fa un tufet preocupant. Com es pot anihilar amb tanta lleugeresa l'essència de la democràcia i el paper que hi juguen govern i oposició? Doncs es pot, us contestaria Bel, perquè ja se n'ocupa ell d'estendre el que vol que es cregui, la seva realitat, des d'alguns mitjans municipals i la TTV que controla de forma, fins i tot, fanàtica.

Però si no existim, per què les notícies del web, les que ens trobem a la pàgina principal quan cliquem http://www.tortosa.cat/, a banda de fer pudor, provocar vergonya aliena i regirar l'estòmac, ens ofereixen titulars com el d'avui? Hi ha tanta ràbia contra la Tortosa que no pensa com ells que cal acabar amb els dissidents al règim i matxacar-los fins a la sacietat reverberant falàcies, demagògia barata i falsedats? O és que tenen por que se'ns escolti? Com es pot dur a terme aquesta política comunicativa sense que et caigui la cara de vergonya? Com es pot anul·lar la tasca de l'oposició sense que aquesta es pugui defensar mínimament? Això provoca impotència, us ho ben assegurem, però a la vegada ens ha de fer créixer per intentar que aquesta forma de governar la nostra ciutat sigui transitòria i caduqui ben aviat. Vostès creuen que l'oposició no ha de vetllar pels interessos de la ciutat? Vostès creuen que hem de passar per alt que s'ha adjudicat una obra a una empresa que s'ha constituït fa només un mes i que acredita la preceptiva experiència amb certificacions d'obres d'una altra empresa fetes als anys seixanta?

A hores d'ara, a Bel ja li ha rigut tothom tant les gràcies, que se sent confiat en què fa creure a tothom el que vol. Tractar als tortosins i tortosines com si fóssim beneits ens sembla lamentable; tractar als tortosins i tortosines com si no fóssim adults i necessitessin la seva tutel·la ho considerem detestable, però que es pensi que ell és Tortosa ens sembla ja definitivament preocupant. A veure si arribarà a interioritzar tant el paper teatral que representa que acabarà pensant-se que més que un alcalde democràtic és un senyor feudal amb uns drets sobre els seus "vassalls", uns drets que no reproduirem perquè fan esgarrifança.

Us demanem el vostre suport perquè ens ajudeu a treure la màscara sota la qual s'amaga una manera de governar que fa pudor de naftalina i per a possibilitar la renovació democràtica a l'Ajuntament de Tortosa.

Més endeutament que no es tradueix en millores socials


El PSC de Tortosa titlla els pressupostos de ficticis i critica l'escàs esforç en despesa social del govern de Bel

L'endeutament a Tortosa l'any 2009 ha estat de 1.224 euros per habitant
El Grup Municipal del PSC a Tortosa va votar dilluns en contra de l'aprovació del projecte de pressupostos per a l'any 2010 en considerar que es tracten un altre cop d'uns comptes ficticis i maquillats per presentar-los a l'opinió pública, que mostren falta de realisme i que presenten un seguit de defectes que la mateixa interventora municipal assenyala en l'informe que els acompanya.

Ja al detall dels pressupostos, el PSC considera que els ingressos un any més estan sobredimensionats. A això, s'hi afegeix el fet que tot i que el govern parla de reducció del capítol de personal, aquesta valoració no té en compte el fet que l'aportació en aquest apartat és inferior enguany pel tancament de l'activitat que duia a terme l'Escola Taller i també, i aquí sí que han estat crítics els socialistes, perquè es preveu que finalitzin un seguit de contractes de relleu per jubilació que afecten a uns sis treballadors de la brigada i de la neteja. "No renoven treballadors que presten uns serveis que són necessaris, però sí que mantenen les altes remuneracions i els complements de productivitat dels seus càrrecs de confiança", ha lamentat el portaveu del grup, Joan Sabaté.

Sabaté, a més, també ha estat molt crític amb el poc esforç que el govern farà l'any vinent de despesa en polítiques socials, en què només s'ha augmentat en 37.000 euros l'aportació a atencions benèfiques i assistencials i, a més, s'ha reduït l'aportació al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament, passant dels 86.096 euros del 2009 als 41.115 euros del 2010. "En un moment en què cal fer més esforços en atendre la gent, donat el moment difícil pel qual passem, en què cal ser més solidaris, el govern de CiU no ha estat a l'alçada de les circumstàncies". Pel que fa a la despesa corrent, els socialistes també han criticat que s'hagi reduït la previsió pel que fa al consum de llum i gas, quan amb tota probabilitat aquest serà igual o superior a l'any passat i, per tant, s'acabarà gastant més del que s'ha pressupostat i això obligarà un altre cop a pagar tard i malament als proveïdors.

A més, el PSC ha lamentat que s'incrementa de nou l'endeutament de l'Ajuntament que ja acumula un deute viu de més de 45 milions d'euros. Els socialistes han informat que l'any 2009 el deute per habitant ha estat de 1.224 euros, molt superior al d'altres municipis propers.

"S'ha vulnerat la normativa de contractació"

Els socialistes tortosins, d'altra banda, han presentat al·legacions (o subsidiàriament recurs administratiu) contra l'acord del ple ordinari en què es va aprovar provisionalment l'adjudicació de l'aparcament soterrat a la plaça del Carrilet. Els socialistes consideren que en la tramitació d'aquest procediment s'han vulnerat les normes que regeixen el procediment i la normativa de contractació administrativa ja que en l'expedient no hi ha la classificació del contractista; perquè no hi consta que l'empresa adjudicatària compleixi amb els requisits per poder contractar amb l'administració; perquè la mesa de contractació va resoldre sense tenir tota la documentació requerida per poder adjudicar, i perquè en la data d'adjudicació no apareix l'assumpció del subcontractista de la responsabilitat directa en document administratiu amb l'Ajuntament de Tortosa. Per tot això, els socialistes demanen que es declari la nul·litat de l'adjudicació i que es torni a iniciar el procediment amb el respecte a la legalitat vigent.

4 de desembre del 2009

Prop de 4 milions més per a Tortosa del govern Zapatero


Proposem la millora de l'enllumenat de Ferreries i la creació d'un seguit de centres cívics a la ciutat per al segon Fons Zapatero

Ahir vam entrar una carta a l'alcalde, Ferran Bel, perquè tingui en compte un seguit de propostes per tal d'incloure-les en la segona convocatòria del govern Zapatero de suport als ajuntaments per fer front a la crisi, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que representarà l'aportació de 3.863.108 euros a Tortosa. Entre les principals propostes, la majoria de sostenibilitat social i medioambiental i repartides entre tots els barris i pobles del municipi (us les adjuntem a continuació), hi ha la millora de l'enllumenat a Ferreries, la creació d'un seguit de centre cívics a la ciutat, la rehabilitació de diferents equipaments esportius, una llar d'infants al barri del Temple i la neteja del bosc de Ribera, entre altres. Els socialistes també hem mostrat el nostre suport a les propostes presentades per l'Associació Amics i Amigues dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa d'intervenció sobre el patrimoni cultural i històric de la ciutat i així ho hem expressat a l'alcalde perquè les tingui en compte.
“Es tracta d'una nova iniciativa del govern Zapatero que en aquesta ocasió, en tractar-se de la posada en marxa de diferents equipaments socials, educatius i cívics, permetrà no només la creació de llocs de treball durant l'execució de les diferents actuacions que es programin, sinó que tindran continuïtat i que, a més, incideixen en l'accés de la dona a aquests llocs de treball”, ha explicat el nostre portaveu, Joan Sabaté, que ha afegit: “Si es suma aquesta nova aportació a l'anterior fons, tot plegat representa una injecció econòmica de 10 milions d'euros en només dos anys per part del govern de l'Estat a Tortosa”. Un suport econòmic que deixen en evidència, per tant, les declaracions de l'alcalde, Ferran Bel, que va dir que l'Estat estava desaparegut.

