19 de novembre de 2013

Els socialistes presenten una trentena d’al·legacions als impostos i taxes de Tortosa perquè volen una ciutat més justa i solidària

Entre altres, aplicar un recàrrec del 25% en l’IBI als propietaris d’habitatges buits, del 50% si són dels bancs, si no els posen a disposició d’una xarxa d’habitatges socials
El Grup Municipal del PSC de Tortosa continua ferm en la seva voluntat de donar solucions i ser propositiu per pal·liar els efectes de la crisi a la ciutat i sobretot per ajudar a aquells que més la pateixen. Per tot això, ha presentat una trentena d’al·legacions a les ordenances fiscals de Tortosa per al 2014 per atenuar “la insensibilitat social cap als tortosins i tortosines que mostren l’alcalde, Ferran Bel, i el govern de CiU”. La trentena de propostes s’engloben en cinc grans eixos, segons ha explicat el regidor socialista Enric Roig amb l’objectiu de “fomentar l’ocupació; evitar que els tortosins perdin poder adquisitiu; recuperar el nucli antic i penalitzar als que deixen les seves propietats caure en ruïna, i especialment fomentar una ciutat més justa i solidària on paguin més aquells que més tenen i protegir als que més pateixen la crisi”
Entre les principals propostes, en destaca aplicar un recàrrec del 25% a l’IBI en aquells habitatges particulars deshabitats que no es posin a disposició d’una xarxa d’habitatge social, i que aquesta arribi a un 50% si els propietaris són bancs. Per garantir la justícia social, també es contempla, entre altres, el fraccionament de l’IBI, de l’impost de circulació i de la taxa de recollida d’escombraries; modificar els barems de la taxa de recollida d’escombraries i l’exempció de la taxa de grua per causes socials.
Els socialistes proposen també bonificacions i exempcions pel foment de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació. “Bel ha oblidat la política econòmica de la nostra ciutat, cada dia es tanquen empreses, mitjanes i petites, comerços, mentre l’alcalde continua enrocat en tirar endavant obres faraòniques”, ha apuntat Roig. Així, es demana al govern, entre altres, que es modifiquin els barems de l’IAE a les empreses que incrementin la mitjana de la seva plantilla de treballadors; la bonificació d’aquest impost en un 95% a aquelles empreses que generin ocupació en menors de 30 anys i majors de 45, i l’exempció del 50% de la taxa d’ocupació de la via pública en el primer any d’activitat de bars i restaurants.
Front a la pujada de l’IPC que ha previst el govern de Tortosa, els socialistes proposen que es congelin les taxes dels cementiris, de llicència d’activitats, de llicències ambientals, d’acompanyament de transports especials, de retirada de vehicles amb la grua i d’ocupació de la via pública. “CiU aplica un increment de l’1,7% sota la mascarada que és l’IPC, però no és cert, els treballadors, els funcionaris públics, els aturats estan tenint rebaixes importants en les seves retribucions”, ha remarcat Roig, que ha recordat que “si es puja l’IPC i es baixa el sou l’escletxa s’incrementa i les pujades reals són de més d’un 3,5%”.
Per als socialistes és també clau fomentar la recuperació del nucli antic de Tortosa per això contemplem a un 90% de bonificació a l’IBI per a les obres de rehabilitació d’immobles i l’exempció total de la taxa de llicències d’obra. En la mateixa línia, es proposa la creació de tres noves taxes pels informes de ruïna imminent que realitzin els tècnics municipals; per ocupació de la via pública mitjançant tanques i per a la tramitació de tot l’expedient.
Les al·legacions no obliden l’aposta pel foment de les energies renovables amb bonificacions del 50% de l’IBI en els habitatges que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic de l’energia solar per autoconsum i del 50% a l’IAE a empreses que facin ús d’aquestes energies.
Finalment, en un altre ordre de coses, proposen l’exempció de les taxes del Teatre Auditori Felip Pedrell a les entitats sense ànim de lucre i a les escoles públiques i el cobrament de gual a les benzineres de la ciutat.