4 de juny de 2009

Toc d'atenció del Síndic de Greuges a Ferran Bel

Li recorda que no donar la possibilitat de rèplica o participació a la resta de grups en el web i el butlletí no contribueix a la salut democràtica de la vida municipal

El grup municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa ha fet públic avui l'informe que el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafel Ribó, ha tramès a l'alcalde i ha fet arribar també al grup del PSC en resposta a les denúncies realitzades pels socialistes després que se'ls negués el dret a rèplica davant els continus atacs realitzats per l'alcalde, Ferran Bel, contra els socialistes i l'anterior govern a través del web i butlletí electrònics municipals. Aquest informe és un clar toc d'atenció a l'alcalde al qual li ha recordat que té l'obligació de donar compliment al mandat democràtic i al contingut de l'article 170 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya de garantir la participació dels grups municipals i regidors en els mitjans de comunicació de titularitat municipal “i, en aquest moment, de forma especial, en el web de manera que disposin d'un espai reservat on puguin expressar les seves opinions i informacions sobre l'esdevenir de la vida municipal i sobre l'acció de l'equip de govern”. El Síndic, a més, li ha recordat que “no donar la possibilitat de rèplica o participació a la resta de grups municipals a les notícies que allà figuren, no contribueix a la salut democràtica de la vida municipal”. Finalment, també l'ha emplaçat a disposar d'un reglament municipal que reculli les condicions d'accés i d'ús dels regidors i grups municipals en aquests mitjans.

El portaveu del grup, Joan Sabaté, ha manifestat la satisfacció del grup perquè l'informe, a banda de donar la raó a la denúncia realitzada pels socialistes, insta l'alcalde a rectificar en la seva actitud. “Vam fer la denúncia perquè s'estava fent un atac sistemàtic al nostre grup i se'ns va negar el dret a rèplica, la qual cosa ens va crear una clara situació d'indefensió”, ha explicat, i ha afegit: “ Venim aguantant la censura sistemàtica en alguns mitjans privats controlats pel senyor Bel però és inadmissible que passi el mateix en mitjans de titularitat municipal”. Segons Sabaté, l'informe és un “un toc d'atenció molt clar a una manera de governar del senyor Bel que hem denunciat reiteradament. Hem recordat sovint la seva manera autoritària de governar i la falta de respecte a les formes democràtiques i als grups municipals, que en el nostre cas representem un 30% de la població”. De fet, el propi Síndic li recorda a l'alcalde que un cop s'ha decidit disposar d'un butlletí municipal, sigui en paper o en format electrònic, “l'accés ha d'estar garantit per a la totalitat dels grups municipals”. Sabaté, ha destacat, en aquest sentit, la pregunta que el Síndic li fa a l'alcalde en relació a la resposta que aquest li dóna sobre el fet que les notes que es pengen al web i al butlletí són les que genera el propi consistori: “Recordeu que amb la denominació de consistori que vós mateix utilitzeu, es predica del conjunt de tots els membres de la corporació municipal. Cal entendre doncs, que les notícies que allà es reflexen en el seu format i contingut és el resultat del consens del consistori?” De fet, el mateix informe valora que a la informació del web “l'equip de govern dóna compte, discrecionalment, dels esdeveniments municipals sense possibilitat de rèplica per part de la resta de grups municipals”.

El Grup Municipal Socialista ha assenyalat que espera que l'alcalde compleixi amb els requeriments de la Sindicatura i que, en cas contrari, es continuarà denunciat aquesta forma de governar Tortosa.