3 de febrer de 2012

Zero euros per a inversions a Jesús en els pressupostos de Tortosa


Que els convenis i acords es formalitzen per donar-los-hi compliment, és obvi.

Que el conveni signat entre l'EMD de Jesús i l'Ajuntament de Tortosa no s'acompleix pel que fa al mínim garantit de 300.000 euros anuals, mitjançant transferències de capital -per a inversions-, és cert i reconegut per tothom.

En la sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament de Tortosa, celebrada el passat 29 de desembre, es va aprovar el pressupost de la ciutat per un import de 28.998.520 euros en els capítols de despeses i de 29.652.443 euros en els capítols d'ingressos.

El vot del grup municipal del PSC va ser contrari a aquesta previsió pressupostària i un dels tres motius que vàrem argumentar va ser precisament l'incompliment dels convenis amb les EMD de Jesús, Bítem i Campredó. A més del nostre grup municipal, també es van referir a aquest incompliment els grups municipals d'Iniciativa per Catalunya i del Partit Popular.

En exercici de l'oposició responsable que ens toca exercir, és la nostra obligació controlar l'acció de govern i denunciar allò que no està bé. Per tant, això no és la cançó de l'enfadós com, col·loquialment, va qualificar el president, Pere Panisello, en una Junta Veïnal. Això és la constatació d'un flagrant incompliment. Tortosa deu a Jesús 150.000 euros corresponents a l'any 2011 i 300.000 euros del 2012.


Ara bé, si aquest deute no es reconeix, ja no el cobrarem mai. I si els convenis no es poden complir, que es modifiquin. Estarem atents i actius.


Per cert, en aquesta mateixa sessió plenària, el portaveu d'Iniciativa per Catalunya es va referir al deute que l'Ajuntament de Tortosa té contret amb el consorci comarcal que s'encarrega de la recollida de la brossa. Més d'un milió d'euros.

O sigui, que mentre els tortosins i tortosines, jesusencs i jesusenques paguen puntualment els rebuts de la brossa, l'Ajuntament de Tortosa no paga al Consorci que té contractada l'empresa que ens buida i neteja els contenidors.

Home, això il·legal segur que no ho és, però com a mínim és poc ètic i estètic, no els sembla?


Antoni Sabaté Ibarz

Membre de la Junta Veïnal en representació del PSC i portaveu del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Tortosa