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
PROPOSTES A TORTOSA DEL PSC
3.863.108 euros

Millora de l'enllumenat de barri de Ferreries eficient i sostenible medioambientalment i evitant la contaminació lumínica
Llar d'Infants al barri del Temple (solar Enric d'Ossò-arquitectes)

Centre Cívic a Sant Llàtzer (antiga escola de cuina)

Centre cívic 13 de Gener (antic Arce Ochotorena)

Rehabilitació dels vestidors del camp de futbol municipal

Remodelació pista poliesportiva de Remolins
Espai per a la gent gran al parc de la Fira (circuit gimnàstica) com a actuació complementària a la proposta esportiva del pavelló firal i esportiu

Centre cívic per a les entitats i associacions de Bítem (carrer Joventut darrere casal actual)

Remodelació pista oberta per a activitats culturals a els Reguers

Supressió barreres arquitectòniques al col·legi de Vinallop

Ludoteca infantil i Punt Informació Juvenil a Campredó (zona serveis Campredó)

Auditori a Jesús (primera fase) (antic Immaculada)

Neteja del bosc de la Mola de Catí i Regatxol

Neteja del bosc de RiberaImpuls al corredor del Mediterrani


Els socialistes presenten una moció per al proper ple d'adhesió a la plataforma Ferrmed d'impuls al corredor ferroviari de mercaderies pel Mediterrani

El PSC hem presentat una moció per al pròxim ple perquè l'Ajuntament s'adhereixi a la plataforma Ferrmed perquè el corredor ferroviari de mercaderies trasnseuropeu que ha d'unir Algesires amb Estocolm passi pel mediterrani. “És vital per a la promoció industrial del nostre territori i, per tant, per al desenvolupament de la nostra economia”, ha emfasitzat Sabaté, tot argumentant que “donada la nostra posició central, que aquest corredor passi per aquí, enfront a altres iniciatives, legítimes, seria la millor opció i possibilitaria que l'estació de l'Aldea sigui una gran terminal de mercaderies que ens connectaria amb tota Europa i que posaria en valor el paper logístic del nostre sòl industrial i del nostre territori”. Sabaté ha recordat que aquesta opció té el suport del govern de la Generalitat i que també s'hi han referit el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega i el mistre José Blanco, tot mostrant el compromís del govern espanyol amb aquesta proposta.

1 de desembre del 2009

El PSC ebrenc considera necessari un cabal ecològic suficient per al riu Ebre

La federació del PSC de l'Ebre vol manifestar en relació als treballs d'elaboració del nou Pla Hidrològic de Conca que considera necessari que s'estableixi un cabal ecològic suficient per al tram inferior de l'Ebre que garanteixi el manteniment de l'ecosistema deltaic. Per aquest motiu, volen fer pública la proposta de convocar una taula de partits de l'Ebre, coordinada pel delegat del Govern de la Generalitat, per tal d'intentar consensuar una posició conjunta en relació a l'esmentat document.

Els socialistes de l'Ebre no consideren, per tant, pertinent que sigui el govern de Tortosa, amb CiU al capdavant, qui lideri aquesta iniciativa donada la trajectòria d'aquest partit en la tramitació de l'anterior PHN, en què va donar suport al transvasament de l'Ebre que aquest preveia, i pel seu reiterat suport a polítiques transvasistes com la del Roine. Ara bé, el PSC de l'Ebre està disposat a treballar conjuntament amb aquest partit i tots els que facin una aposta pels criteris de sostenibilitat en la línia de la directiva marc d'Aigües de la UE, tot defensant els interessos del territori en el marc adient d'una taula paritària.

25 de novembre del 2009

Perquè no triomfi la mentida quan no hi ha arguments

El PSC tortosí diu que Bel falta a la veritat i que amb la seva actitud no ha afavorit la instal·lació ja de la foneria Gallardo

L'expresident de la CHE, José Luis Alonso, confirma que es va arribar a un acord verbal amb l'alcalde Sabaté per a l'aprofitament dels pous de Vinallop per subministrar l'ampliació del polígon Catalunya Sud

“Sí, vaig parlar amb l'aleshores alcalde, Joan Sabaté, d'aquest tema. Em va plantejar la possibilitat que els pous poguessin abastir l'ampliació del polígon Catalunya Sud, jo li vaig comentar que creia que estava bé que un cop els pous fessin la seva funció, tenint en compte la important inversió que s'anava a fer, s'empressin per a altres finalitats”, ha corroborat l'expresident de la CHE, José Luis Alonso. Aquest era l'acord verbal que va permetre a l'alcalde Sabaté enviar un informe a la Generalitat per explicar que l'ampliació del polígon Catalunya Sud tenia garanties de subministrament d'aigua. Un cop fet el relleu a l'alcaldia, el mateix Sabaté va oferir-li a Bel acompanyar-lo a la CHE per segellar aquest acord i aquest mai va acceptar el seu oferiment.

Amb aquestes declaracions de l'expresident de la CHE, José Luis Alonso, el grup municipal Socialista vol evidenciar una vegada més la manca d'honestedat política i la mentida com a base argumental constant de l'alcalde Ferran Bel que va arribar a assegurar que tant el president actual de la CHE com l'anterior li havien afirmat que desconeixien qualsevol pacte amb l'anterior alcalde. Per aquest motiu, els socialistes volen denunciar que Bel ha tergiversat la situació per tal d'amagar la seva ineficàcia per dotar d'aigua l'ampliació del polígon Catalunya Sud. Aquest fet és, entre altres, una de les causes que no ha afavorit encara la instal·lació de la foneria Gallardo a Tortosa. “Bel va dir no a l'aigua dels pous, Bel va dir no a una mancomuntiat amb l'Aldea per demanar una concessió directa a la CHE, i ara Gallardo ha dit que de moment no a una inversió a les Terres de l'Ebre que representa la creació de 500 llocs de treball”, han lamentat els socialistes. El PSC vol demanar-li a Bel que s'ajusti a la realitat i que, sobretot, en una situació de crisi com l'actual treballi per Tortosa, per aconseguir la creació de llocs de treball tal com demanen els agents socioeconòmics en general i els sindicats en particular.

18 de novembre del 2009

CiU vol abaratir l'acomiadament dels treballadors

Reproducció de l'entrada que podeu trobar al bloc del company Manel de la Vega, secretari de Política Municipal del PSC de l'Ebre, http://www.maneldelavega.blogspot.com/
Aquests dies transcendeix als mitjans de comunicació part del programa polític de CIU per les pròximes eleccions. Això no seria estrany si no fos pel fet que entre les seves propostes hi ha l'abaratiment de l'acomiadament improcedent dels treballadors, d'aquesta manera un treballador acomiadat cobraria menys diners d'indemnització, actualment són 45 dies per any treballat i en canvi la proposta d'aquest partit és de 33 dies per any treballat.
Entre les fórmules que proposa el cap de llista de CIU, Artur Mas, hi ha també un nou contracte indefinit amb una reducció encara major de 30 dies per any treballat. De totes maneres no ens han d'estranyar aquestes propostes, ja aquest partit polític no deixa de representar els interessos conservadors i entre les seves prioritats no hi ha lloc per als treballadors. Ara sí, a les manifestacions dels treballadors que són acomiadats sí que tenen la barra d'assistir i fer el paperina, no sigui que no puguin esgarrapar algun vot de més.
La consellera de Treball, Mar Serna, ja s'ha mostrat contrària a les propostes de CIU. Per això cal dir-ho ben fort: els treballadors i treballadores no som els culpables de la crisi.

16 de novembre del 2009

Xerrada sobre la Llei de la Dependència

L'Associació de Dones Barri del Roser de Ferreries organitza una xerrada informativa sobre les pensions i la Llei de la Dependència

L'Associació de Dones Barri del Roser de Ferreries organitza una xerrada informativa sobre les pensions i la Llei de Dependència que anirà a càrrec de la diputada al Congrés Isabel López. L'acte tindrà lloc divendres, dia 20 de novembre, a les 18 hores a la sala-auditori del Montepio de Conductors. Aquesta xerrada està organitzada amb la voluntat d'oferir informació, vital per gaudir d'una bona qualitat de vida, sobre temes de gran interès per a la nostra societat. La realització de l'acte compta amb la col·laboració del Montepio de Conductors.

XERRADA INFORMATIVA. LLEI DE LA DEPENDÈNCIA
Divendres, dia 20 de novembre
18 hores
Sala-auditori Montepio de Conductors. Ferreries

13 de novembre del 2009

Indústria i futur a les Terres de l'Ebre

La Regió de l'Ebre ha estat tradicionalment una zona de pas, equidistant entre el Principat de Catalunya i el Regne de València. El pes secular del territori s'ha derivat fins fa dos segles de l'activitat comercial vinculada al tràfic per l'Ebre, la via de comunicació més important fins a la construcció del ferrocarril a la meitat del segle XIX, i conseqüentment també del seu paper militar de control d'aquest indret d'alta importància estratègica.

