15 de febrer de 2013

La justícia, un dret de tots

El Ple de l’Ajuntament de Tortosa va debatre el 4 de febrer passat una moció, presentada pel grup municipal Socialista, de rebuig a la Llei 10/2012 de 20 de novembre per la que es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i també l’Avantprojecte de Llei per la Reforma de la Llei d’Assistència de Justícia Gratuïta.

Una moció que va ser votada favorablement per tots els grups municipals exceptuant l’abstenció del Partit Popular.

Amb aquesta moció els socialistes volíem posar de manifest, una vegada més, la política profundament antisocial que el Partit Popular està aplicant des de fa poc més d’un any que governa al nostre país. Una moció important pel seu contingut però també per allò més general que representa i que no és, ni més ni menys, que la defensa d’un dels pilars bàsics de la nostra democràcia, la igualtat de tots els ciutadans davant la llei independentment dels seus recursos econòmics.

Una llei que neix, cal recordar, amb el profund desacord de la major part de la societat i també de la judicatura, advocats i procuradors d’aquest país.

Amb l’aprovació de la nova Llei de taxes judicials molts són els ciutadans i les ciutadanes que han quedat en la més absoluta indefensió a l’hora de poder presentar reclamacions o recursos davant les instàncies judicials, ja que, per a la gran majoria, són totalment inassumibles les taxes que han de pagar o fins i tot la taxa és més alta que allò que es reclama, la qual cosa vulnera de manera flagrant un dret constitucional bàsic com és l’accés a la justícia.

I ara, a més, si continua endavant l’Avantprojecte de Llei de Reforma de la Justícia Gratuïta, que el Consell de Ministres va aprovar el passat 11 de gener, veurem com aquesta indefensió encara serà molt més gran, ja que afecta directament als treballadors i treballadores d’aquest país, que en molts casos, no podran accedir a la justícia gratuïta per reclamar els seus drets laborals, la qual cosa significarà, per a aquells que no puguin pagar un advocat, deixar de reclamar nòmines impagades, indemnitzacions per acomiadament o cotitzacions a la seguretat social que l’empresari haurà deixat de pagar i que són, en definitiva, la principal font d’ingressos d’un treballador. Per tant, un cop més de martell als drets laborals de la classe treballadora que ja es va iniciar amb la injusta i ineficaç Reforma Laboral, també aprovada a cop de decret llei pel govern del Partit popular amb el suport de CiU.

Ara el Ministre de Justícia, el senyor Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciat que el Partit Popular preveu fer una revisió d’aquesta llei per tal d’eliminar algunes taxes i rebaixar la quantia d’altres. Els socialistes celebrem aquesta decisió, tot i que restem a l’espera de veure aquestes modificacions per tal fer més valoracions. El que podem afirmar en aquest moment és que aquesta rectificació no és més que l’expressió d’un govern que no té un rumb clar, que actua amb precipitació i que no té en compte les conseqüències socials de les seves decisions.

Malauradament els ciutadans veiem com cada dia els nostres drets es retallen en nom de l’austeritat, que els nostres governants justifiquen aquí a Catalunya i a Madrid, com a necessaris i per estrictes raons de contenció econòmica, però la realitat és que el que s’està produint és un canvi de model social, en que la igualtat efectiva de drets es supedita a la capacitat econòmica dels individus, i per tant, profundament desigual.

Malgrat tot, el compromís dels socialistes continua ferm en la defensa dels drets socials, la igualtat d’oportunitats i la justícia social i, per tant, continuarem treballant en aquest camí  per tal que aquesta greu crisi que vivim no serveixi d’excusa per retallar més drets a aquells que més pateixen i que malauradament cada dia són més.

Dolors Bel Guerrero
Regidora del PSC a l'Ajuntament de Tortosa