10 de maig de 2011

El PSC proposa el Pla Integral del Centre que reforci l'atracció comercial i de serveis de Tortosa


Convertir en zona de vianants la plaça de l'Ajuntament, remodelar la paça Alfons i urbanitzar els terrenys recuperats a Renfe, els principals objectius urbanístics del pla


El candidat a l'alcaldia de Tortosa, Joan Sabaté, acompanyat dels candidats Núria Chertó, tècnica en Turisme, i Enric Roig, arquitecte, han presentat aquesta tarda a la Cambra de Comerç de Tortosa el Pla Integral del Centre, el principal projecte del programa electoral amb què els socialistes concorren a les eleccions municipals del 22 de maig vinent. El Pla Integral del Centre de Tortosa es desenvolupa al voltant de dues línies de treball que determinen la definició i planificació de les actuacions a realitzar: la línia socioeconòmica i la línia urbanística i arquitectònica. L'objectiu, tal com ha emfasitzat Sabaté, és reforçar l'atracció comercial i de serveis de Tortosa.

Sabaté ha definit entre els principals objectius urbanístics del pla connectar els eixamples i el centre en els terrenys recuperats a Renfe “com a ròtula i creant noves avingudes verdes i bulevards”. Aquesta actuació permetria superar la manca de connexió entre els eixamples a causa de la presència de les vies del tren, superar l'efecte divisori de l'avinguda Generalitat i acabar amb les barreres arquitectòniques i manca de mobilitat per als vianants. A la vegada, i un dels aspectes més importants donada la problemàtica que viu Tortosa, permetria crear unes 1.500 noves places d'aparcament soterrat i en superfície als terrenys de Renfe i a la vora del riu. El Pla té en compte inexcusablement millorar l'accés al Mercat, dotant l'aparcament soterrat d'una sortida propera a la plaça Barcelona.

Una altra de les prioritats serà incentivar l'accés al comerç millorant la mobilitat al centre ampiant les zones per a vianants i eliminant barreres arquitectòniques. Així, una de les propostes és convertir la plaça d'Espanya en zona per a vianants, facilitant la càrrega i descàrrega dels comerços així com l'accés dels veïns als seus habitatges, establint els carrers adjacents de prioritat invertida. Un altre dels projectes que incorpora, entre altres, és la reurbanització de la plaça Alfons, per fer-la a la mida de les persones.

Una xarxa de places com àgores

De fet, la conversió en zona de vianants de la plaça d'Espanya i el canvi d'imatge, més d'acord amb el que ha de ser la gran plaça que una ciutat com Tortosa mereix, de la plaça d'Alfons forma part de l'aposta per una xarxa de places com àgores, tal com ha definit el candidat socialista. Així, l'objectiu, segons ha explicat Sabaté “és que des de la plaça del Pont de Pedra, plaça Agustí Querol, plaça del Paiolet, plaça de l'Àngel, plaça de la Pau, plaça Barcelona, plaça Espanya, plaça General Cabrera, plaça Emili Sanz, coll de Sant Joan i plaça d'Alfons XII, i fins arribar al conjunt residencial de Renfe, que pel carrer Rosselló i avinguda Generalitat condueixen al Parc Teodor González, tots aquests espais tinguin un mobiliari urbà unificat i amb zones verdes, millorada la seva il·luminació i la pavimentació per tal de donar vida al que ha de ser la gran zona centre de Tortosa”. La proposta, per tant, contempla l'eliminació de barreres arquitectòniques, la millora de la pavimentació, la unificació i claredat de la senyalització, la creació de noves zones verdes, l'ampliació del mobiliari urbà i la creació de la figura de l'agent cívic.

El pla també contempla millorar els espais públics i les infraestructucres. Així mateix potenciar el conjunt patrimonial amb la rehabilitació de de façanes i edificis emblemàtics i amb interès arquitectònic.

Pel que fa als objectius socioecònomics, aquests estan lligats evidentment als urbanístics i també a a la potenciació del turisme com a principal punta de llança del creixement econòmic de les Terres de l'Ebre, “amb l'objectiu de mobilitzar els recursos que ens diferencien de la resta del país i posar-los en valor”. Així, Sabaté ha detallat que es treballa per la reactivació econòmica i comercial de la zona amb l'atracció de visitants i nous residents; la creació de serveis i dotacions millorant els espais públics; la dinamització cultural, educativa i de lleure, i facilitar l'accés als ajuts i subvencions.

Amb el pla es revisarà el Pla de Dinamització del Centre Comercial per tal de crear una zona d'excel·lència comercial, modernitzar i incentivar el comerç, amb programes d'activitat escolar i amb animació i dinamització per tal de donar vida a determinats espais i potenciar l'afluència de persones. Finalment, per a la dinamització social de la zona es proposa aprofitar edificis com l'antic cinema Fèmina per recuperar un espai de projeccions de filmoteca o cine fòrum, crear una nova llar d'infants als terrenys de Renfe, la creació d'espais residencials als terrenys de Renfe i la promoció d'habitatge de protecció oficial a partir de la rehabilitació d'edificis desocupats amb ajuts i subvencions, així com potenciar la borsa d'habitatge per a gent jove.

Per a tot això, Sabaté ha anunciat que posaran en marxa una Oficina de Gestió del Pla que incorporarà l'Oficina de l'Emprenedor, l'Observatori del Comerç i elements de participació i espais de trobada per associacions de veïns, associacions de comerciants, Mercat Municipal i altres associacions i entitats ciutadanes.


PODEU TROBAR TOTA LA INFORMACIÓ DEL PLA INTEGRAL DEL CENTRE A WWW.JOANSABATEBORRAS.CAT