La revolució industrial catalana dels segles XVIII i XIX, així com les embranzides industrials de final del XIX i del XX, ens han deixat al marge. Això no és degut a cap conspiració còsmica, sinó a una sèrie de circumstàncies geofísiques i socioeconòmiques, com ara la dificultat per explotar la força motriu del riu Ebre per les seves característiques de riu cabalós i de règim mediterrani, i per tant irregular, amb inundacions sovintejades; la inexistència de matèries primeres com ara el carbó o el ferro; la impossibilitat de consolidar un port natural per on rebre i exportar a causa del terraplenament constant de la plataforma litoral provocat pels al.luvions de l'Ebre, i per l'excessiva llunyania de Barcelona, on s'estava consolidant la dinàmica industrialitzadora més potent. A tot això cal afegir-hi el fet que els capitals procedents de la comercialització de productes agraris, preferentment l'oli i el vi, a diferència del model anglès, que se segueix en altres indrets del Principat, no varen derivar en inversió industrial.

Amb tot, cap situació no és mai totalment blanca o negra i és cert que hi ha hagut determinades indústries al territori com ara l'agroalimetària i la fabricació de maquinària per aquest tipus d'activitat. Així mateix, al llarg del segle XX s'ha desenvolupat una certa indústria moltes vegades de capital forani, com ara l'electroquímica de Flix cap al 1900, que sí va poder utilitzar l'energia hidroelèctrica i ja molt més tard en la dècada dels setanta la ubicació de la YKK o la MAI a Tortosa, entre altres, i també en el cas de la comarca del Montsià s'ha desenvolupat un clúster important d'indústria del moble, majoritàriament amb capital autòcton, a la vegada que cal destacar el pes de la indústria energètica amb la construcció dels dos grups nuclears d'Ascó entre els setanta i els vuitanta del segle passat. Tanmateix però, tot això no ha alterat el fet que tant si tenim en compte el PIB com la distribució de la població activa, el pes del sector secundari, i en concret de la indústria al nostre territori, ha estat molt per sota de la mitjana de Catalunya.

Els darrers deu anys hem viscut un període de creixement econòmic que s'ha basat en part en el creixement del sector de la construcció i altres activitats auxiliars, que a més ha provocat un cert augment demogràfic sostingut per una forta immigració, com en moltes zones d'Espanya. Avui la crisi econòmica que estem vivint ha ensorrat el sector i coincideix amb un fet de caràcter més estructural com és que part de la nostra indústria s'ha fonamentat amb l'ocupació intensiva de mà d'obra barata, fet que avui no ens fa competitius amb els països en desenvolupament i que, a més, no s'ha fet inversió en innovació per incorporar valor afegit i guanyar competitivitat. Tot plegat fa que la crisi a casa nostra tingui una incidència especial i sobretot ens hagi portat a una elevada taxa d'atur.

Alguns fa temps que venim clamant, i alhora treballant, per consolidar unes bases de creixement més estables en el marc d'una clara aposta per la industrialització i així ho vaig exposar en una conferència a la Cambra de Comerç de Tortosa l'abril de 2007, invitat per la UGT. L'aposta per la industrialització no és compartida per tothom, en la mesura que aquesta comporta uns costos socials i mediambientals, que no han d'ésser excessius en una societat democràtica i avançada com la nostra. Molts al nostre territori aposten per un conservacionisme, que essent respectable, no puc compartir perquè limita les nostres possibilitats de futur. Avui fer una opció clara pel creixement i sumar esforços és el que ens pot garantir un futur millor.

Els darrers anys hem avançat en la disponibilitat de sòl industrial, amb la planificació de grans polígons com el Catalunya Sud al Baix Ebre o el de Camposines i el Motllò a la Ribera d'Ebre, més enllà dels que s'han creat en la majoria dels nostres municipis. Així mateix, s'han dimensionat i planificat una sèrie d'infraestructures viàries com ara el desdoblament de l'Eix de l'Ebre, la planificació del traçat de l'autovia A-7 per l'interior del Baix Ebre i Montsià, i el compromís de desdoblament de l'N-420 per la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, a les quals cal afegir l'aposta per la conversió del port de la cimentera d'Alcanar en un port comercial comunicat per ferrocarril i per autovia amb el polígon Catalunya Sud. Ens queda pendent l'assignatura ferroviària, que amb la millora de l'estació de l'Aldea prevista als pressupostos de l'estat de 2009 i 2010 quedarà ben dimensionada en un futur immediat I, sobretot també, hem de guanyar la batalla perquè el corredor ferroviari de mercaderies que ha d'unir Algessires amb Brussel segueixi l'eix mediterrani, una aposta amb la qual ja s'ha compromès el govern de Rodríguez Zapatero. Amb tot això posarem en valor el nostre posicionament estratègic d'alt interés logístic, si les comunicacions són bones, i eliminarem el hàndicap de la distància que tant ens ha condicionat històricament.

L'altra gran aposta pendent, i m'hi he referit altres vegades en públic, és la imprescindible aposta per la recerca i la innovació, sense les quals és impossible competir en aquest mercat globalitzat. Ens hem quedat fora del Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació i hem de treballar per corregir aquesta situació, com a condició inel·ludible per assegurar el futur.
Avui el govern d'Espanya i el de Catalunya estan invertin més que mai a les Terres de l'Ebre en infraestructures i equipaments, els més de vint milions adicionals que reculliran els pressupostos de l'Estat i la Generalitat poden ser un ajut extraordinari que reforça la inversió en marxa. El clam demanant industrialtzació, la clara aposta de la plataforma sindical i la clara i ràpida resposta del President Montilla i el seu govern marquen un punt en què si ens mantenim ferms en la feina i el compromís podem iniciar un camí positiu i sense retorn cap a la industrialtzació, en la fase de recuperació que es preveu a final de 2010, i que assegurarà el futur nostre i dels nostres fills. Aquest tren no el perdrem.

Joan Sabaté i Borràs
President del PSC de l'Ebre i senador

6 de novembre del 2009

PROU immobilisme

Estem inmersos en una crisi econòmica global, que té l’origen en una crisi del sistema financer que al nostre país es veu agreujada per l'estructura de la nostra economia, poc diversificada i molt vinculada al totxo. És aquesta rigidesa en l’estructura econòmica del país la que fa que molts analistes pronostiquin que la nostra sortida de la crisi sigui més lenta. El nostre territori, doncs, no s’escapa de la situació actual i per tant, estem en una situació bastant delicada, però cal fer bé les coses i preparar-nos per poder encarar el futur amb una millor posició.

La nostra ciutat que durant segles havia tingut una certa importància pels tranports fluvials de mercaderies que procedents del nord i del centre de la Península anaven fins al Mediterrani i d’aquí a la resta del món va tenir un decliu important amb l’aparició del ferrocarril. Les activitats industrials no han estat mai determinants a la ciutat, així per exemple el fort desenvolupament de la indústria a gran part de Catalunya dels anys 60 i 70 del segle passat no van tindre pràcticament repercusió a la ciutat. Podem dir que Tortosa ha tingut una forta presència del sector primari i ha estat i és una ciutat de serveis. A principis del segle XIX vàrem fer un intent tímid d’industrialització metal·lúrgica i de fundició, lligat al sector primari per la fabricació de maquinària per a molins d’oli. Així mateix, a meitat dels anys setanta, amb la creació del polígon Baix Ebre per l’INUR, s’instal.len a Tortosa les primeres indústries modernes de capital forani.
Amb aquesta breu resenya només volia evidenciar l’esforç que es van fer a la ciutat amb l'arribada dels governs progressistes (1999-2007) quan es va fer un esforç per crear les bases per a un creixement industrial sòlid.
Qualsevol intent de tenir indústria duu parell disposar dels serveis adients i de les infraestructures necessàries perquè aquesta s'instal·li al territori. A Tortosa, fruit de l'esforç abans esmentat es va impulsar la instal·lació del Polígon Catalunya Sud, amb una posició inmillorable. Després d'haver-ne aconseguit l'ampliació i d'haver dibuixat les estratègies de comunicació i transports indispensables per potenciar aquest polígon, molts coneixem els pals a les rodes que hi ha posat l'actual govern conservador de Tortosa.
Fins i tot van frenar la possibilitat que s'hi instal·lés la planta de transferència gas, amb un centenar de llocs de treball directes i 450 d'indirectes, desoint la petició feta pel nostre grup a través del nostre portaveu i senador, Joan Sabaté, perquè es demanés la seva ubicació al polígon Catalunya Sud. Era una bona oportunitat de generar indústria al seu voltant i conseqüentment, ocupació.
Per tant, el que la ciutadania percerp no és altra cosa que el fort retrocés que ha tornat a patir la nostra ciutat amb el govern conservador del senyor Bel i Accensi, l'anar menjant i fregint habitual de la dreta que no pensa més que en el rèdit electoral a curt termini, que no planifica i que es posa al costat de qualsevol moviment només per aprofitament partidista i populista. La negociació amb “Acerías Gallardo”, que representa la creació de 500 llocs de treball, la vàrem impulsar conjuntament amb el Govern de la Generalitat, i ara que teníem aquesta oportunitat, des del govern de Tortosa no s'ha treballat amb la celeritat que una actuació com aquesta mereix per garantir-los el subministrament d'aigua. Sense oblidar tampoc, la manca de capacitat d'acció per desbloquejar les problemàtiques que afecten al desdoblament de l'Eix de l'Ebre, o a l'autovia de l'Interior.

