11 de juny de 2011

Discurs d'Antoni Sabaté en el ple de constitució a l'Ajuntament de TortosaIl.lustríssim. Sr.Alcalde, regidores i regidors, ciutadanes i ciutadans:

Des del grup municipal del PSC volem expressar, en primer lloc, el reconeixement al veredicte democràtic expressat a les urnes el passat 22 de maig que va atorgar una àmplia majoria absoluta a la coalició Convergència i Unió i, en conseqüència, l'elecció en aquest Ple Constitutiu, en primera volta, com alcalde constitucional de la ciutat a vostè Sr. Ferran Bel. Us en felicitem per aquest fet.

Tanmateix, sentim just, per la seva dilatada trajectòria institucional i compromís amb la ciutat, fer pública referència a la persona de l'Excel·lentíssim senador Sr. Joan Sabaté que en actitud de responsabilitat política ha renunciat a la credencial de regidor electe per formar part de la recent constituïda Corporació Municipal.

També volem referir-nos al conjunt d'electores i electors de la ciutat, d'una manera especial als 2199 que ens varen fer confiança a les urnes. A ells en particular i també a tota la ciutadania, els hi volem fer arribar el propòsit de no defraudar-los en aquesta nova etapa municipal.

Una etapa caracteritzada pels efectes d'una crisi econòmica sense precedents i que afecta de forma general a tota la societat, amb un major impacte als més febles i necessitats, com també a una generació de joves ben preparats que veuen com les oportunitats de treball, habitatge i emancipació per construir el seu futur, són escassos i dificils i, en molts casos, inexistents.

Els moviments ciutadans aplegats en les places de pobles i ciutats ens han de fer reflexionar sobre aquesta situació. Davant del desencís i de la desafecció hem d'anteposar els valors de la política com a instrument de transformació per aconseguir la igualtat d'oportunitats i el benestar de les persones. Davant de la desafecció, la política, sí, la política en majúscules la responsabilitat, la participació, l'ètica i l'estètica en els comportaments individuals i col·lectius, la transparència, l'honestedat, el sentit comú, el sentit de servei. La política, sí, no pas els moviments financers especulatius globals. La ciutadania espera de la política l'orientació de les solucions als problemes que afecten a la societat.

Des del grup municipal del PSC, exercirem una oposició constructiva i propositiva. Exercirem el legítim control a l'acció de govern de la ciutat amb un relat de lleialtat institucional que propiciï la convivència des de les diferents posicions i sensibilitats. També elevarem a la consideració del plenari aquelles propostes que vagin en benefici del progrés de la ciutat i de la seva gent.

Com també estarem pels acords i pactes de ciutat en aquells grans temes que poguéssim determinar.

El primer d'aquests temes ha d'estar relacionat amb el desenvolupament econòmic de Tortosa que ens permeti, des de la vessant municipal, lluitar contra la crisi econòmica i crear llocs de treball. Un pacte amb els agents econòmics i socials que ens condueixi, si fa el cas, a la consecució d'un pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini.

Som conscients de les dificultats del moment, però la nostra posició davant els avenços en l'estat del benestar que formen part del nostre fonament ideològic, ens determinarà a defensar el sistema public d'educació i la xarxa pública de salut, la seva qualitat i la previsió de les infraestructures educatives i sanitàries ja previstes a la ciutat. L'Ajuntament ha de liderar aquesta defensa i, en aquest sentit, el nostre grup romandrà fermament actiu.

En els darrers set anys, Tortosa ha estat dipositària dels equipaments bàsics relacionats amb la descentralització administrativa de l'autogovern: Palau Abària, proper edifici de les delegacions, caserna regional dels Mossos, parc territorial de bombers, Palu Oliver de Boteller, com també ho és del Campus Universitari de la URV. Tot un compendi d'elements que conformen la base de la capitalitat històrica que ve de lluny, indestriable del seu bagatge cultural..

Per tant, volem parlar també Sr. Alcalde del reforçament de la capitalitat de Tortosa, dels gestos d'apertura i generositat de l'Ajuntament envers el territori, amb una especial atenció al Nord del territori, el qual, acabada la navegació fluvial ha rotulat les seves mobilitats cap el Camp i les Terres de Lleida.

Tortosa ha d'exercir el lideratge de la capitalitat de les Terres de l'Ebre..

Com també el relat de la confluència de cultures i religions doten a la nostra ciutat d'un irrepetible mosaic de petjades culturals. El patrimoni arqueològic i arquitectònic, les arts musicals, les visuals i les escèniques. No podem deixar passar més temps sense un Pla Director Cultural que reculli de forma activa els nostres actius culturals, que fixi el marc idoni pels nostres creadors i que contribueixi de forma decisiva, ordenada i potenciada, a la potenciació del sector terciari de la nostra economia, el sector de l'oci, del lleure i del turisme cultural.

Volem dir, finalment, que de la passió i de l'estima a la ciutat en farem companyia permanent de viatge.

Gràcies per la seva atenció