29 de desembre del 2009

Preocupació per la "privatització" de l'Empresa Municipal de Serveis Públics

El Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Tortosa va mostrar ahir la seva preocupació pel fet que el govern municipal hagi decidit fer la concessió d'un 49% de les accions de l'Empresa Municipal de Serveis Públics (EMSP) a una empresa, via concurs, per un període de 25 anys, el que es pot considerar una "privatització" temporal de la gestió de l'EMSP i la pèrdua dels beneficis que aquesta genera. El govern va informar d'aquest fet durant la darrera comissió d'Hisenda. Des del PSC no es considera bona per a Tortosa aquesta decisió de recaptar diners ràpids per tal de sufragar probablement el sobrecost de les obres que el govern de Bel pensa tirar endavant i renunciar a perdre els beneficis que aquesta empresa podria generar durant aquests 25 anys. "Des que el senyor Bel ha arribat al govern, l'Ajuntament s'ha endeutat en un 22% més, passant dels 36 milions de deute de l'any 2007 als 45 milions actuals", ha explicat el portaveu del grup, Joan Sabaté, que també ha explicat: "A aquest endeutament, sense comptar les societats mercantils, cal afegir que han requalificat part de l'estadi municipal, passant-lo de bé de domini públic a bé patrimonial, i ara com no saben com pagar les obres que van a fer, fan una concessió a 25 anys d'un 49% de les accions del que podem anomenar la joia de la corona."

Cal recordar que l'any 1999, quan els socialistes van arribar al govern, l'empresa tenia pèrdues, però gràcies a la bona gestió feta durant l'anterior mandat aquesta situació es va capgirar fent que ara aquesta empresa generi una quantitat propera als 500.000 euros de beneficis anuals nets. Així, per al grup, a banda de renunciar a beneficis importants per a la ciutat, aquesta concessió pot afectar al preu del consum de l'aigua, que podria encarir-se.

L'Ajuntament paga factures a una empresa donada de baixa al Registre Mercantil

El Grup Municipal del PSC va entrar ahir al matí al registre de l'Ajuntament una carta adreçada a l'alcalde en què li demana que avali la legalitat de la relació amb l'empresa Trans-Iberus S.L, que consta com a donada de baixa de forma definitiva en el Registre Mercantil des de l'any 2008. Per tant, es tractaria d'una empresa inexistent i s'estaria incomplint la llei 30/2007 de contractes en el sector públic que, entre altres, assenyala en el seu article 49, la prohibició de contractar amb empreses que "no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin per reglament".

L'empresa Trans-Iberus S.L, segons té constància el grup del PSC, va generar factures durant l'any 2008 que ascendien a 22.000 euros i a 18.000 durant l'any 2009, per a difusió de l'activitat municipal. Tot i l'apagada analògica que deixa inoperatives les televisions sense concessió digital, des del grup municipal volem deixar constància pública de la nostra denúncia. Per aquest motiu, s'ha demanat a l'alcalde que informi al nostre grup sobre les condicions que avalen la legalitat de la situació i que, en cas contrari, actuï en conseqüència.

21 de desembre del 2009

Volem aparcaments

Incapaços de complir amb els seus compromisos amb la ciutadania, el govern del senyor Bel s'afanya a tirar endavant sense garanties un seguit d'actuacions a la nostra ciutat que ens poden abocar a una situació molt complicada. Que pot agreujar encara més la situació preocupant de l'elevat deute al que ha dut l'Ajuntament, a cada tortosí i tortosina ens tocaria pagar 1.224 euros per poder sufragar-lo, una situació que fa que els proveïdors tornin a cobrar tard i malament.

Suposem que aquesta política sense rumb del govern de dretes es deu al nerviosisme del senyor Bel perquè no ha tirat endavant res que sigui de collita pròpia, ja que tota l'acció que veiem al carrer, totes les millores a la ciutat responen a la voluntat d'actuació del govern de l'Estat a Tortosa, a través del fons Zapatero (llarg de Sant Vicent, Major i Portal de Remolins, Escola de Música, parc municipal Teodor González...) i a través de la Generalitat amb les obres del nucli antic.

El darrer episodi el vam viure en el darrer ple municipal quan es va adjudicar la construcció d'un aparcament soterrat a la plaça del Carrilet. Es tracta d'una obra de 2 milions d'euros que es va adjudicar sense necessitat d'exigir la classificació al contractista i sense haver-se justificat la capacitat tècnica d'una empresa que es va constituir aquest mes de setembre passat. Vostès creuen que nosaltres, que hem de fiscalitzar i vigilar l'acció del govern, podíem votar a favor de l'adjudicació d'una obra de l'envergadura d'aquesta tenint en compte que l'empresa adjudicatària s'havia creat aquest setembre i argumentava la preceptiva experiència i solvència econòmica amb les obres fetes per una altra empresa als anys vuitanta? Sense mencionar que es van desetimar les nostres al·legacions sense un mínim informe jurídic.