La nostra aposta per Tortosa és clara i concreta. Cal indústria. I farem tot el que puguem per que aquest cop les forces conservadores no repeteixin allò que històricament han fet, no deixar que Tortosa i el territori avancin. El nostre és un projecte comú de ciutat dinàmica, sense por i oberta a tots els canvis i sobretot al bé comú i general.

Cristina Bel Salvadó.
Regidora a l'Ajuntament de Tortosa i secretària d'Organització del PSC a Tortosa

5 de novembre del 2009

Més recursos per a les Terres de l'Ebre

Reproduïm a continuació l'entrada en el seu bloc, www.joan-sabate.blogspot.com,
que va fer ahir el nostre portaveu, Joan Sabaté.

"Les coses no van bé en tot allò que toca a l'economia i les Terres de l'Ebre ho estem patint com el primer. El tancament d'empreses i la creació de milers d'aturats han esperonat el nostre territori i van portar a fer sortir al carrer a milers de persones dissabte passat, en demanda d'una actuació més contundent per industrialitzar el territori, dirigida a les administracions superiors. Un bon grapat de socialistes, i jo també, hi vàrem ser, al costat dels sindicats. Com a conseqüència d'això hem reforçat el nostre treball polític i ja hem aconseguit els primers resultats.

Dins del marc de dificultats econòmiques en què ens movem, ja hem aconseguit els primers fruits en els Pressupostos Generals de l'Estat. El nostre coordinador del PSC a les Corts Generals i diputat per la nostra circumscripció, Francesc Vallés, ha dut a terme una molt bona negociació, a petició de la federació de l'Ebre, amb els nostres socis del govern català ICV i ERC, acordant amb aquests (transaccionant) cinc esmenes per un import de més de 12 milions d'euros, que fonamentalment van a impulsar l'activitat econòmica i més concretament la indústria. 10 milions d'euros per a la industrialització de les Terres de l'Ebre més 1.100.000 euros especificament per impulsar la indústria del moble de la Sénia, a més a més de 500.000 euros per a l'Observatori de l'Ebre i 500.000 euros per actuar a l'estació de l'Aldea-Tortosa-Amposta.

Aquests compromisos d'inversió responen a la voluntat dels tres grups i compten amb l'acord del govern, garantit pel grup socialista com a grup majoritari i grup del govern. Són compromisos que vénen a reforçar les inversions que s'han fet en els darrers anys en matèria de medi ambient i d'infraestructures i a l'esforç inversor que ha representat el Fons Estatal d'Inversió Local, o Pla Zapatero, mitjançant els ajuntaments, amb una inversió directa el 2009 i el 2010 de 52 milions d'euros. Caldrà veure què diuen aquells que amb tota la demagògia i amb el sectarisme més barroer manifesten que l'Estat (suposo que es refereixen al govern d'Espanya) està desaparegut a l'Ebre.

Aquests acords als quals ha arribat el grup socialista adquireixen tota la seva dimensió i expressen una clara voluntat política d'actuar a les Terres de l'Ebre, si tenim en compte que el govern ja té garantida la majoria per aprovar els pressupostos al Congrés dels Diputats i que ICV i ERC, amb tota seguretat i d'acord a la seva posició en aquest moment, no els votaran. És una molt bona notícia. Felicitats a la Plataforma Sindical per la reivindicació exitosa que està liderant i felicitem-nos tots, perquè és en bé de tots."

4 de novembre del 2009

El PSC de Tortosa no veu clara l'adjudicació del pàrquing del Temple

La mateixa tarda en què el Ple ho aprovava es va fer arribar nova documentació que no es tenia quan la mesa de contractació va fer la proposta d'adjudicació

El PSC de Tortosa va votar dilluns en contra de l'adjudicació provisional per a la construcció i explotació del pàrquing previst a la plaça del Carrilet. Es tracta d'un vot preventiu abans de l'aprovació definitiva perquè cal estudiar a fons un expedient força confús. Els socialistes van deixar clar que si reben la garantia que l'adjudicació s'ha fet correctament, votaran a favor en l'aprovació definitiva del projecte, però que a hores d'ara no veuen clara la tramitacio. I és que els socialistes van detectar ahir a migdia que en l'expedient hi constaven dues empreses amb diferents números d'inscripció al registre mercantil i mentre una d'aquestes, creada el 4 de setembre de 2009, era l'adjudicatària de l'obra, l'altra era la que aportava la documentació requerida. Aquesta denúncia feta pels socialistes a Secretaria general va forçar a que el govern municipal rebés ahir mateix a la tarda una acta notarial en què l'empresa que aportava la documentació mostrava la seva vinculació solidària amb l'empresa adjudicatària de l'obra. Es tractava d'una documentació feta arribar, per tant, ahir a la tarda mateix, a pocs minuts de l'inici del ple, i que no es tenia en el moment en què la mesa de contractació havia fet la proposta d'adjudicació.

Aquest cúmul de circumstànscies, definides pel secretari durant el ple com “algún problemilla” van fer que els socialistes instessin a l'alcalde a ajornar l'aprovació provisional d'aquesta adjudicació. A tot això, cal afegir-hi també que hi ha seriosos dubtes de si es tracta d'un contracte de concessió d'obra pública o d'un contracte de cessió de serveis. “No pot ser que se'ns digui tan tranquil·lament que s'ha confòs una empresa amb un altra”, va lamentar ahir el portaveu socialista, Joan Sabaté, que va afegir: “Per això hem demanat de posposar la seva aprovació. Considerem que era el que calia fer després dels dubtes que s'han generat i considerem que és una falta de responsabilitat per part del senyor Bel no haver-ho deixat sobre la taula”.

27 d’octubre del 2009

Iceta: “Hem acordat demanar al Govern mesures específiques de reindustrialització de les Terres de l’Ebre”


El viceprimer secretari i portaveu del PSC, Miquel Iceta, ha mostrat la seva preocupació i la dels socialistes catalans davant l’acumulació d’alguns Expedients de Regulació d’Ocupació a les Terres de l’Ebre, i en especial pel que afecta a l’empresa LEAR. És per aquest motiu que a la reunió d'ahir la Comissió Executiva del PSC ha acordat traslladar al Govern de Catalunya “que prengui mesures específiques de reindustrialització d’aquelles comarques” i “que s’adreci al Govern d’Espanya per incorporar les Terres de l’Ebre a les Zones d’Urgent Industrialització", un programa del Ministeri d’Indústria.

Miquel Iceta va fer aquestes declaracions ahir després de la reunió de la Comissió Executiva del PSC, que ha celebrat també “el bon desenvolupament de la visita del president de la Generalitat a Algèria”. El portaveu del PSC ha assegurat que “amb això, el president i el seu govern estan demostrant un activisme en suport a les empreses catalanes amb bones notícies i creiem que és una línia que cal seguir”, ha dit Iceta.

El Síndic de Greuges es planteja dur al Parlament la denúncia sobre la sectària política comunicativa de Ferran Bel

Rafel Ribó no considera vàlida l'argumentació de Bel a l'hora de negar la participació de l'oposició en els mitjans de comunicació municipals

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, ha anunciat que després que Ferran Bel no hagi atès les seves demandes per garantir la pluralitat informativa en els mitjans de titularitat municipal, dóna per finalitzada la seva actuació i es reserva ara el dret de dur la denúncia al Parlament de Catalunya. El Síndic deixa molt clar, en una nova carta que ha adreçat al grup Socialista, que l'alcalde no ha acceptat el seu determini per garantir la presència real i visible dels grups municipals en els mitjans de titularitat municipal i que cap de les argumentacions exposades per Bel l'han convençut.

