21 de març de 2011

El PSC vincula la creació d'ocupació a Jesús amb la millora de l'hospital de la Santa Creu com a complex assistencial


Crear l'Observatori de la Dependència i l'Envelliment, acreditar el Centre de formació en infermeria geriàtrica i constituir una escola de cuidadors i familiars, la proposta


El candidat a la presidència de l'EMD de Jesús, Antoni Sabaté, ha presentat aquest matí una de les principals propostes del programa amb vista a les eleccions municipals del 22 de maig vinent que vincula la creació d'ocupació amb la millora de l'hospital de la Santa Creu com a complex assitencial. “Més enllà de les competències i titularitats, des de l'EMD s'ha de liderar la proposta de millores al complex assistencial amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic del poble i consolidar el lideratge de Jesús en l'àmbit assitencial”, ha argumentat Sabaté.

Així, en aquesta proposta s'inclou la creació de l'Observatori de la Dependència i Envelliment de les Terres de l'Ebre per l'estudi, seguiment i anàlisi del seu impacte sobre el territori; acreditar el Centre per a la formació de l'especialitat d'infermeria geriàtrica, i, de forma estable, constituir l'escola de cuidadors i familiars per potenciar la formació de tècniques de cura i tractament.

L'oportunitat dels Fons FEDER per als emprenedors de Jesús

A banda, el candidat socialista ha avançat, en el marc de l'aposta pel creixement econòmic del poble com a clau per superar el context de crisi actual, el desenvolupament de prop de 40 hectàrees de sòl industrial previst al Pla d'urbanisme al camí de les Casilles nord, centre i sud. També ha apuntat la necessitat d'acabar amb el dèficit de difusió que Jesús té dels fons FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional), encaminats a donar suport als emprenedors que volen renovar o ampliar les seves empreses, o a incentivar noves iniciatives, per poder contribuir a crear riquesa. Per això, Sabaté s'ha compromès a donar difusió d'aquests fons perquè els emprenedors de Jesús se'n beneficiïn independentment del que es faci des del Consell Comarcal del Baix Ebre, “perquè avui més que mai cal estar al costat de l'emprenedoria”. Finalment, també ha apuntat la intenció d'establir reunions informatives semestrals amb les empreses del poble per tal d'informar sobre subvencions i incentius públics, infraestructures econòmiques i actualitat econòmica.