Nosaltres hem treballat i treballarem perquè la ciutat tingui més zones d'aparcament, però les coses s'han de fer bé. En la gestió del govern Sabaté es va treballar fort per construir aparcaments a la ciutat. Es va dotar el barri del Temple de 110 places, 80 aparcaments al carrer Enric d'Ossò, 80 al carrer Berenguer IV, 30 places a la pujada del Seminari, 100 al pavelló firal, 20 al barri del Rastre, a banda dels guanyats a l'avinguda Remolins.Tots aquests aparcaments, públics i gratuïts. Quant a aparcaments soterrats, es va treballar conjuntament amb els comerciants per habilitar-ne un al centre, es va tancar l'acord amb Adif per alliberar els terrenys de Renfe on hi anirà un aparcament soterrat i vam idear l'aparcament de la plaça Joaquim Bau vinculat a la remodelació de l'estadi, un projecte que no va rebre el suport de CiU, a banda de posar fil a l'agulla a l'aparcament vinculat al nou edifici de les delegacions.

Dos anys i mig després de govern del nou govern de dretes, quins aparcaments ha fet CiU? Al contrari, amb les urbanitzacions dels nous carrers, la supressió de places n'ha estat la norma com ha passat a la Llarga Sant Vicent o al Bisbe Aznar.

El senyor Bel no és Tortosa i encara que vulgui fer callar a tots els que no pensen com ell, a nosaltres no ens censurarà. El que ha de fer és treballar. Ja pot estendre les falàcies i les mentides que vulgui, és qüestió de temps que la raó posi cadascú en el seu lloc. Nosaltres continarem lluitant perquè aquesta manera de governar Tortosa sigui transitòria i caduqui a les pròximes eleccions municipals perquè hi torni a haver a la nostra ciutat un govern de progrés.

Eduard Ena Forné
Regidor del PSC a l'Ajuntament de Tortosa

Sense tenir en compte el comerç tortosí

El PSC lamenta la manca de diàleg del govern de Bel amb els comerciants i que s'afavoreixi un model amb grans superfícies perifèriques en detriment del comerç tradicional

La modificació del POEC trasllada els 9.000 metres quadrats per a grans superfícies de Ferreries als portals d'entrada de la ciutat

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa ha lamentat que el govern de CiU no hagi tingut en compte el parer dels comerciants a l'hora de tirar endavant la modificació del Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials (POEC). Aquest programa, que es va tirar endavant durant l'anterior mandat socialista, i que va comptar amb la participació de comerciants i de la Cambra de Comerç, va comportar la creació de 15.000 metres quadrats per a grans superfícies, 9.000 a l'Horta de Sant Vicent, i 6.000, als nous terrenys de RENFE. Si bé és cert que les administracions locals han d'adaptar-se a la transposició de la directiva sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, de la Unió Europea, que recull l'anomenada Llei Òmnibus aprovada per les Corts Generals i que la Generalitat aprovarà en breu a través d'un Decret Llei, el que calia fer era obrir un procés de diàleg amb els comerciants per veure quina era solució que més afavoreix l'entramat comercial de la ciutat.
En aquest sentit, el PSC ha lamentat la manca de voluntat de diàleg de l'alcalde, Ferran Bel, i la manca de consens amb els comerciants i la Cambra de Comerç a l'hora de tirar endavant un canvi tan important com el trasllat dels 9.000 metres quadrats de Ferreries als portals d'entrada a la ciutat. El portaveu del grup, Joan Sabaté, considera, per tant, que calia escoltar els comerciants tortosins i la Cambra, com es va fer durant l'anterior mandat amb la tramitació del POEC. “Assistim a un gir en la política comercial de la ciutat, ja que no s'afavoreix el teixit del comerç tradicional de Tortosa i es destina més sòl per a grans superfícies a la perifèria, decisió que pot provocar l'efecte fuga respecte al comerç de la trama urbana”, ha exposat Sabaté, que ha recordat que el disseny realitzat durant l'anterior mandat apostava per les grans superfícies inserides a la trama urbana com a complement que potenciava el comerç tortosí en general i reforçava el caràcter de centre comercial i de serveis de la nostra ciutat.

