27 de març de 2012

Sabaté defensa la dessalació i reclama al govern que no es torni als transvasaments


El portaveu adjunt de l’Entesa ha defensat que la demanda s'ha d'adaptar als recursos per a la sostenibilitat, front una política de resposta a una demanda creixent.

El ministre ha defensat els transvasaments i ha carregat contra el sistema de dessaladores per a regadius

El senador per Tarragona, Joan Sabaté, portaveu adjunt de l’Entesa en el Senat, ha interpel·lat avui al Ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient perquè “expliquès els criteris que es va a sustentar el nou Pla Hidrològic nacional i si entre aquests està la previsió de transvasaments de recursos entre conques hidrogràfiques”. També ha exigit saber els criteris que es basaran els plans hidrològics de conca i la compatibilització dels nous regadius amb els cabals ecològics necessaris”.

Sabaté ha recordat que el ministre ha abundat en les crítiques al sistema de la dessalació d'aigua de mar però el senador ha defensat que el cost no és un problema perquè “el cost de la dessalació disminueix a mesura que es completa el pla i la tecnologia ajuda a la progressiva reducció del preu. Per a mi, és una fórmula raonable.”

Joan Sabaté ha insistit amb preguntes: en què estan pensant? en transvasaments d'unes conques a unes altres, essència del derogat Pla Hidrològic Nacional de 2001? Estan pensant en l'Ebre?

El senador de l’Entesa ha destacat que el transvasament de l'Ebre implica tenir disponibilitat de recursos en tota la conca però aquest cabal s'ha anat reduint progressivament, a més de que cada any hidrològic presenta cabals diferents i són inferiors a la mitjana del segle XX. Sabaté ha preguntat “com pensen combinar les necessitats de regadiu amb el cabal ecològic, si és que tenen intenció de transvasar”. Ha explicat també altres problemes de la transferència de cabals com l'afectació mediambiental en el cas de l'Ebre, la regressió del delta, o l'afectació a la pesca de la plataforma continental i el seu conseqüent perjudici per a l'activitat pesquera de la zona.

Sabaté ha afegit que la política de transferència d'aigua atemptaria contra la directiva 2000 de la UE, “seria contraproduent i inviable des del punt de vista de la sostenibilitat i tota política que atempta contra les conques pot causar desastres ecològics.”

Ha demanat, a més que amb l'aigua es faci “una política d'estat, amb consens polític i territorial i no modificar-se cada legislatura. No podem obrir una nova guerra de l'aigua”.


EL Ministre Àries Cañete no ha concretat quin serà la política de l'aigua, però ha carregat contra el sistema de dessalación per poc rendible i inservible per a regadius i s'ha referit als transvasament realitzats sota paràmetres mediambientals i tecnològics.