I és que el partidisme, el tracte a l'oposició i l'atemptat que es fa a la llibertat d'expressió en el web i el butlletí electrònic de l'Ajuntament ofenen fins i tot la intel·ligència, sobretot per l'atac sistemàtic que es produeix cap a altres posicions polítiques sense un mínim i elemental dret a rèplica.

Cal recordar que el Síndic va començar a treballar en aquest assumpte després que el Grup Municipal Socialista li fes arribar una queixa pel tracte que rebia al web i el butlletí electrònic i on se'ls havia negat fins i tot la possibilitat de defensar-se als atacs constants de l'alcalde. El síndic va constatar ràpidament aquest ús personalista i partidista dels mitjans de comunicació municipals i ràpidament va emplaçar Bel a subsanar-ho tot advertint-lo que “no donar la possibilitat de rèplica o participació a la resta de grups municipals no contribuïa a la salut democràtica de la vida municipal”.

Davant aquest informe, Bel va fer un lleu maquillatge del web i va amagar els grups municipals en un apartat del mateix de difícil i complicat accés. Aquesta presa de pèl va ser resposta ràpidament pel Síndic anunciant-li que en cap cas aquesta acció “facilitava la difusió del pensament dels diferents grups municipals sobre l'acció de govern” i el tornava a emplaçar a fer real i visible la presència de l'oposició. Bel, però, no ha escoltat al Síndic i continua avui emprant el web i el butlletí electrònics com li dóna la gana, a major glòria seva i sempre aprofitant l'ocasió per desqualificar els altres. Ara aquesta situació pot arribar al Parlament.

20 d’octubre del 2009

Nova incorporació


El company Ricard Lleixà ha pres avui possessió com a nou regidor de l'Ajuntament de Tortosa en substitució del company Rafel Lluís que va haver de deixar el càrrec per motius personals. Ricard, que és secretari d'Acció Electoral del PSC de Tortosa, té 40 anys i és administratiu de professió. És soci des de l'any 1991 de l'Associació de Veïns de Remolins, on ha ocupat diferents càrrecs en la junta directiva. És també soci del Club Universitari de Tortosa, ha estat soci del Cantaires Ebre Delta i està afiliat a la UGT. A banda de ser força actiu en els cercles socials de la ciutat, també té un important participació en les xarxes socials a través d'Internet i col·labora de manera periòdica en diferents mitjans de comunicació de les nostres terres.
Ricard, com ja va assenyalar fa uns dies, pren el relleu des de la gran responsabilitat que representa substituir un home del carisma de Rafel, però amb moltes ganes i disposat a no perdre l'oportunitat que té de treballar per la seva ciutat des de l'Ajuntament. El seu objectiu és clar, contribuir a recuperar l'alcaldia perquè Tortosa torni a tenir un govern de progrés.

15 d’octubre del 2009

Una escola annexa al Campus


El PSC de Tortosa renova l'aposta perquè l'escola de Remolins sigui un centre adjacent al campus de la URV

Satisfacció per la proposta de remodelació del barri de Sant Jaume, a Remolins, que s'adiu amb la filosofia del POUM i recupera la voluntat de l'anterior govern de traslladar el col·legi

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa ha mostrat avui la seva satisfacció amb la proposta presentada ahir per l'equip d'arquitectes Jornet-LLop-Pastor guanyadors del concurs per al desenvolupament dels Plans de Millora Urbana del Barri de Sant Jaume, a Remolins. Els socialistes consideren que es tracta d'una proposta que recuperarà aquesta zona de la ciutat, no només perquè eliminarà l'actual degradació que pateix, sinó perquè s'ha concebut com un lloc per viure-hi. D'aquesta manera, els socialistes consideren que la proposta s'adiu al cent per cent amb la filosofia del Pla d'Ordenació Urbana Municipal i, a la vegada, complementa l'actuació del Pla Integral del Casc Antic de Tortosa (PinCAT) amb una zona que no hi formava part. De fet, Sebastià Jornet, un dels arquitectes que ara dirigirà la recuperació del barri de Sant Jaume, és el redactor del POUM que va rellevar l'anterior Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) redactat per Ribas Piera l'any 1986. El POUM es va treballar amb l'èmfasi situat en un creixement equilibrat i harmònic de la ciutat i, sobretot, amb l'objectiu que la ciutat havia de ser de les persones.

Els socialistes també han valorat molt positivament que es faci una proposta que coincideix amb la seva de traslladar el col·legi de Remolins a la zona d'equipaments de l'Horta de Pimpí on ha d'anar la segona fase del campus universitari de la URV. Per aquest motiu, recuperen, i així ho traslladaran al ple, la proposta perquè el col·legi es construeixi en un edifici annex al campus. “Els estudis de magisteri tenen gairebé sempre una escola de primària annexa, per tal que, entre d’altres, els alumnes puguin fer les seves pràctiques. Doncs bé, la nostra proposta és que l’actual escola de Remolins es converteixi en l’escola annexa del Campus Universitari, la qual cosa suposaria, entre d’altres millores, que se la pugui dotar d’unes noves instal·lacions a prop del nou edifici de la Universitat i sigui coneguda pel seu entorn, com la nova escola del barri de Remolins”, ha destacat en nom del grup la regidora Consol Cordero, que ha volgut subatllar que es tracta d'una escola avançada “en els plantejaments metodològics, que participa en projectes d’innovació, que es compromet en la conservació del seu entorn i que moltes vegades passa desapercebuda o no se li reconeix el mèrit de la tasca docent que porta a terme.”

9 d’octubre del 2009

Actituds

Segurament molts ja en van treure una conclusió ben clara el dia que va comparèixer en una roda de premsa amb un casc al cap. Des d'aleshores ençà aquella pretesa i treballada imatge de graciós l'acompanya allà on va perquè està convençut que li dóna rèdit electoral. Però, arriba un moment, que hom ha de saber frenar-se i reconsiderar quina posició és la que ocupa per veure que no tot s'hi val i que, per damunt de tot, hi ha el respecte a les persones, sobretot, i a les formes que reclama ser alcalde de Tortosa.

Tenim al capdavant de la corporació una persona que té una excessiva estima de si mateix, que ben portada no seria negativa, però que a ell se li manifesta amb una ostentació de superioritat que deriva en un menyspreu cap als altres, siguin del seu color polític o siguin d'un altre partit, que ha convertit els plens de l'Ajuntament en un concurs d'acudits del nostre alcalde que riu amb gràcia la bancada convergent perquè al “jefe” cal riure-li les gràcies no sigui cosa que s'enfadi. S'ha cregut que és graciós, però no s'ha de confondre divertit amb burleta. Qui diverteix, ho fa d'una forma agradable, però al nostre alcalde sembla que li poden molts els nervis i per amagar que realment està preocupat per com de malament duu les coses a Tortosa, ho camufla sota un to burleta, o sigui que els seus arguments sempre tenen com a base burlar-se'n de tot el que vingui de l'oposició per costum. A això se li afegeix una gràcia especial en deformar els fets perquè prevalgui l'error. Aquestes són les bases de la seva actitud vers l'oposició a Tortosa: burlar-se'n de tot i tergiversar la informació en el seu benefici. I el més greu, ho fa amb una actitud sorneguera, com quan s'equivoca expressament, que ho fa sovint, per fer-se vindre el que li interessa.

