10 de gener de 2012

PLA TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE: DE LA DEROGACIÓ A LES MODIFICACIONS PUNTUALS


En la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya els dirigents i candidats de CiU al territori prometien la derogació del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre.

En el primer consell rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, celebrat el 7 d'abril de 2011, el conseller de Territori i Sostenibilitat deia textualment: "El Pla Territorial no es derogarà, perquè seria donar un pas enrere...cal identificar els punts de conflicte i, un cop identificats, proposarem unes modificacions puntuals".

En el darrer consell rector de l'Institut, celebrat el mes de desembre passat, s'apuntaven uns quants punts sobre els quals es proposaran aquestes modificacions. També es va parlar del Corredor del Mediterrani sobre el que el vigent Pla Territorial ja hi preveu un conjunt d'infraestructures estratègiques pel que a les Terres de l'Ebre es refereix, previsions aquestes que totes posen en valor, tambe la gent de CiU, a l'hora de parlar del transcendent corredor al seu pas pel nostre territori -port dels Alfacs; connexió ferroviaria del port amb l'estació de l'Aldea; sòl logístic rere port, i també en els segments Aldea- Camarles i Móra la Nova-Garcia, entre altres-.

És clar, per tant, que el Pla Territorial té les seves bondats i que parlar de derogació era simplement electoralista.

Per cert, en aquest darrer consell rector, el conseller Recoder no va dir ni una paraula sobre la variant de la C-12 al seu pas per Tortosa.

Incomprensible.

Antoni Sabaté Ibarz -Portaveu Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa i primer secretari del PSC de l'Ebre