4 de desembre de 2012

El ple de Tortosa aprova la moció socialista per garantir el dret a l'habitatge

El Ple de Tortosa va aprovar ahir a la nit, amb els vots favorables de PSC, CiU, ERC ICV, i l'abstenció de PP i PXC la moció presentada pel grup Socialista per garantir el dret a l'habitatge. Durant el ple, el portaveu del grup, Antoni Sabaté, va agrair el suport a la moció que arrenca el compromís de l'Ajuntament tortosí a posicionar-se davant la situació que afecta moltes famílies al voltant dels processos de desnonaments dels seus habitatges habituals. 

D'acord amb la proposta aprovada, l'Ajuntament de Tortosa es compromet a instar al Govern de l'Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària i a donar suport a la Proposició de Llei aprovada pel Paralment de Catalunya contra el sobreendeutament de les famílies i de les persones i per a la protecció de les persones deutores en el procés d'execució hipotecària de l'habitatge habitual. També s'insta al Govern de la Generalitat a la posada en marxa, de forma urgent, d'un Programa d'Atenció a les persones desnonades i a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals.

El grup municipal d'ICV va presentar diferents esmenes que no es van incorporar a la moció atès que la seva inclusió hauria impedit l'aprovació de la mateixa per part de CiU. "El nostre principal objectiu ahir era que la moció prosperés perquè el nostre ajuntament no pot restar aliè a una problemàtica que afecta al país en general, però també a veïns i veïnes del nostre municpi". No obstant això, Sabaté va deixar constància que les esmenes tindran el vistiplau dels socialistes quan arribin de nou al ple. "El principal objectiu del PSC és donar sortida a una problemàtica tan greu que es viu arreu del país i que afecta directament a les persones", ha reblat.

Abans del Ple, el grup municipal Socialista es va reunir amb la Plataforma d'Afectats pels Desnonaments.