Ens preocupa que això sigui causa potser d'una manca de capacitat de diàleg o d'una dificultat en dur un debat amb la serietat i responsabilitat que ens mereixem d'un president de la corporació municipal de la nostra ciutat. Segurament el que necessita una ciutat de la importància de Tortosa, capital de les Terres de l'Ebre, és un alcalde més seriós, un alcalde que potser mai no es posaria un casc per anar a una roda de premsa, ni tan sols s'atrevirà a pujar a una carrossa per cura a no treure protagonisme a les pubilles de la Festa Major o que no saludarà tothom com si el conegués de tota la vida per després oblidar-lo fàcilment. El que Tortosa necessita és un alcalde que, evidentment, tot i ser fidel al seu ideari polític, no abandoni les formes (tant importants en democràcia com el fons) a l'hora de defensar-lo. Però que ho defensi d'una forma elegant, no amb una actitud lleugera i voluble, que mostri en les seves accions i maneres de procedir que dóna importància a les coses. Nosaltres treballarem fort perquè Tortosa torni a tenir un alcalde amb la seriositat i responsabilitat que reclama la capital de la vegueria de l'Ebre per també tornar a tenir una veu respectada en el concert polític català.Ricard Lleixà i Vero
Secretari d'Acció Electoral del PSC a Tortosa

8 d’octubre del 2009

La recuperació del nostre patrimoni

Presentació dels estudis previs. Maig 2005


Inauguració. Octubre 2009. Foto. La Marfanta

La restauració de la Torre de Campredó i la Llotja medieval, inagurada ahir pel conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, té un doble valor: per una banda es respon a una demanda històrica del poble i, per l'altra, es recuperen dos elements de gran valor patrimonial i històric. En aquest neguit, vam començar a treballar-hi ja en el mandat 1999-2003, quan es va comprar la Torra per poder-hi intervenir i dignificar-la, i en el mandat 2003-2007 quan es van endegar els estudis previs, amb la complicitat del govern de la Generalitat presidit per Pasqual Margall, obres que s'han executat durant l'actual legislatura amb el president Montilla.
Ja el nostre portaveu i aleshores alcalde, Joan Sabaté, va celebrar l'actuació decidida del Govern de la Generalitat i de l'Ajuntament de Tortosa per a recuperar aquests importants elements patrimonials de Tortosa i Campredó. La Torra és una estructura paral·lela a la de la Carrova. Totes dues formen part de tot un seguit de torres de guaita a banda i banda del riu, que tenen un origen pre-romà i que més tard van permetre el control de l'entrada al riu Ebre a l'època medieval.

Va ser una de les prioritats del nostre govern i, com tantes altres actuacions encetades aleshores, avui ha donat el seu fruit. Felicitats a tots els campredonencs i campredonenques, i a tots els tortosins i tortosines per la recuperació del nostre llegat patrimonial que s'afegeix a les moltes actuacions endegades en aquest sentit durant els dos mandats anteriors.

6 d’octubre del 2009

De "circ mediàtic" a felicitacions

Sorpresos ens hem quedat de veure com l'alcalde, senyor Bel i Accensi, ha canviat d'opinió amb només quinze dies de marge. Si el 14 de setembre de 2009 titllava, en unes declaracions recollides per l'agència ACN, de "circ mediàtic" el referèndum d'Arenys, arribant a assenyalar que "intentaria que la capital del Baix Ebre no participés en un referèndum com el d'Arenys", ahir, en el ple ordinari, no només va votar a favor de felicitar aquesta iniciativa sinó que es va comprometre a "encoratjar a actuar amb llibertat i en complicitat amb la societat civil a aquells ajuntaments dels Països Catalans que es plantegin donar suport a la realització de consultes similars en els seus municipis", com podria ser el cas de Tortosa.
Des del PSC ens vam oposar a aquesta iniciativa, tot exposant i recordant que la nostra formació no és independentista sinó que per nosaltres el futur de Catalunya passa per un Estat federal. Com va dir el president Montilla, l'horitzó nacional de Catalunya avui té una primera exigència, sortir de la crisi econòmica.
Nosaltres no participen en aquesta competició entre CiU i ERC per veure qui és més independentista perquè els amenaça la nova formació Agrupament de menjar-los part del pastís. Com va dir el nostre portaveu adjunt, Eduard Ena, els socialistes, i la majoria dels tortosins, no som independentistes. Per a nosaltres ara la prioritat són les accions adreçades a sortir de la crisi i a garantir el benestar de les persones, no polèmiques estèrils com la d'ahir en què fins i tot els proposants (per un moment vam pensar que la moció la presentava CiU) van fer veure que no hi deia el que realment sí que diu per por a l'altra bossa de votants.

2 d’octubre del 2009

Primera pedra del campus de la URV a les Terres de l'Ebre
Article del nostre portaveu, senador i president del PSC, Joan Sabaté

L'aposta ara, un centre R+D+i


Avui divendres es posa la primera pedra del campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Es tracta d'un esdeveniment simbòlic, que marca una fita important i significa la concreció de la voluntat del Govern de la Generalitat d'invertir en coneixement i recerca, dos camps claus per al futur de la nostra economia i per garantir un creixement amb bases sòlides.
És un pas més després d'haver aconseguit, gràcies a la voluntat del govern presidit per Pasqual Maragall i l'equip del rector Arola a la URV, d'acord amb l'ajuntament de Tortosa, que el curs 2005-2006 s'iniciés el primer curs de la universitat pública de referència del territori. Era un dels grans objectius que ens havíem plantejat en accedir al govern l'any 1999 i el vàrem aconseguir. L'inici de curs duia com a complement l'inici dels estudis de magisteri el curs següent i tot un pla de desplegament de la universitat que comportava també la voluntat de desenvolupar programes de recerca sense la qual no hi ha universitat pròpiament dita. Ara, la construcció de l'edifici i les instal·lacions del nou campus són un nou pas molt important, amb més valor si cap donat l'actual context de dificultats econòmiques de totes les administracions, que posa de relleu l'elevat grau de compromís del govern del president Montilla amb Tortosa i les Terres de l'Ebre. Amb la decisió d'ubicar-lo a Remolins, vam reforçar el model de creixement equilibrat que vam desenvolupar a Tortosa a través del Pla d'Ordenació Urbana Municipal(POUM).


Tot i la importància dels èxits assolits, cal no descuidar-se en el treball constant que exigeix el desenvolupament del nostre campus. Cal aconseguir que s'imparteixen estudis on el centre universitari de Tortosa sigui el centre de referència per a tot el país, per a tota Catalunya. I així mateix, cal fer un esforç per aconseguir que més enllà de l'activitat de recerca en ecosistemes aquàtics i la recentment anunciada pel rector Grau entorn del canvi climàtic, que considero molt important, la URV, conjuntament amb les administracions locals, la de la Generalitat i el teixit empresarial, faci una aposta per incloure un gran centre de R+D+i en el moment en que es pugui revisar el recentment aprovat Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació. Hem perdut la primera ocasió però, hem de treballar pensant que n'hi haurà una altra, aquesta no l'hem de perdre i aquí entre altres, el paper de la URV i el capteniment del rector i el seu equip és molt important. La recerca i la Innovació son claus per al creixement de les economies europees que s'estan redefinint de cara a la sortida de la crisi actual, seguint les línies mestres que s'estan dibuixant en la revisió de l'Estratègia de Lisboa. Les Terres de l'Ebre no ho podem ignorar i quedar-ne al marge.

Felicitem-nos tots plegats pels èxits aconseguits, pel que significa aquesta primera pedra i continuem treballant fort per assegurar el futur en les millors condicions possibles.


Joan Sabaté i Borràs
Senador i president del PSC a les Terres de l'Ebre

1 d’octubre del 2009

Sí a les EMD de Campredó i Bítem


El PSC aprova les EMD de Campredó i Bítem, tot i que considera insuficient el finançament que s'ha previst

Els socialistes es comprometen a millorar l'aportació econòmica quan tornin al govern municipal

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa ha donat suport en el ple d'ahir al dictamen d'aprovació inicial de l'expedient per a la constitució de les EMD de Bítem i Campredó i al nou conveni amb l'EMD de Jesús. “Els socialistes som partidaris de la descentralització del municipi si així ho desitgen els seus veïns i veïnes. Així ho hem defensat històricament i així ho hem recollit en els nostres programes electorals”, va explicar el portaveu del grup, Joan Sabaté, tot recordant que els tràmits per a la constitució d'aquestes dues noves Entitats Municipals Descentralizades (EMD) ja es va iniciar durant l'anterior mandat. No obstant això, els socialistes van lamentar que el finançament previst és insuficient i s'han compromès a millorar-lo quan tornin al govern.

I és que, en aquest sentit, el PSC va lamentar que s'hagi perdut l'oportunitat d'oferir les màximes garanties econòmiques a aquestes tres administracions, ja que s'ha formulat un finançament amb recursos escassos, escasses noves competències per a l'EMD de Jesús en la revisió del conveni i un plantejament extremadament conservador per part del govern de CiU que contrasta precisament amb el que van prometre durant la campanya electoral. “Tot i les expectatives generades, l'assignació de recursos és manifestament insuficient perquè cal tenir en compte que la posada en marxa de noves administracions duu implícites unes despeses administratives que s'han de sufragar”. En aquest sentit, fins i tot el mateix govern de CiU admet aquest baix traspàs econòmic per part de l'Ajuntament a les noves administracions dels pobles de Jesús i Bítem, ja que en la memòria que tramet a la Generalitat de Catalunya assegura que l'aportació que faran gairebé no incidirà en el pressupost global del consistori.

