19 de maig de 2011

Sabaté proposa la creació del Consell Econòmic i SocialLa creació del Patronat de Turisme, el pla estratègic de turisme, recuperar Naturebre i el projecte Tortosa, Ciutat de Congressos, altres objectius de la candidatura socialista
El candidat a l'alcaldia de Tortosa, Joan Sabaté, ha completat les propostes del programa de la candidatura socialista quant a promoció econòmica. Durant tota la campanya, els socialsites tortosins han incidit en la prioritat de la promoció econòmica com a generadora d'ocupació per al pròxim mandat per pal·liar la inhibició del govern de Bel per fer front a la crisi, que també ha afectat de manera notable Tortosa, amb la seva principal conseqüència, 3.000 aturats a la ciutat. Així, a l'aposta per l'ampliació del sòl industrial al Catalunya Sud i a la posada en marxa del centre de recerca R+D+i en energia, l'aposta per la formació professional, l'impuls a la Festa del Renaixement com un dels principals actius econòmics del municipi i el Pla Integral del Centre, avui s'hi han sumat altres propostes del programa electoral entre les quals destaca la creació del Consell Econòmic i Social Municipal. “És a través d'aquest consell on s'hauria de valorar la posada en marxa del pla estratègic de Tortosa”, ha assenyalat Sabaté.

A aquesta proposta s'hi suma fer de Tortosa una ciutat de congressos posant en valor la “complementarietat d'espais entre el recinte firal i l'Escorxador modernista amb el parc de la fira com a lligam entre els dos”. Els socialistes, tal com ha detallat Sabaté, també consideren clau per a la promoció econòmica del municipi la creació del Patronat de Turisme, “per a afavorir la participació de tots els sectors vinculats a aquest àmbit”, i la posada en marxa d'un pla estratègic de turisme per tal de redimensionar els actius de la ciutat.

Un altre dels compromisos del PSC són la recuperació de la Fira Naturebre, que va arribar a tenir una gran projecció, i que serviria d'aparador a algunes de les principals potencialitats que tenen les Terres de l'Ebre, a la vegada que representaria un suport important a les moltes empreses de turisme rural i de promoció d'esports d'aventura.