8 de juny de 2012

Protegim el territori i impulsem el creixement


En un moment com l'actual de greu crisi econòmica, en l'actuació política cal tenir molt clares les prioritats. Les frivolitats mai no són acceptables en la gestió pública, però ara més que mai cal actuar fixant molt curosament les prioritats en allò que és fonamental pel present i pel futur.

A les Terres de l'Ebre, avui cal combinar com sempre les accions de protecció del nostre medi, vital per a la nostra societat, i alhora impulsar actuacions que ens portin a créixer ara mateix i quan iniciem la sortida de la crisi, generant llocs de treball. És per això que els socialistes hem desenvolupat iniciatives parlamentàries en aquesta direcció.

Per una banda, interpel·lant al ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient sobre la previsió de cabals ecològics per al tram inferior de l'Ebre, en el projecte de Pla Hidrològic de la Demarcació. La resposta, clarament insuficient, ens ha portat a fer una proposta en forma de moció al Senat, demanant que es respecti el criteri de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que és l'organisme mandatat des de la seva creació, pels governs de Rodríguez Zapatero i Maragall, per protegir el tram inferior de l'Ebre i molt especialment el Delta. Que la proposta hagi estat rebutjada pel vot en contra del PP no ens aturarà, com no ens vam aturar el 2001 amb la majoria absoluta del PP, i ens en tornarem a sortir. La protecció de l'Ebre i el seu Delta és un mandat de la Unió Europea i el farem valdre.

D'altra banda, estem en la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat per aquest any 2012. Uns pressupostos que han de ser de contenció i austers, per la disminució de recursos derivats d'una greu davallada dels ingressos públics, fruit de l'aturada de l'economia. Tanmateix però, han d'incorporar les inversions necessàries que impulsin el creixement per generar llocs de treball. Fins i tot, en el nostre cas, convençuts que cal aprofitar el moment, per treure la regió de l'Ebre de la marginació en inversions que hem patit en les dareres dècades, si exceptuem l'esforç dels darrers anys fet pels governs d'esquerres de Madrid i Barcelona. Esforç al que cal donar continuïtat encara que sigui des de l'oposició per posicionar-nos bé cara a la recuperació econòmica quan aquesta s'iniciï. En aquesta línia hem entrat esmenes demanant 10 milions per un segon pla d'industrialització, que doni continuïtat al del 2010 amb govern socialista, esmenes impulsant l'A-7 al seu pas per l'Ebre i el corredor ferroviari del Mediterrani. Així mateix, esmenes per millorar l'aqüicultura al Delta i les actuacions d'impuls rural de la Taula del Sénia. Alhora demanem que s'executin les obres pendents de les variants viàries de l'Aldea, Gandesa i Corbera.

La dificultat del moment exigeix més que mai determinació i molt treball. Cal també que mirem de coordinar els esforços i amb el necessari consens, deixant de banda pessimismes esterilitzants, garantim el futur dels nostres conciutadans, especialment de les noves generacions. És la nostra obligació, de tots, però especialment dels que tenim responsabilitats públiques.