30 de desembre de 2008

Diem prou a tanta prepotència i manca de respecte a la pluralitat democràtica


El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa va abandonar ahir el Ple de l'Ajuntament on es debatia el pressupost per al 2009 per mostrar el seu més contundent rebuig a les formes com s'ha gestionat la informació sobre el mateix. Els socialistes han denunciat "la prepotència i la manca de respecte del govern del senyor Bel i Accensi" cap als grups de l'oposició que van rebre la informació d'aquests pressupostos només un dia abans del seu dictamen per la Comissió d'Hisenda, a banda de les dificultats que hi ha hagut per accedir a aquesta informació. Aquesta situació ha provocat un alt grau d'indefensió a l'hora de treballar els comptes municipals i no ha garantit les suficients garanties per un debat plural, que és el que mereix la nostra ciutadania.