9 de desembre del 2009

Tots i totes som Tortosa

Dilluns passat el nostre grup vam convocar als mitjans de comunicació per tal de fer pública la nostra posició sobre el projecte de pressupostos de l'Ajuntament per a l'exercici 2010 que s'aprovava en el ple de la tarda. Abans hi havia roda de premsa del govern per parlar del ple ordinari, que també es realitzava el mateix dia. Quan arribàvem al saló verd (on es fan les compareixences davant els mitjans) ens vam trobar amb el càmera de TTV que plegava pataquets després d'haver enregistrat a Ferran Bel, que, al cap i a la fi, és qui mana en aquesta televisió pagant amb diners públics. La nostra posició sobre els comptes, per tant, no van ser gravats , i així, els tortosins i tortosines que connectin amb aquesta tele (a excepció del ple que ho difumina tot) rebran una informació sesgada i també tergiversada.

No ho podem tolerar, com tampoc acceptarem que la realitat a la nostra ciutat la construeixi Ferran Bel. Una realitat que Bel dissenya ara partint de dos missatges que cal que els seus acòlits repeteixin una i mil vegades (ja ho saben, allò que deia Goebels, ministre de propaganda de Hitler, de digues una mentida mil vegades i acabarà quatllant). Aquests missatges són, per una banda, que el PSC fa oposició de Tortosa ("jo sóc Tortosa", ens diu Bel, per això potser s'ha posat una corona a la plaça de l'Ajuntament tal com un césar). L'altre missatge que vol que es repeteixi és que cal dir que el PSC, els malvats socialistes, critiquen als treballadors i treballadores municipals, no al govern ("jo sóc també l'Ajuntament"- de fet, si ho recordeu a la foto de la candidatura ja apareixia sostenent l'Ajuntament com si li pertanyés).
Així ens trobem que si ell com diu és Tortosa (de fet en el ple va arribar a dir que durant les darreres eleccions també l'havien votat electors tradicionals d'ICV -déu meu quina supèrbia-) i segons ell, també és l'Ajuntament, la resta, qui som i a qui representem? Vol dir això que els molts milers d'electors que no van votar a Bel les passades eleccions ja no pertanyem a la nostra ciutat perquè no pensem com ell? Uff!! Això fa un tufet preocupant. Com es pot anihilar amb tanta lleugeresa l'essència de la democràcia i el paper que hi juguen govern i oposició? Doncs es pot, us contestaria Bel, perquè ja se n'ocupa ell d'estendre el que vol que es cregui, la seva realitat, des d'alguns mitjans municipals i la TTV que controla de forma, fins i tot, fanàtica.

Però si no existim, per què les notícies del web, les que ens trobem a la pàgina principal quan cliquem http://www.tortosa.cat/, a banda de fer pudor, provocar vergonya aliena i regirar l'estòmac, ens ofereixen titulars com el d'avui? Hi ha tanta ràbia contra la Tortosa que no pensa com ells que cal acabar amb els dissidents al règim i matxacar-los fins a la sacietat reverberant falàcies, demagògia barata i falsedats? O és que tenen por que se'ns escolti? Com es pot dur a terme aquesta política comunicativa sense que et caigui la cara de vergonya? Com es pot anul·lar la tasca de l'oposició sense que aquesta es pugui defensar mínimament? Això provoca impotència, us ho ben assegurem, però a la vegada ens ha de fer créixer per intentar que aquesta forma de governar la nostra ciutat sigui transitòria i caduqui ben aviat. Vostès creuen que l'oposició no ha de vetllar pels interessos de la ciutat? Vostès creuen que hem de passar per alt que s'ha adjudicat una obra a una empresa que s'ha constituït fa només un mes i que acredita la preceptiva experiència amb certificacions d'obres d'una altra empresa fetes als anys seixanta?

A hores d'ara, a Bel ja li ha rigut tothom tant les gràcies, que se sent confiat en què fa creure a tothom el que vol. Tractar als tortosins i tortosines com si fóssim beneits ens sembla lamentable; tractar als tortosins i tortosines com si no fóssim adults i necessitessin la seva tutel·la ho considerem detestable, però que es pensi que ell és Tortosa ens sembla ja definitivament preocupant. A veure si arribarà a interioritzar tant el paper teatral que representa que acabarà pensant-se que més que un alcalde democràtic és un senyor feudal amb uns drets sobre els seus "vassalls", uns drets que no reproduirem perquè fan esgarrifança.

Us demanem el vostre suport perquè ens ajudeu a treure la màscara sota la qual s'amaga una manera de governar que fa pudor de naftalina i per a possibilitar la renovació democràtica a l'Ajuntament de Tortosa.

