31 de desembre de 2008

Un pressupost fictici que incrementa força l'endeutament


Els socialistes tornen a denunciar la manca de projecte de ciutat del govern de Bel i l'increment d'un 30% del capítol de personal en dos anys

El Grup Municipal Socialista ha advertit aquest matí que el pressupost que ha confeccionat l'equip de govern per a l'any 2009, aprovat amb el suport del PP, no s'ajusta a la realitat i que incrementa força l'endeutament. "Es tracta d'un pressupost fictici amb uns ingressos sobredimensionats que no responen a la realitat, un pressupost que representa una deriva perillosa cap a un major endeutament", ha explicat el portaveu del grup, Joan Sabaté. Sabaté ha argumentat aquesta denuncia rebatent l'afirmació del govern que enguany s'ha amortitzat més que mai. "Ens preocupa precisament el contrari que ens endeutem molt més del que amortitzem. Preveuen demanar un nou crèdit de 5.800.000 euros dels quals només n'arribaran a amortitzar com a màxim 3.192.373,84 euros. L'any 2007, amb un crèdit de 4 milions, l'amortització era de 3.666.007,94 euros". Així, l'Ajuntament està al límit de la seva capacitat d'endeutament, fet que demostra un indicador com és l'índex de retorn, que en cas de davallar del 7% indica una situació preocupant, i que actualment està en el 7,15%. Un percentatge força perillós que contrasta clarament amb el 9,03% del 2006 i el 8,67% del 2007. A tot això, cal afegir l'augment en despesa corrent i especialment en el capítol de personal.
D'altra banda, els socialistes han tornat a evidenciar que la confecció del nou pressupost denota la manca de projecte de ciutat del govern de Bel, a més d'arrossegar un seguit d'obres que ja estaven contemplades en l'exercici anterior i que avui encara ni tan sols s'han iniciat. En aquest sentit, els socialistes també han posat sobre la taula una dada preocupant, el fet que a 30 de setembre d'enguany només hi havia executat un 9% de les transferències per a inversions que l'Ajuntament fa a la resta d'empreses i organismes autònoms, i només un 17,3% de les inversions del propi ajuntament. "És molt preocupant i denota la ineficàcia de gestió del govern, que ha actuat enguany amb una constant improvisació, actuant de vegades en resposta a la nostra tasca d'oposició, i que reflexa que van fregint i menjant com sempre han fet els governs de CiU en aquesta ciutat". I tot i endeutar-se tant, paradoxalment, la que venen com a gran inversió és la urbanització dels portals nord i centre que es financen amb les quotes dels propietaris. I és que les principals inversions arriben gràcies a l'aposta de la Generalitat i l'Estat, amb actuacions majoritàriament negociades en l'anterior mandat. Cal assenyalar, a més, que també és la Generalitat la que ha fet l'aposta per l'ocupació per fer front a l'actual situació econòmica a través dels Plans d'Ocupació del Departament de Treball, que financen al 100%, i que permetran donar feina a 148 persones. "L'Ajuntament no és, per tant, qui fa l'esforç en polítiques socials, qui el fa és el govern de la Generalitat."
Malgrat això, i descomptant l'aportació neta de la Generalitat, el capítol de Personal encara s'incrementa un 6,24% enguany, molt per sobre de l'increment del 2% de les retribucions als empleats públics que és el màxim autoritzat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. En aquest sentit, els socialistes han advertit de l'augment del 30% del capítol de personal durant els dos darrers anys, des que CiU ha arribat a l'alcaldia. Quant a aquesta política de personal, han explicat que s'han convocat Borses de Treball que no s'ocupen, "potser perquè no agrada qui ha quedat el primer", mentre continuen fent-se contractacions per via d'urgència i sobretot contractacions directes a les societats mercantils".