El PSC, a més, va denunciar que amb la fórmula emprada, no totes les administracions reben el mateix tracte, ja que mentre l'EMD de Campredó podrà afavorir-se de la liquidació de l'IAE que aporten dos polígons industrials com són el del Baix Ebre i el Catalunya Sud, no passarà el mateix amb Bítem i Jesús, que no disposen avui del mateix actiu industrial. “Creiem que és just que Campredó rebi aquesta aportació, però entenem que calia buscar una compensació per a Bítem i Jesús”. A més, el tracte diferencial també es pot constatar amb l'aportació de l'Ajuntament per habitant, ja que mentre Jesús té fixat un mínim per inversions de 300.000 euros, Campredó i Bítem, només en percebran 70.000, que representen 75 euros per persona a Jesús, 59 per persona a Bítem i 55, a Campredó. “Calia tractar a tothom de la mateixa manera i, per tant, anivellar l'aportació a l'alça”

Escasses noves competències per a Jesús

Finalment, els socialistes van advertir que les noves competències que es traspassen a Jesús són escasses, sobretot pel que fa a temes urbanístics. Per aquest motiu, van mostrar la seva sorpresa en el fet que si bé el president de la Junta Veïnal, Pere Panisello, va mostrar una actitud força reivindicativa durant l'anterior mandat, quan s'havia millorat molt l'aportació i s'havien fet aportacions addicionals al llarg de l'exercici per part de l'Ajuntament de Tortosa, ara amb un alcalde del seu mateix partit hagi acceptat un sostre competencial tan baix. “Això ens demostra que empraven el conveni com una forma de fer oposició als socialistes que ara s'ha diluït”. En aquest sentit, Sabaté també va desmuntar l'argument que les noves EMD poden funcionar al marge de la conjuntura política de l'Ajuntament. “És una fórmula molt oberta que garanteix uns mínims, és cert, però són uns mínims molt mínims, i, per tant, s'haurà de continuar negociant amb l'Ajuntament de Tortosa”.

Els socialistes van assenyalar que han aprovat les tres propostes perquè accepten la majoria de l'actual govern i perquè volen que les EMD comencin a funcionar, però s'han compromès ja, quan canviï la conjuntura política i el PSC accedeixi de nou a l'Ajuntament, a millorar les condicions econòmiques de les Entitats Municipals Decentralitzades per garantir els millors serveis per a tots i totes els veïns i veïnes del municipi.

24 de setembre del 2009

Una campanya que hauria hagut d'arribar abans

Foto: Campanya Comerç segur. 2006. Ajuntament de Tortosa

Ens hem quedat una mica atònits en conèixer avui la notícia, presentada a bombo i plateret ahir per l'alcalde, senyor Bel i Accensi, anunciant una novedosa iniciativa destinada a prevenir els comerciants davant un suposat robatori. "A Tortosa, comerç segur" és el nom de la campanya i l'alcalde, a més, ens la ven com un compliment del PAM i el que és més interessant, com una mesura de prevenció. Doncs arriba tard. La campanya de novedosa no en té res. Va ser una iniciativa de l'anterior govern, que van portar endavant l'aleshores regidora de la Policia Local, Consol Cordero, i el cap de la Policia Local Jesús Fernández. Què ha passat que en aquets dos primers anys de mandat de Bel aquesta campanya no ha continuat? La va incloure en el PAM per engreixar-lo i després la va oblidar. I tot i que només havien de donar continuïtat a la tasca encetada, la seva deixadesa ha sigut tal que el senyor Bel ha impulsat aquesta campanya tot just després que s'hagi produït una de les pitjors etapes en inseguretat ciutadana al centre comercial de la nostra ciutat. Això és prevenir senyor Bel? Evidentment, ara veu que la cosa se li ha escapat de les mans i a un any i mig de les eleccions municipals, quan la ciutadania no ha copsat ni un moment les tant anunciades ampliacions de la Policia Local, ha decidit fer alguna cosa. Celebrem que es torni a impulsar una campanya encertada que l'any 2006 va saber definir l'equip de l'àrea de Governació. Però lamentem que arribi tard.

Us adjuntem a continuació informació de la posada en marxa d'aquesta campanya l'any 2006 amb alcaldia socialista.


http://www.tortosa.cat/webajt/gestiointerna/headlines/partpublica/indexllistaheadlines.asp?codi=756

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2201157

17 de setembre del 2009

"Passant dels joves""Passant dels joves". Així descriu el fotolog Estimo Tortosa la sensació que ha tingut el col·lectiu de joves que ens va fer arribar la petició tant a nosaltres com al grup d'ICV a l'Ajuntament per tal que arribés al Ple una proposta que consideràvem encertada amb l'objectiu de garantir la gratuïtat dels concerts a les festes de la Cinta, com es venia fent des de l'any 2006, sempre que així ho permetés el pressupost i el catxet de l'artista, i a la vegada impulsar una consulta a través d'Internet per saber quines són les preferències dels tortosins i tortosines en la confecció del programa musical de la nostra Festa Major.

Però amb la prepotència, supèrbia i poca elegància en el debat al qual ens té caracteritzat l'actual alcalde i el seu govern (CiU i ERC) es va menystenir la moció que recollia la demanda de la nostra joventut. Es va tornar a adesar en el calaix la tant mencionada participació ciutadana amb què s'omplen la boca sovint i a la qual obvien sempre. Era una proposta en positiu, sense estridències, sense ànim de crítica, de reflexió, d'escoltar als nostres joves, i l'única resposta que vam rebre, a banda d'un to sorneguer i burleta, va ser un argument tan pobre com que la gent ha assistit massivament als actes i per tant les festes ja estan bé com estan. Pobre, pobre, perquè la gent ha assistit sempre als actes de les Festes Majors, estant ells alg govern i quan no hi eren.

Però això no era el si del debat, el què duiem al ple era una proposta innovadora, aprofitant la proliferació de les xarxes socials, perquè Tortosa tingués unes festes més a la mida de la gent que les gaudeix, on es podia evidenciar que escoltem a la gent, que ens importa que n'opinen. Lamentem profundament haver perdut aquesta oportunitat de demostrar que en molts casos sabem escoltar. I vam perdre l'oportunitat, sobretot, d'aproximar la nostra gent jove a la vida municipal. Ara, el govern de Tortosa, el govern de Ferran Bel, ha dit no als joves, i ho ha dit, a més, d'una manera que al nostre entendre no és elegant ni escau a la màxima representació del nostre municipi.

Com molts ja diuen Fer-ho Bé per al senyor Bel no és fer-ho bé per a Tortosa, i en aquest cas no és fer-ho bé per als nostres joves.
Foto: fotolog Estimo Tortosa

16 de setembre del 2009

Ricard Lleixà substiuirà Rafel Lluís


Després que avui el regidor Rafel Lluís hagi presentat la seva renúncia al seu càrrec per motius personals, us informem que el seu lloc l'ocuparà a partir d'ara el company Ricard Lleixà, que ocupava el vuitè lloc a la llista a les eleccions municipals de 2007. Ricard és militant del PSC de Tortosa des de fa nou anys, on actualment ocupa el càrrec de secretari d'Acció Electoral. És també membre del Consell de Federació del PSC de l'Ebre.

Ricard té 40 anys i és administratiu de professió. És soci des de l'any 1991 de l'Associació de Veïns de Remolins, on ha ocupat diferents càrrecs en la junta directiva. És també soci del Club Universitari de Tortosa, ha estat soci del Cantaires Ebre Delta i està afiliat a la UGT. A banda de ser força actiu en els cercles socials de la ciutat, també té un important participació en les xarxes socials a través d'Internet i col·labora de manera periòdica en diferents mitjans de comunicació de les nostres terres.

Ricard és un home amb una gran capacitat de treball i està força preparat per assumir la nova tasca com a regidor del grup Socialista. Per això, ahir mateix, durant la roda de premsa, va assenyalar que pren el relleu des de la gran responsabilitat que representa substituir un home del carisma de Rafel, però amb moltes ganes i disposat a no perdre l'oportunitat que té de treballar per la seva ciutat des de l'Ajuntament. El seu objectiu és clar, contribuir a recuperar l'alcaldia perquè Tortosa torni a tenir un govern de progrés.
Benvingut al grup, Ricard.