Més endeutament que no es tradueix en millores socials


El PSC de Tortosa titlla els pressupostos de ficticis i critica l'escàs esforç en despesa social del govern de Bel

L'endeutament a Tortosa l'any 2009 ha estat de 1.224 euros per habitant
El Grup Municipal del PSC a Tortosa va votar dilluns en contra de l'aprovació del projecte de pressupostos per a l'any 2010 en considerar que es tracten un altre cop d'uns comptes ficticis i maquillats per presentar-los a l'opinió pública, que mostren falta de realisme i que presenten un seguit de defectes que la mateixa interventora municipal assenyala en l'informe que els acompanya.

Ja al detall dels pressupostos, el PSC considera que els ingressos un any més estan sobredimensionats. A això, s'hi afegeix el fet que tot i que el govern parla de reducció del capítol de personal, aquesta valoració no té en compte el fet que l'aportació en aquest apartat és inferior enguany pel tancament de l'activitat que duia a terme l'Escola Taller i també, i aquí sí que han estat crítics els socialistes, perquè es preveu que finalitzin un seguit de contractes de relleu per jubilació que afecten a uns sis treballadors de la brigada i de la neteja. "No renoven treballadors que presten uns serveis que són necessaris, però sí que mantenen les altes remuneracions i els complements de productivitat dels seus càrrecs de confiança", ha lamentat el portaveu del grup, Joan Sabaté.

Sabaté, a més, també ha estat molt crític amb el poc esforç que el govern farà l'any vinent de despesa en polítiques socials, en què només s'ha augmentat en 37.000 euros l'aportació a atencions benèfiques i assistencials i, a més, s'ha reduït l'aportació al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament, passant dels 86.096 euros del 2009 als 41.115 euros del 2010. "En un moment en què cal fer més esforços en atendre la gent, donat el moment difícil pel qual passem, en què cal ser més solidaris, el govern de CiU no ha estat a l'alçada de les circumstàncies". Pel que fa a la despesa corrent, els socialistes també han criticat que s'hagi reduït la previsió pel que fa al consum de llum i gas, quan amb tota probabilitat aquest serà igual o superior a l'any passat i, per tant, s'acabarà gastant més del que s'ha pressupostat i això obligarà un altre cop a pagar tard i malament als proveïdors.

A més, el PSC ha lamentat que s'incrementa de nou l'endeutament de l'Ajuntament que ja acumula un deute viu de més de 45 milions d'euros. Els socialistes han informat que l'any 2009 el deute per habitant ha estat de 1.224 euros, molt superior al d'altres municipis propers.

"S'ha vulnerat la normativa de contractació"

Els socialistes tortosins, d'altra banda, han presentat al·legacions (o subsidiàriament recurs administratiu) contra l'acord del ple ordinari en què es va aprovar provisionalment l'adjudicació de l'aparcament soterrat a la plaça del Carrilet. Els socialistes consideren que en la tramitació d'aquest procediment s'han vulnerat les normes que regeixen el procediment i la normativa de contractació administrativa ja que en l'expedient no hi ha la classificació del contractista; perquè no hi consta que l'empresa adjudicatària compleixi amb els requisits per poder contractar amb l'administració; perquè la mesa de contractació va resoldre sense tenir tota la documentació requerida per poder adjudicar, i perquè en la data d'adjudicació no apareix l'assumpció del subcontractista de la responsabilitat directa en document administratiu amb l'Ajuntament de Tortosa. Per tot això, els socialistes demanen que es declari la nul·litat de l'adjudicació i que es torni a iniciar el procediment amb el respecte a la legalitat vigent.

4 de desembre del 2009

Prop de 4 milions més per a Tortosa del govern Zapatero


Proposem la millora de l'enllumenat de Ferreries i la creació d'un seguit de centres cívics a la ciutat per al segon Fons Zapatero

