3 de febrer de 2012

El PSC demana al govern de Bel que ampliï la gratuïtat dels serveis socials a les rendes inferiors als 1.000 euros


Proposen que els ingressos del copagament de les persones amb rendes inferiors als 1.000 euros s'obtinguin reduint l'increment de l'assignació a Festes

El Grup Municipal del PSC a l'Ajuntament de Tortosa ha condicionat avui el seu suport a la proposta concreta del govern de CiU del copagament en els serveis d'atenció a domicili, teleassistència i transport adaptat a que s'ampliï la seva exempció a les rendes inferiors als 1.000 euros i no als 663 que contempla. A més ha proposat que perquè això no signifiqui una disminució dels ingressos per a l'Ajuntament, la quantitat prevista entre els dos trams es detragui de l'augment previst del pressupost de Festes per al 2012.

Considerem que el serveis socials són un dels pilars de l'estat del benestar i que gaudim d'una llei de serveis socials que tendeix a la universalització de la prestació de serveis al que tota la ciutadania ha de tenir accés en funció de les seves necessitats”, ha exposat el portaveu del grup, Antoni Sabaté. Si bé ha assenyalat que la llei contempla que hi hagi un copagament que contribueixi al mateniment del sistema i ha valorat la “impecable” tasca feta pel departament i els tècnics de l'Ajuntament en l'elaboració de la proposta, “a ningú se li escapa que aquesta mesura obeeix a les necessitats econòmiques de l'Ajuntament i a les polítiques que duu a terme el govern de CiU”. Sabaté, a més, ha recordat que el copagament no pot ser un obstacle en l'accés de tota la població a aquests serveis, sobretot per a les classes mitjanes, atenent que les classes més desafavorides ja hi estan exemptes.

Així, el PSC ha fet avui una contraproposta perquè s'ampliï l'exempció, que el govern de CiU situa en els 663,98 euros de renda, als 1.000 euros i “que la quantitat entre aquests dos trams, perque no representi una disminució dels ingressos previstos per l'Ajuntament, es detragui de l'augment previst en el pressupost de festes.” Des del PSC es creu que aquesta proposta s'adiu amb la realitat social del nostre país.

Al costat del territori contra el transvasament

El grup municipal Socialista ha aprofitat la compareixença d'avui per referir-se a l'anunci per part del ministre Miguel Arias Cañete d'un nou PHN. “Retornem a velles preocupacions com és l'amenaça de la reforma del PHN amb una política clarament transvasista. Hi som totalment contraris, ens preocupa molt i instem a l'alcalde de Tortosa a posar en valor la declaració institucional de l'Ajuntament i al president del govern català a posicionar-se sense ambigüitats contra el transvasament. “Sabaté ha recordat que van ser els socialistes els que van derogar l'anterior transvasament i van impulsar les polítiques d'acord amb la Nova Cultura de l'Aigua. Sabaté, que ha recordat que durant la campanya electoral es va insistir en què una victòria del PP podria comportar aquesta situació, ha recalcat que els socialistes continuaran estant al costat “de la nostra gent i del nostre territori”.

Finalment, cal recordar que el grup Socialista presenta al ple de dilluns vinent quatre mocions en què insten al govern de Tortosa a fer públic el deute que la Generalitat té vers Tortosa i en què reclamen a la Generalitat que el liquidi; una altra perquè el govern municipal faci públic i pagui el que es deu als proveïdors; una tercera perquè la Generalitat liquidi el deute amb les escoles bressol i escoles de música públiques i en mantingui les subvencions, i una darrera en contra del pagament del cànon de l'aigua instant a l'Ajuntament a emprar aigua depurada en el reg de parcs i jardins.