21 de març de 2012

Antoni Sabaté: “El govern de Bel ha hipotecat Tortosa amb una mala gestió econòmica sense precedents”


Els socialistes acusen al govern municipal de dir la veritat a mitges en constatar que el deute a proveïdors supera els 13 milions i que els ingressos pendents són en la seva majoria de dubtós cobrament

El grup municipal del PSC a Tortosa ha reclamat avui al govern de Ferran Bel que no maquilli la informació i ofereixi a la ciutadania les dades reals de la situació de les finances municipals després de demostrar que la xifra del deute als proveïdors supera els 13 milions d'euros anunciats. Aquesta quantitat s'ha fet pública arran del Reial Decret del 24 de febrer, que ofereix la possibilitat de pagar als proveïdors aquelles factures pendents de cobrament en data 31 de desembre i sempre que en sessió plenària s'aprovi un pla d'ajust on s'especifiqui la situació real de les finances municipals i el procediment i les mesures per fer front al crèdit que es contraurà per pagar aquest proveïdors.

Podem constatar que s'expliquen les veritats a mitges amb un clar maquillatge de la realitat. I avui és més necessari que mai que es posin totes les cartes damunt la taula i fer un pacte de ciutat per enfocar la problemàtica greu que tenen les finances municipals”, ha apel·lat el portaveu socialista. Les dades ofertes pel govern assenyalen que el deute amb els proveïdors és de 13 milions d'euros, 4,1 corresponents a l'Ajuntament i 8,9 als organismes autònoms, però aquí caldria comptabilitzar també el deute contret amb altres administracions o ens públics, entre els quals hi ha, entre altres, els 1,4 milions d'euros que l'Ajuntament deu al consorci comarcal de residus.

Un altre dels arguments que han desmuntat els socialsites és l'explicació feta pel govern que si l'Ajuntament cobra allò que altres administracions li deuen s'acabarà el problema.”Això és una altra veritat a mitges, perquè d'aquests 13 milions, entre 4 o 6 els cobrarem perquè són certificacions d'inversions fetes, com la Llei de Barris o convenis amb les administracions superiors, però la resta és dubtós, o gairebé improbable que arribi, perquè venen d'altres organismes de recaptació qualificats de dubtós cobrament”.

Per Sabaté, a més, el més greu és que el govern afirmi que amb el pagament de factures en data 31 de desembre s'acabarà el problema, ja que aquest fet només és una petita part d'una situació molt més gruixuda que afecta a les finances municipals. I és que l'Ajuntament de Tortosa té avui un deute viu d'almenys 60 milions d'euros que es desprenen de l'estat del deute que marca el pressupost del 2012 (43.060.061 euros), del retorn de participació dels Tributs de l'Estat (1.973.157 euros), de les factures a proveïdors a 31 de desembre reconegudes pel govern (13 milions d'euros) i del pagament a altres administracions com el consorci de residus (1.400.000 euros), entre altres quantitats que es desconeixen i que podrien ampliar el global del deute. “És una situació altament preocupant ja que per tal d'eixugar aquest deute cada tortosí i tortosina hauria de pagar avui 1.700 euros”.

I és que les dades parlen per elles mateixes. En una darrera publicació als mitjans de comunicació, s'informava que dels 947 municipis de tot Catalunya, en el rànquing dels més endeutats Tortosa ocupa el lloc número 26. “Per tant, aquesta realitat ens fa afirmar que el govern presidit per Ferran Bel és el pitjor que ha governat la ciutat des de la vessant econòmica. Estem hipotecats pels propers 10 anys, ja que no podem emprar recursos propis per finançar inversions”, ha exposat Sabaté, que ha lamentat: “Tampoc no tenim possibiltiat de nou crèdit. L'únic marge que tindrà el govern de Bel és que probablement continuarà pujant impostos, perquè l'any passat ja vam renegociar el deute”. Sabaté, a més, ha recordat que quan acabin els anys de carència dels crèdits la situació serà encara més insostenible i ha reclamat al govern que no faci pagar aquesta mala gestió als treballadors i treballadores municipals després de les retallades que ja s'han realitzat.

Com ens ha pogut dur fins aquí el govern de Ferran Bel? Quan a més, les inversions durant el seu mandat han estat finançades per altres administracions com els 10 milions dels plans del govern Zapatero”, ha tancat Sabaté, tot emfatitzant l'error històric que va representar la venda del 49% de l'empresa d'aigües que avui podria ser un recurs vital a través dels beneficis que generava a l'Ajuntament per impulsar les inversions que necessita la ciutat.