Ahir vam entrar una carta a l'alcalde, Ferran Bel, perquè tingui en compte un seguit de propostes per tal d'incloure-les en la segona convocatòria del govern Zapatero de suport als ajuntaments per fer front a la crisi, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que representarà l'aportació de 3.863.108 euros a Tortosa. Entre les principals propostes, la majoria de sostenibilitat social i medioambiental i repartides entre tots els barris i pobles del municipi (us les adjuntem a continuació), hi ha la millora de l'enllumenat a Ferreries, la creació d'un seguit de centre cívics a la ciutat, la rehabilitació de diferents equipaments esportius, una llar d'infants al barri del Temple i la neteja del bosc de Ribera, entre altres. Els socialistes també hem mostrat el nostre suport a les propostes presentades per l'Associació Amics i Amigues dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa d'intervenció sobre el patrimoni cultural i històric de la ciutat i així ho hem expressat a l'alcalde perquè les tingui en compte.
“Es tracta d'una nova iniciativa del govern Zapatero que en aquesta ocasió, en tractar-se de la posada en marxa de diferents equipaments socials, educatius i cívics, permetrà no només la creació de llocs de treball durant l'execució de les diferents actuacions que es programin, sinó que tindran continuïtat i que, a més, incideixen en l'accés de la dona a aquests llocs de treball”, ha explicat el nostre portaveu, Joan Sabaté, que ha afegit: “Si es suma aquesta nova aportació a l'anterior fons, tot plegat representa una injecció econòmica de 10 milions d'euros en només dos anys per part del govern de l'Estat a Tortosa”. Un suport econòmic que deixen en evidència, per tant, les declaracions de l'alcalde, Ferran Bel, que va dir que l'Estat estava desaparegut.

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
PROPOSTES A TORTOSA DEL PSC
3.863.108 euros

Millora de l'enllumenat de barri de Ferreries eficient i sostenible medioambientalment i evitant la contaminació lumínica
Llar d'Infants al barri del Temple (solar Enric d'Ossò-arquitectes)

Centre Cívic a Sant Llàtzer (antiga escola de cuina)

Centre cívic 13 de Gener (antic Arce Ochotorena)

Rehabilitació dels vestidors del camp de futbol municipal

Remodelació pista poliesportiva de Remolins
Espai per a la gent gran al parc de la Fira (circuit gimnàstica) com a actuació complementària a la proposta esportiva del pavelló firal i esportiu

Centre cívic per a les entitats i associacions de Bítem (carrer Joventut darrere casal actual)

Remodelació pista oberta per a activitats culturals a els Reguers

Supressió barreres arquitectòniques al col·legi de Vinallop

Ludoteca infantil i Punt Informació Juvenil a Campredó (zona serveis Campredó)

Auditori a Jesús (primera fase) (antic Immaculada)

Neteja del bosc de la Mola de Catí i Regatxol

Neteja del bosc de RiberaImpuls al corredor del Mediterrani


Els socialistes presenten una moció per al proper ple d'adhesió a la plataforma Ferrmed d'impuls al corredor ferroviari de mercaderies pel Mediterrani

El PSC hem presentat una moció per al pròxim ple perquè l'Ajuntament s'adhereixi a la plataforma Ferrmed perquè el corredor ferroviari de mercaderies trasnseuropeu que ha d'unir Algesires amb Estocolm passi pel mediterrani. “És vital per a la promoció industrial del nostre territori i, per tant, per al desenvolupament de la nostra economia”, ha emfasitzat Sabaté, tot argumentant que “donada la nostra posició central, que aquest corredor passi per aquí, enfront a altres iniciatives, legítimes, seria la millor opció i possibilitaria que l'estació de l'Aldea sigui una gran terminal de mercaderies que ens connectaria amb tota Europa i que posaria en valor el paper logístic del nostre sòl industrial i del nostre territori”. Sabaté ha recordat que aquesta opció té el suport del govern de la Generalitat i que també s'hi han referit el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega i el mistre José Blanco, tot mostrant el compromís del govern espanyol amb aquesta proposta.

1 de desembre del 2009

El PSC ebrenc considera necessari un cabal ecològic suficient per al riu Ebre

La federació del PSC de l'Ebre vol manifestar en relació als treballs d'elaboració del nou Pla Hidrològic de Conca que considera necessari que s'estableixi un cabal ecològic suficient per al tram inferior de l'Ebre que garanteixi el manteniment de l'ecosistema deltaic. Per aquest motiu, volen fer pública la proposta de convocar una taula de partits de l'Ebre, coordinada pel delegat del Govern de la Generalitat, per tal d'intentar consensuar una posició conjunta en relació a l'esmentat document.

Els socialistes de l'Ebre no consideren, per tant, pertinent que sigui el govern de Tortosa, amb CiU al capdavant, qui lideri aquesta iniciativa donada la trajectòria d'aquest partit en la tramitació de l'anterior PHN, en què va donar suport al transvasament de l'Ebre que aquest preveia, i pel seu reiterat suport a polítiques transvasistes com la del Roine. Ara bé, el PSC de l'Ebre està disposat a treballar conjuntament amb aquest partit i tots els que facin una aposta pels criteris de sostenibilitat en la línia de la directiva marc d'Aigües de la UE, tot defensant els interessos del territori en el marc adient d'una taula paritària.