15 de setembre del 2009

Gràcies Rafel

Ahir el company Rafel Lluís va anunciar la seva renúncia com a regidor a l'Ajuntament de Tortosa. Ho ha fet després de meditar-ho molt.
Rafel ha estat i és un home compromès amb allò que fa i per això s'ho ha pensat molt abans de prendre aquesta decisió. Han pesat molt les seves actuals circumstàncies personals que li impedeixen dedicar-se a la tasca de regidor com ell voldria, i ell és d'aquells homes que quan està un lloc hi està al cent per cent. I això, el fet de no poder servir a la ciutat com ell creu que cal, l'ha condicionat decisivament. No obstant això, ja ha deixat clar que, en la mesura que aquestes circumstàncies personals li ho permetin, continuarà col·laborant amb el grup pel futur de la nostra ciutat.

És una decisió que ens sap greu, perquè Rafel ha estat una peça clau en el grup. Treballador inesgotable, d'una discreció i prudència exquisida i un gran emprenedor. Ho ha demostrat en el terreny privat, en el teixit socioeconòmic de la ciutat i també en la vida pública com a regidor, impulsant essent al govern la creació d'indústria aparador als portals d'entrada a Tortosa, l'ampliació del polígon Catalunya Sud, potenciant Expoebre... I, sobretot, ha estat la persona, que sense estridències, va negociar l'arribada de diferents empreses a la nostra ciutat.


I, sobretot, perquè Rafel és una molt bona persona. Ahir es va acomiadar amb l'elegància que el caracteritza, recordant molta gent, amb agraiment. Però som nosaltres qui li estem agraïts per haver-se embarcat en el projecte socialista de la mà de Pasqual Maragall i Joan Sabaté amb el qual va creure de seguida. Gràcies Rafel per aquesta dedicació i perquè sabem que comptem amb el teu suport per continuar treballant per Tortosa.

4 de setembre del 2009
Ni concerts gratuïts, ni aparcaments gratuïts, ni...
Hem pogut constatar avui que el govern de Ferran Bel s'ha saltat enguany una altra de les mesures que es feien a la nostra ciutat amb motiu de les festes, com és la gratuïtat de la zona blava durant els quinze dies primers de mes. Aquesta situació es produeix precisament un dia després d'haver denunciat que enguany es torna a fer pagar en una de les actuacions musicals i, paradoxalment, tot plegat en un any de crisi en què s'han de tenir més en compte decisions que afecten a les economies de la gent.

Això només pot respondre a una situació que comença a ser ja alarmant, i és a la deriva que el nou govern ha dut les finances municipals, i, per tant, aquesta necessitat de recaptació. Això es converteix en més pressió cap a la ciutadania, des d'apujar les taxes i crear-ne de noves fins a altres situacions que poden semblar més anecdòtiques però que demostren la voluntat de proximitat amb el poble que tenen els actuals governants, com és fer pagar a la gent per aparcar a la zona blava els quinze dies a l'entorn de les festes de la Cinta.
Això sí, mentre la majoria dels tortosins i tortosines paguem per aparcar a la zona blava, a altres, com veieu en la foto, no els cal.

Us adjuntem els dos enllaços de les notícies del web de l'Ajuntament corresponent a la gratuïtat de l'aparcament els quinze primers dies de setembre, amb motiu de l'adveniment de les festes, corresponent als anys 2006 i 2007.

http://www.tortosa.cat/webajt/gestiointerna/headlines/partpublica/indexllistaheadlines.asp?codi=662


Els parquímetres seran gratuïts del 28 d´agost a l´11 de setembre (ambdós inclosos)
L’Ajuntament de Tortosa comunica que amb motiu de la celebració de les Festes de la Cinta, els parquímetres de la zona blava de la ciutat romandran tancats des del 28 d’agost fins a l’11 de setembre (ambdós inclosos). Per tant, aquestes zones senyalitzades seran gratuïtes i de lliure estacionament aquests dies.

http://www.tortosa.cat/webajt/gestiointerna/headlines/partpublica/indexllistaheadlines.asp?codi=1010

Els parquímetres de la zona blava de Tortosa tanquen durant 15 dies

Els parquímetres de la zona blava de la ciutat de Tortosa romandran tancats des d’avui 27 d’agost i fins al dia 10 de setembre, tal i com venia sent habitual en els darrers anys amb motiu de les Festes de la Cinta.
Per tant els llocs senyalitzats com a Zona Blava, durant aquests dies, seran gratuïts i de lliure estacionament.
3 de setembre del 2009

Per la participació ciutadana en les festes de la Cinta


Us adjuntem a continuació la moció que hem presentat amb vista al pròxim ple del 14 de setembre.

D’acord amb l’article 13 del ROM, Joan Sabaté i Borràs, portaveu del Grup Municipal Socialista i Jaume Forcadell i Torres, portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa, a l’Ajuntament de Tortosa, eleven al Ple de l’Ajuntament la següent moció

EXPOSEN:

L’evolució dels mitjans electrònics en els darrers anys ha incrementat notablement la possibilitat d’expressió d’opinions de manera col·lectiva a la xarxa. Les noves possibilitats que ofereixen aquests mitjans fan que les administracions en general i l’Ajuntament de Tortosa en particular, s’hagin de plantejar la conveniència d’incorporar aquests mitjans com un instrument de participació ciutadana en la presa de decisions.

Aquest mes d’agost s’ha produït un actiu debat mitjançant les xarxes socials, blocs i facebook, fonamentalment entre els cercles juvenils de Tortosa, al voltant de les actuacions musicals adreçades principalment a aquest col·lectiu durant les Festes Majors de la Cinta 2009. Des d’aquests sectors ens han fet arribar diferents propostes, a les quals hem donat suport, i darrerament ens han demanat que fem arribar al Ple Municipal una petició d’obrir a la participació de la ciutadania la tria dels grups que participen en les nostres festes per tal que aquestes actuacions siguin del gust del major nombre possible de ciutadans. És un model que funciona en altres poblacions del nostre territori com és Ulldecona i que, tenint en compte les facilitats que dóna avui la xarxa, no hauria de representar cap problemàtica ni en l’execució ni en la rapidesa de la tria.

La proposta concreta que se’ns ha fet arribar a través del Fotolog Estimo Tortosa és que el govern proposés un llistat de grups possibles, en funció del pressupost i de la disponibilitat dels mateixos, i a partir d’aquest llistat la ciutadania pogués votar les opcions que preferís, escollint-se al final un programa que tingués en compte les propostes que han rebut un suport més ampli.
Aquesta proposta duia paral·lela una altra petició, i és que els concerts de festes siguin totalment gratuïts, un fet que se solia produir des de l’any 2005, i que enguany s’ha vist alterat per un dels concerts, el de Manel, que actuarà a l’Auditori Felip Pedrell, i que tindrà un cost per als/les espectadors/es d’entre 12 i 15 euros. L’elecció de Manel també va gaudir d’un important suport del jovent tortosí a la xarxa, però no la seva ubicació i el cost del concert. Cal recordar que Manel ha actuat a municipis com Cambrils, Arenys, Ses Voltes, Manresa o Olot de manera gratuïta.

És moment, doncs, de fer un pas endavant per fer les Festes de la Cinta realment participatives. I una bona manera d’iniciar aquesta nova visió seria l’elecció d’algunes d’aquestes actuacions per part de la ciutadania, amb els mitjans electrònics de què es disposa actualment.

És per això que els Grups Municipals Socialista i d’Iniciativa proposen al ple l’adopció dels següents acords:

Atendre la demanda juvenil i establir un procediment per a l’elecció d’actuacions de Festes de la Cinta amb la participació de la ciutadania per mitjans electrònics i altres, si es considerés necessari, sempre atenent a les exigències del pressupost. El nou sistema d’elecció s’hauria d’iniciar, amb l’antelació suficient, per a les Festes de la Cinta del 2010. L’Ajuntament haurà d’informar del cost aproximat de l’actuació i de l’espai on se celebraria en el procés de decisió.
Estudiar la possibilitat d’aplicar aquest model a la programació d’altres activitats lúdiques o festives.

Mantenir la gratuïtat en les actuacions musicals durant les Festes de la Cinta com es venia fent d’ençà del 2005 i fins l’any passat, exceptuant-ne les que pel renom i el cost de l’artista justifiquin el pagament d’una entrada.

Joan Sabaté i Borràs
Jaume Forcadell i Torres